Säkerhetscenter

Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.

Med säkerhetscentret kan du se hur din Workplace-community mår under en krishändelse. Tilldela säkerhetsoperatörer, skapa en säkerhetscenterincident och snabbt skicka ett meddelande till kollegor som kan ha påverkats.

Skapa en säkerhetscenterincident:
Du måste vara säkerhetsoperatör för att kunna använda säkerhetscentret. Säkerhetsoperatörer utses av Workplace-systemadministratörer.
Så här aktiverar du säkerhetscentret för din organisation:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhetscenter.
 3. Klicka på Lägg till säkerhetsoperatör och lägg till dig själv som säkerhetsoperatör. Säkerhetsoperatörer kan skapa meddelanden i säkerhetscentret.
 4. Klicka på Lägg till.
Var den här informationen användbar?
Det är enbart säkerhetsoperatörer som kan skapa en säkerhetscenterincident för sitt Workplace-konto.
Säkerhetsoperatörer utses av systemadministratörer. Så här lägger du till säkerhetsoperatörer:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhetscenter.
 3. Klicka på Lägg till säkerhetsoperatör och ange namnet på personen du vill lägga till.
 4. Klicka på Lägg till.
Systemadministratörer får inte automatiskt åtkomst till säkerhetscentret. De måste först utse sig själva till säkerhetsoperatörer.
Var den här informationen användbar?
Du kan få åtkomst till säkerhetscentret från administratörspanelen. Du måste skapa en incident innan du kan skicka några meddelanden.
Skapa en ny incident i säkerhetscentret
Så här skapar du en incident i säkerhetscentret:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhetscenter och välj sedan Lägg till incident.
 3. Välj typ av incident baserat på scenariot:
  • Systemtest: Använd det här för att granska funktioner och skicka testmeddelanden till dig själv och andra som är inblandade i incidentrespons. Det står TEST i aviseringar.
  • Övning: Förbered dig för nödsituationer genom att köra planerade simuleringar, inklusive att hantera personers respons. Det står ÖVNING i aviseringar.
  • Liveincident: När du svarar på en verklig situation väljer du det här alternativet för att logga informationen och skicka ett meddelande till anställda.
 4. Fyll i namn, platser och lägg till säkerhetsoperatörer.
Duplicera en befintlig incident i säkerhetscentret
Så här duplicerar du en befintlig incident i säkerhetscentret:
 1. Från startsidan för säkerhetscentret klickar du på bredvid den incident du vill duplicera.
 2. Kontrollera och komplettera incidentdetaljer och säkerhetsoperatörer vid behov.
 3. Klicka på Lägg till incident och skapa den nya incidenten.
Skicka ett meddelande
Du har nu skapat en incident. Du kan lägga till meddelanden i en incident så länge den är öppen. Så här skickar du ett meddelande:
 1. Klicka på Skapa meddelande.
 2. Välj typ av meddelande. Klicka på valfritt alternativ om du vill läsa mer. Klicka på Nästa.
 3. Skriv meddelandet. Du kan se förhandsgranskningar av varje typ av meddelande till höger på skärmen. När du är klar klickar du på Nästa.
 4. Klicka på Lägg till personer för att välja mottagare för det här meddelandet. Personer kan läggas till på följande sätt:
  • Lägg till individer (genom att manuellt lägga till dem i händelsen).
  • Lägg till Workplace-grupper för att lägga till alla nuvarande gruppmedlemmar.
  • Lägg till efter Workplace-profilplats.
  • Lägg till en CSV-fil (enbart e-postadresser till anställda krävs).
  • Lägg till från tidigare varning (sök efter en tidigare varning och använd samma mottagarlista).
 5. Välj de kanaler du vill leverera meddelandet genom. Du kan välja mellan:
  • Workplace Chat
  • Workplace-avisering
  • E-post
  • Alla kanaler
 6. Klicka på Skicka meddelande och bekräfta.
 7. Du kan nu spåra meddelandets förlopp och hantera svar. Du kan skicka flera meddelanden per incident.
Svarsstatusen uppdateras i realtid baserat på en persons senaste svar. Uppföljning sker om din organisation väljer det.
Obs! Systemgenererat meddelandeinnehåll från säkerhetscentret översätts till det språk som användarens Workplace-konto är inställt på, men det gör inte anpassat innehåll som skrivits av säkerhetsoperatören.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Du kan visa rapportering i realtid för alla säkerhetscenterincidenter. Du kan visa alla incidenter och se svars- och läsningsfrekvens från säkerhetscentrets startsida.
Så här får du mer information:
 1. Klicka på en incident.
 2. Du kan visa incidentstatistik i höger kolumn. Klicka på ett meddelande för att visa rapportering för det meddelandet.
 3. Under mottagarlistan kan du visa alla mottagare av ditt meddelande och om de har läst eller svarat på meddelandet.
 4. Du kan välja att göra följande för alla mottagare:
  1. Ring: Klicka på telefonikonen bredvid en mottagares namn för att ringa numret som tillhandahållits i hens Workplace-profil.
  2. Skicka ett meddelande: Klicka på pappersflygplanikonen för att skicka det här meddelandet igen till individen.
  3. Uppdatera status: Klicka på den här knappen för att ändra en mottagares svarsstatus manuellt. Om du till exempel pratar med en mottagare och bekräftar att de är ok kan du markera dem som i säkerhet.
 5. Klicka på Skicka ett meddelande om du vill skicka ett meddelande igen till några eller alla personer i mottagarlistan.
 6. Klicka på Lägg till personer om du vill lägga till fler mottagare. När du har lagt till mottagare klickar du på Skicka meddelande för att slutföra processen.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Säkerhetsoperatörer kan lägga till mottagare i en säkerhetsincident på följande sätt:
 • Lägga till individer (genom att manuellt lägga till dem i händelsen).
 • Lägga till Workplace-grupper. Då läggs alla aktuella gruppmedlemmar till.
 • Lägga till efter plats.
 • Lägga till en CSV-fil (enbart e-postadress till arbetet krävs).
 • Lägga till från tidigare varning (sök efter en tidigare varning och använd samma mottagarlista).
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du konfigurerar en incident är platsfältet endast avsett i informationssyfte för att identifiera incidentens närområde och visas i alla meddelanden du skickar.
Du kan lägga till mer specifik platsinformation i meddelandets brödtext. Det avgör inte vilka som läggs till i incidentmeddelandena. Om du vill lägga till anställda i ett meddelande efter plats använder du alternativet Lägg till efter profilplats när du lägger till personer.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du läggs till som säkerhetsoperatör får du tillgång till alla funktioner i säkerhetscentret, inklusive alla incidenter som har skapats av andra säkerhetsoperatörer.
Var den här informationen användbar?
Redigera ett meddelande från säkerhetscentret
Så här redigerar du informationen för en säkerhetscenterincident när du har skapat den:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhetscenter.
 3. Klicka på den incident du vill redigera.
 4. Klicka på Redigera incident högst upp till höger.
Därifrån kan du ändra Namn, Plats och Personer som hjälper till.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Du kan bara ta bort en person från en säkerhetscenterincident om du inte har skickat ett meddelande ännu. Om du vill ta bort någon från en incident går du till sidan Lägg till personer i säkerhetscentret och klickar på Ta bort bredvid hens namn.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Under mottagarlistan kan du visa alla mottagare av ditt meddelande och om de har läst eller svarat på meddelandet.
Klicka på knappen Uppdatera status för att ändra en mottagares svarsstatus manuellt. Om du till exempel pratar med en mottagare och bekräftar att de är OK kan du markera dem som i säkerhet manuellt.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du lägger till en person i Personer som hjälper till i säkerhetscenterincidenter listas den personen som en del av säkerhetsteamet på incidentsidan.
Endast säkerhetsoperatörer kan läggas till som personer som hjälper till så att de kan visa och hantera incidenten.
Om en säkerhetsoperatör agerar på en incident läggs de till automatiskt som en person som hjälper till med incidenten.
Var den här informationen användbar?
Om du vill avsluta en säkerhetscenterincident klickar du på Stäng incident längst upp till höger på incidentsidan. Du kan när som helst öppna en incident igen genom att klicka på Öppna incident igen.
Även om en säkerhetscenterincident har avslutats kan anställda fortfarande svara på aviseringar när som helst. Du kan inte skicka nya meddelanden såvida inte incidenten har öppnats igen.
Ta bort en incident
När du har stängt incidenten kan du även ta bort den genom att klicka på Ta bort incident. Du kan endast ta bort incidenter som redan har stängts. Säkerhetsoperatören som tog bort incidenten och andra säkerhetsoperatörer som tilldelats den borttagna incidenten får en e-postavisering som informerar dem om att incidenten har tagits bort och tillhandahåller en sammanfattning av incidentmåtten.
Obs! När en incident har tagits bort går det inte att ångra det. Om en meddelandemottagare försöker svara på ett meddelande som har tagits bort ser hen ett felmeddelande där det står att det inte går att hitta innehållet.
Var den här informationen användbar?
Aviseringar
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Ja. Säkerhetscentret är avsett att användas för säkerhetsuppdateringar så att de här aviseringstyperna levereras oberoende av en Workplace-användares inställningar för e-postaviseringar eller Stör ej.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du skickar ett meddelande i säkerhetscentret kan du kontakta personer via följande kanaler:
 1. Workplace-aviseringar – visas högst upp i nyhetsflödet och via aviseringar.
 2. Workplace Chat – skickar en chatt till användare.
 3. E-postmeddelande – skickar e-post till användare via e-post i profilen.
Du kan välja att skicka meddelanden via en eller alla av ovanstående aviseringskanaler.
En användare behöver bara visa eller svara via en kanal för att säkerhetscentret ska logga hens åtgärd. Om ett meddelande kräver ett svar kan en användare ändra sitt svar när som helst.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
Om du vill skicka ett meddelande igen till någon som inte har svarat ännu går du till det specifika meddelandet som du vill skicka igen.
 1. Om du vill skicka igen till en specifik uppsättning mottagare väljer du rutorna bredvid deras namn.
 2. Klicka på Skicka ett meddelande i avsnittet Mottagarlista.
 3. Välj de kanaler du vill skicka meddelandet genom.
 4. Välj din målgrupp. Du kan välja alla mottagare eller endast dem som inte svarat.
 5. Klicka på Skicka.
Var den här informationen användbar?
Mer om säkerhetscentret
Säkerhetscentret på Workplace är helt separat från Säkerhetskoll för Facebook.
Med säkerhetscentret för Workplace kan ett utvalt team med säkerhetsoperatörer skapa, skicka och hantera säkerhetskontroller för organisationens anställda när en säkerhetsincident har uppstått. Det är bara säkerhetsoperatörer som kan se och hantera svar.
Säkerhetskoll för Facebook aktiveras av Facebook-communityn och säkerhetskollsvar delas med Facebook-vänner.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
En person kan svara på en Säkerhetskoll med ett av två svar:
 • Jag är i säkerhet.
 • Jag behöver hjälp.
Svar uppdateras på meddelandeinformationssidan i realtid. Du kan filtrera denna sida baserat på svarstypen. Varje säkerhetsoperatör som lagts till i den specifika incidenten aviseras via e-post om en användare markerar att hen behöver hjälp. Systemadministratörer kan även konfigurera ett anpassat e-postmeddelande för de här aviseringarna till teamet via säkerhetscentrets inställningssida.
Om en person markerar att hen behöver hjälp kan du klicka på telefon- eller chattikonen bredvid hens namn för att kontakta hen direkt.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du skapar en incident kan du skapa ett systemtest, en övning eller en liveincident.
 • Ett test kan användas för att granska funktioner och skicka testmeddelanden. Det står TEST i aviseringar.
 • Övningar kan användas för att köra planerade simuleringar och hantera personers svar. Det står ÖVNING i aviseringar.
 • När du skapar en liveincident i säkerhetscentret aviseras alla valda anställda. Skapa endast de här händelserna om en verklig incident pågår.
Aviseringar som skickas till medarbetarna visar tydligt om händelsen är en övning eller ett test. Test- och övningshändelser fungerar på samma sätt som liveincidenter.
Var den här informationen användbar?
Felsökning
Säkerhetscentret ersätter säkerhetskoll. Om ditt Workplace fortfarande använder säkerhetskollen klickar du här för att hitta relevant hjälpinnehåll. Kontakta workplacesafetycheckteam@fb.com om du vill ha snabbåtkomst till den nya säkerhetscenterupplevelsen.
När du har importerat personer till säkerhetscentret under meddelandegenereringen ser du en resultatsida som visar antalet personer som importerats, inte importerats och som är dubbletter.
På felskärmen kan du lägga ned listan över misslyckade importer och försöka importera dem igen. De vanligaste problemen vid import av anställda inkluderar att ogiltiga id:n eller e-postadresser som inte motsvarar användare i communityn anges.
Om id:n eller e-postadresser verkar vara korrekta och du inte kan importera de anställda efter flera försök kontaktar du Workplace-supporten.
Var den här informationen användbar?