Om Workplace

Workplace är ett verktyg som gör att alla inom företaget kan hålla kontakt, även om de distansarbetar. Använd liknande funktioner som Grupper, Chatt, Rum och livevideosändning för att få personer att prata och arbeta tillsammans.

Workplace är ett kommunikationsnav som kopplar samman alla inom din organisation för att bidra till samarbete och affärsresultat. Workplace innehåller funktioner som grupper, sökning, profiler, Workplace Chat, nyhetsflödet, automatisk översättning, livevideo mer mera. Med Workplace kan du skapa ett Workplace-konto som är separat från ditt personliga Facebook-konto.
Var den här informationen användbar?
Workplace-data
Vad är GDPR?
Dataskyddsförordningen (GDPR) är ett nytt ramverk som harmoniserar reglerna för dataskydd i Europeiska unionen (EU). Den träder i kraft den 25 maj 2018 och styr hur de företag som tillhör Facebook-familjen regleras. Du kan läsa mer om Facebooks förhållningssätt till GDPR här.
Många av principerna bygger på nuvarande dataskyddsbestämmelser som gäller inom EU. Men GDPR ställer även några nya krav på företagen. GDPR kommer att gälla för alla Workplace-kunder med användare bosatta i EU, även om organisationen ligger utanför EU.
Workplace och efterlevnad av GDPR
GDPR utökar nuvarande dataskyddslagar och ställer även några nya krav. De flesta av kraven i GDPR gäller personuppgiftsansvariga. Det här är den organisation eller part som bestämmer ”syftet” och ”medlet” för behandling av personuppgifter. Kunder med Workplace Advanced agerar som personuppgiftsansvariga och kan utse Facebook till personuppgiftsbiträde enligt Workplace-avtalet.
Facebook och Workplace följa alla lagar om dataskydd som gäller för oss. I tillämpliga fall anpassar vi våra befintliga metoder så att de är förenliga med GDPR. Vi strävar också efter att hjälpa våra kunder med Workplace Advanced att uppfylla sina skyldigheter.
Skyddsåtgärder och avtalsförpliktelser
Vi inser att GDPR kräver att kunder med Workplace Advanced interagerar med personuppgiftsbiträden som kan tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för personuppgifter.
Vi har jobbat med produkt-, design- och utvecklingsteamen för att säkerställa att våra produkter uppfyller villkoren i GDPR. Detta inkluderar att se till att våra avtalsförpliktelser gör det möjligt för kunderna att efterleva kraven. Vi uppdaterar våra avtal för att uppfylla de åtaganden som krävs från personuppgiftsbiträden enligt GDPR.
Datasäkerhet
GDPR kräver att kunder med Workplace Advanced interagerar med personuppgiftsbiträden som kan tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå för att uppfylla kraven i de nya föreskrifterna. Säkerheten för de personuppgifter vi behandlar för våra kunder är av yttersta vikt för oss. Vi genomgår regelbundna säkerhetsrevisioner och Workplace Advanced är certifierat enligt ISO 27001.
Vi investerar också i system för att säkerställa att vi kan identifiera hot mot datasäkerhet när vi behandlar uppgifter för kunder med Workplace Advanced. Vi meddelar och erbjuder hjälp till kunder i det osannolika fall om en relevant incident inträffar. Mer information finns här.
Användbara länkar:
Var den här informationen användbar?
Ditt Workplace-konto
Ditt Workplace-konto är en plats där du kan ta kontakt med och samarbeta med kolleger, gå med i grupper som rör ditt team eller dina projekt samt få nyheter och uppdateringar från företaget.
Ditt Workplace-konto är enbart synligt för personer på företaget och hanteras helt separat från ditt personliga konto. Det du delar med ditt Workplace-konto är bara synligt för personer på ditt företag.
Ditt Facebook-konto
Ditt Facebook-konto är personligt. Med ditt konto har du kontakt med vänner och familj och delar ögonblick från ditt liv.
Det du vill dela med ditt personliga konto är bara synligt för personer som du har tillåtit, baserat på dina sekretessinställningar på Facebook.
Obs! Din arbetsgivare kan inte komma åt ditt personliga Facebook-konto om du använder Workplace eftersom kontona är separata.
Var den här informationen användbar?
Facebook deltar i EU-USA Privacy Shield och Schweiz-USA Privacy Shield för Workplace Advanced enligt beskrivningen i Information om Privacy Shield och i vår certifiering hos Förenta staternas handelsdepartement. Inom ramarna för vårt deltagande i EU-USA Privacy Shield eller Schweiz-USA Privacy Shield löser vi tvister om personliga data som täcks av vår certifiering via TRUSTe. Kontakta oss om du har fler frågor om vår efterlevnad av något av Privacy Shield-ramverken.
Var den här informationen användbar?
En communityadministratör hanterar communityn och företaget äger och ansvarar för alla data. Communityadministratören kan när som helst ändra, ta bort eller exportera dina data.
Obs! Data på Workplace lagras globalt i Facebooks datacenter.
Var den här informationen användbar?