Communityinställningar

Ta reda på mer om inställningarna som gör ändringar i hela Workplace-communityn. Besök kundresurscentret för att ta reda på mer om att anpassa din Workplace-community.

Den här artikeln gäller bara för administratörer i Workplace Essential och Workplace Advanced.
Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace på en dator. Där kan du se kolleger, grupper och communitystatistik samt hantera inställningarna för din community.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer av Workplace Premium.
Funktionerna på administratörspanelen är begränsade på mobilen, men det finns flera verktyg som du kan utnyttja. Följande funktion är tillgänglig för administratörer på Workplace Premium från administratörspanelen på mobilen:
 • Granska aktiviteten för de senaste sju dagarna och skicka påminnelser till personer för att skapa engagemang
 • Lägga till personer: Lägg till en ny person i communityn genom att ange fullständigt namn och e-postadress
 • Rapportering: Rapporter över person-, grupp- och innehållsaktivitet på Workplace under de senaste tre månaderna
 • Administratörer: Granska alla administratörer och gör ändringar av administratörsnivåer för valfri administratör. Ta reda på mer om de olika administratörsrollerna.
 • Anmält innehåll: Granska anmält innehåll och välja att tillåta eller ta bort direkt från mobilappen. Pushaviseringar skickas till administratörer så att de kan granska och ta bort anmält innehåll på några minuter direkt från sina telefoner.
Obs! Alla administratörsnivåer kan se administratörspanelen på mobilen. Åtkomstrollerna är exakt desamma som i webbversionen av administratörspanelen.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Essential och Workplace Advanced. Du måste vara administratör och inloggad på Workplace från datorn för att kunna ändra ditt företagsnamn.
Så här ändrar du företagsnamnet:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Uppdatera ditt företagsnamn.
 4. Bläddra ned och klicka på Spara > OK.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced.
Workplace-konton har URL-formatet https://[företag].workplace.com/. Om du vill ändra din URL så kontrollerar du om den nya URL:en är tillgänglig (försök öppna den önskade URL:en). Om det inte finns något Workplace-konto på adressen skapar du ett supportärende och ber att den här ändringen ska göras.
Obs: Detta gör att alla länkar till den ursprungliga adressen slutar fungera, inklusive länkar för anspråk och bokmärken.
Var den här informationen användbar?
Här är några saker att komma ihåg när du begär en underdomän:
 • Du kan inte begära en underdomän som någon annan redan använder.
 • Underdomänen får bara innehålla alfanumeriska tecken (A–Z, 0–9). Bindestreck (-) är tillåtna.
 • Underdomänen måste innehålla minst fem tecken och får inte innehålla generiska termer (t. ex. automobiles.facebook.com).
 • Du måste vara systemadministratör för att begära en unik underdomän.
 • Din underdomän måste följa policyn för tillåten användning av Workplace.
När vi ändrar din underdomän bör du tänka på att alla tidigare länkar till din Workplace-community inte längre kommer att fungera.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra din underdomän på grund av konflikter med våra riktlinjer.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer i Workplace Essential och Workplace Advanced. Du måste vara inloggad på Workplace från datorn eller ställa in företagets användarvillkor.
Så här anger du ditt företags användarvillkor om du inte har angett några ännu:
 1. Skapa dina användarvillkor.
 2. Lagra dina användarvillkor på en offentligt tillgänglig webbplats.
 3. Gå till Administratörspanelen > Inställningar. Bläddra ned till Användarvillkor och ange länken till dina användarvillkor.
Så här ändrar du ditt företags användarvillkor:
Gå till Administratörspanelen > Inställningar. Bläddra ned till Användarvillkor och ange länken till dina nya användarvillkor.
Var den här informationen användbar?
Du kan lägga till följande uppsättning alternativ för anpassning av profilfält:
 • Plats
 • Avdelning
 • Avdelning
 • Organisation
Så här lägger du till en uppsättning värden på listan:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på fliken Profilfält.
 3. Klicka på Ange värden bredvid ett av profilfälten som du vill lägga till.
 4. Lägg till värden ett efter ett eller genom att klistra in en lista med värden avgränsade av semikolon.
 5. Klicka på Spara.
Obs: Om ett profilfält redan har fyllts i innan en värdelista tillämpades skrivs det inte över. Om en användare redigerar sin profil efter att en värdelista tillämpats måste de välja ett värde från listan.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer av Workplace.
Inställningarna för videonedladdning bidrar till att skydda upphovsrättsskyddade och konfidentiella videor som har laddats upp på Workplace. Den här funktionen använder kryptering för att skydda videor så att endast personer som är inloggade på Workplace på en webbläsare som stöds kan visa dem.
Webbläsare och appar som stöds:
Webbläsare som inte stöds:
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
Du kan tillåta att personer använder webbläsare som inte stöds för att titta på skyddade videor med en lägre kvalitetsnivå.
Så här inaktiverar du videonedladdningar från datorn:
 1. Klicka på Administratörspanelen uppe till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Klicka på Inställningar för videonedladdning.
 4. Du ser då en layout över de videor som har visats och vilken webbläsare de visades på. Klicka på reglaget Inaktivera videonedladdningar.
Om du klickar på reglaget Låg videokvalitet för webbläsare som inte stöds kan personer som loggar in på Workplace på en webbläsare som inte stöds titta på skyddade videor med lägre kvalitet.
När Inaktivera videonedladdningar är aktiverat och låg kvalitet är inaktiverat kan personer inte ladda ned videor till sina enheter från Workplace.
Tänk på att denna inställning enbart krypterar videor när den är aktiverad. Videor som publicerades innan funktionen aktiverades krypteras inte. När du inaktiverar denna funktion förblir alla videor som krypterades krypterade.
Var den här informationen användbar?
Inga data raderas från era befintliga Workplace-konton om ni byter till en annan plan. Däremot är det bara Workplace Advanced- och Enterprise-kunder som har åtkomst till Workplace-API:er för att extrahera data från Workplace.
Var den här informationen användbar?