Communityinställningar

Ta reda på mer om inställningarna som gör ändringar i hela Workplace-communityn. Besök kundresurscentret för att ta reda på mer om att anpassa din Workplace-community.

Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace på en dator. Där kan du se kolleger, grupper och communitystatistik samt hantera inställningarna för din community.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced
Funktionerna på administratörspanelen är begränsade på mobilen, men det finns flera verktyg som du kan utnyttja. Följande funktion är tillgänglig för administratörer på Workplace Advanced från administratörspanelen på mobilen:
 • Granska Workplace-aktiviteter under de senaste sju dagarna.
 • Lägga till personer: Lägg till en ny kollega i din community genom att ange deras e-postadress eller genom att lägga till hen från dina kontakter.
 • Rapportering: statistik om användartillväxt, aktivitet i grupper och mängden Workplace-innehåll som din community har genererat under de senaste tre månaderna.
 • Hantera personer: Använd det här alternativet för att inaktivera användare direkt från Workplace-appen.
 • Viktiga inlägg: Granska inlägg som är markerade som viktiga. Viktiga gruppinlägg prioriteras i nyhetsflödet och skickar aviseringar till alla medlemmar.
 • Administratörer: Granska alla administratörer och gör ändringar av administratörsnivåer för valfri administratör. Ta reda på mer om de olika administratörsrollerna.
 • Anmält innehåll: Granska anmält innehåll och välja att tillåta eller ta bort direkt från mobilappen.
Obs! Alla administratörsnivåer kan se administratörspanelen på mobilen. Åtkomstrollerna är exakt desamma som i webbversionen av administratörspanelen.
Var den här informationen användbar?
Du måste vara administratör och inloggad på Workplace från datorn för att kunna ändra ditt företagsnamn.
Så här ändrar du företagsnamnet:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på bredvid Företagsnamn.
 4. Skriv ditt nya företagsnamn och klicka på Spara.
Var den här informationen användbar?
URL:erna för Workplace följer detta format: https://[company-name].workplace.com/. Administratörer kan ändra underdomänen för Workplace en gång var 30:e dag. Minimikravet för underdomäner är fem tecken.
Gör så här för att ändra din underdomän:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på Ändra bredvid Företagets underdomän.
 4. Ange din nya underdomän och klicka på Uppdatera.
 5. Bekräfta ditt val.
Obs! Om du ändrar din URL slutar alla länkar till den ursprungliga adressen att fungera, inklusive länkar för anspråk och bokmärken.
Var den här informationen användbar?
Här är några saker att komma ihåg när du begär en underdomän:
 • Du kan inte begära en underdomän som någon annan redan använder.
 • Underdomänen får bara innehålla alfanumeriska tecken (A–Z, 0–9). Bindestreck (-) är tillåtna.
 • Underdomänen måste innehålla minst fem tecken och får inte innehålla generiska termer (t. ex. automobiles.facebook.com).
 • Du måste vara systemadministratör för att begära en unik underdomän.
 • Din underdomän måste följa policyn för tillåten användning av Workplace.
När vi ändrar din underdomän bör du tänka på att alla tidigare länkar till din Workplace-community inte längre kommer att fungera.
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra din underdomän på grund av konflikter med våra riktlinjer.
Var den här informationen användbar?
Du måste vara inloggad på Workplace från datorn för att ställa in eller justera din policylänk.
Du kan välja att lägga din organisations policyer på en länk på Workplace snabbhjälpsmeny. Så här ställer du in eller redigerar din policylänk:
 1. Skriv eller leta upp de policyer du vill visa för din community.
 2. Ha dina policyer på en offentligt tillgänglig URL.
 3. Gå till Administratörspanelen.
 4. Klicka på Inställningar.
 5. Bläddra ned till Företagets policyer och regler.
 6. Klicka på bredvid Policy-URL och ange den URL där din policy finns tillgänglig. Klicka på Spara.
 7. Klicka på bredvid Policynamn och ange det namn som bör visas för policyn på snabbhjälpsmenyn. Klicka på Spara.
Var den här informationen användbar?
Systemadministratörer kan skapa och dela en uppsättning Workplace-regler med sina kollegor. Att dela regler för att använda Workplace kan hjälpa till att skydda din community och uppmuntra respektfull kommunikation.
Så här ställer du in din organisations Workplace-regler:
 1. Klicka på Administratörspanelen från din startsida på Workplace.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Bläddra ned till Workplace-regler under Företagets policyer och regler.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Ge dina regler ett namn.
 6. Din lista över regler börjar med en tom post som standard. Klicka på bredvid en befintlig regel för att redigera eller ta bort den.
 7. Klicka på Lägg till Workplace-regler för att lägga till nya regler i listan.
 8. Välj om reglerna ska visas för användare när de anmäler innehåll.
 9. När du är klar klickar du på Uppdatera för att göra reglerna synliga för användare i Snabbhjälp .
Kollegor kan få åtkomst till reglerna via ikonen Snabbhjälp längst ned till vänster på Workplace. Om du väljer att visa reglerna när användare anmäler innehåll är de även synliga där.
När du har publicerat kommer du att kunna dela dina Workplace-regler med den här länken: https://work.workplace.com/work/workplace_rules
Var den här informationen användbar?
Du kan lägga till följande uppsättning alternativ för anpassning av profilfält:
 • Plats
 • Avdelning
 • Avdelning
 • Organisation
Så här lägger du till en uppsättning värden på listan:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar och sedan på fliken Profilfält.
 3. Klicka på Ange värden bredvid ett av profilfälten som du vill lägga till.
 4. Lägg till värden ett efter ett eller genom att klistra in en lista med värden avgränsade av semikolon.
 5. Klicka på Spara.
Obs: Om ett profilfält redan har fyllts i innan en värdelista tillämpades skrivs det inte över. Om en användare redigerar sin profil efter att en värdelista tillämpats måste de välja ett värde från listan.
Var den här informationen användbar?
Inställningarna för videonedladdning bidrar till att skydda upphovsrättsskyddade och konfidentiella videor som har laddats upp på Workplace. Den här funktionen använder kryptering för att skydda videor så att endast personer som är inloggade på Workplace på en webbläsare som stöds kan visa dem i full kvalitet. De som använder webbläsare som inte stöds får så video med lägre kvalitetsnivå.
Webbläsare och appar som stöds:
 • Firefox
 • Chrome
 • Safari
 • Workplace mobilapp
 • Microsoft Edge (Chromium)
 • Opera
Webbläsare som inte stöds:
 • Internet Explorer
Aktivera inställningsfunktionen för nedladdning av video
Så här aktiverar du hantering av videorättigheter för Workplace:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Klicka på Mer och välj sedan Videonedladdningar.
 4. Klicka på reglaget bredvid Videonedladdningar.
 5. Klicka på Spara ändringar.
Justera inställningarna för videonedladdning.
När du har aktiverat inställningarna för videonedladdning kan du börja göra justeringar:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhet.
 3. Klicka på Inställningar längst upp till höger.
 4. Klicka på reglaget bredvid Begränsa videonedladdningar.
 5. Klicka på Spara.
Härifrån kan du förhindra att dina Workplace-videor laddas ned. När inställningen Videonedladdningar är inaktiverad kan personer inte ladda ned gamla eller nya videor till sina enheter från Workplace. När den är aktiverad är både gamla och nya videor tillgängliga för nedladdning.
Tänk på att den här inställningen enbart krypterar videor när den är aktiverad. Videor som publicerades innan funktionen aktiverades krypteras inte. När du inaktiverar denna funktion förblir alla videor som krypterades krypterade.
Låt vissa målgrupper ladda ned videor
Administratörer kan ge vissa användare möjlighet att ladda ned krypterade videor, även när resten av Workplace-användarna inte kan det. Under Tillåt nedladdningar väljer du Ingen, Administratörer eller Personuppsättningar.
Var den här informationen användbar?
Inga data raderas från era befintliga Workplace-konton om ni byter till en annan plan. Däremot är det bara Workplace Advanced- och Enterprise-kunder som har åtkomst till Workplace-API:er för att extrahera data från Workplace.
Var den här informationen användbar?