Jag använder Workplace Advanced och har en fråga om efterlevnad av EU-USA Privacy Shield eller Schweiz-USA Privacy Shield.

Facebook deltar i EU-USA Privacy Shield och Schweiz-USA Privacy Shield för Workplace Advanced enligt beskrivningen i Information om Privacy Shield och i vår certifiering hos Förenta staternas handelsdepartement. Inom ramarna för vårt deltagande i EU-USA Privacy Shield eller Schweiz-USA Privacy Shield löser vi tvister om personliga data som täcks av vår certifiering via TRUSTe. Kontakta oss om du har fler frågor om vår efterlevnad av något av Privacy Shield-ramverken.
Var den här informationen användbar?