Implementera Workplace Chat MSI för din organisation med gruppolicyer

Hjälp för datorn
MSI (Microsoft Installer) är ett filformat för installationspaket som används av Windows för installation, lagring och borttagning av program.
Installeraren har följande distributionsfunktioner för Workplace-chatten:
 • Installerar en installerare i programfilerna.
 • Ställer in en registreringsinställning som kör installeraren vid inloggning.
 • Kan även köra installeraren. Kör med "START=N" om du inte vill ha detta steg (till exempel: MSI körs med ett tilldelningssystem över flera datorer) Till exempel: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N.
 • Som standard körs appen vid första start, vilket vi rekommenderar, men du kan inaktivera det med msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" som kör installeraren i tyst läge.
Gör så här för att implementera Workplace Chat MSI för din organisation:
 1. Ladda ned Workplace Chat MSI.
 2. Kopiera MSI:n till en delad mapp så att installatören kan implementeras över hela nätverket.
 3. Öppna verktyget Group Policy Management.
 4. Utöka Forest - Domains - <din domän>.
 5. Högerklicka på <din domän> och välj Create GPO in this domain, and Link it here...
 6. Välj ett lämpligt namn för gruppriktlinjen och klicka på OK.
 7. Högerklicka på gruppriktlinjen som du just skapade och klicka på Edit.
 8. Gå till Computer Configuration > Policies > Software Settings > Software installation.
 9. Högerklicka på Software installation och välj New - Package.
 10. Gå till den delade mappen, välj Workplace Chat MSI och klicka på Open.
 11. Välj lämpligt alternativ.
 12. Stäng Group Policy Management Editor.
 13. Högerklicka på gruppriktlinjen igen och välj Enforced.
 14. Skapa ett kommando och ange gpupdate/force för att uppdatera gruppriktlinjerna.
 15. Starta om servern när kommandotolken uppmanar dig till det.
Var det här till hjälp?
Ja
Nej