Skillnaden mellan att inaktivera och ta bort Workplace-konton

Vad som händer när du inaktiverar en persons konto:
  • Personen har inte längre åtkomst till Workplace och loggas ut från alla sessioner. Kontot visas som inaktiverat för aktiva användare på din Workplace.
  • Innehåll som är beroende av kontot tas inte bort. Det innebär att inlägg, kommentarer och meddelanden från personen fortfarande är synliga på Workplace efter att kontot har blivit inaktiverat.
Det kan ta upp till 24 timmar innan en användares Workplace-konto har blivit inaktiverat.
Vad som händer när du tar bort en persons Workplace-konto:
  • Personen har inte längre åtkomst till Workplace och kollegorna kan inte längre se kontot.
  • Personens inlägg, kommentarer och andra data som lagras i säkerhetskopieringssystem tas bort. Det kan ta upp till 90 dagar. Medan informationen tas bort är den otillgänglig för övriga användare på Workplace.
  • Vissa av sakerna som görs på Workplace lagras inte på användarkonton. Exempelvis kan en kollega i vissa fall fortfarande visa meddelanden från en borttagen person efter att personens konto har tagits bort.
  • Åtgärden går inte att ångra.
Du kan bara ta bort Workplace-konton som har inaktiverats eller som det aldrig har gjorts anspråk på.
Var det här till hjälp?
Ja
Nej