Domänverifiering

När du verifierar din e-postdomän säkerställer du att rätt person blir den första systemadministratören för din community. Det kan även hjälpa oss att identifiera personer som tillhör din organisation när de först registrerar sig för ett Workplace-konto. Ta reda på mer i Kundresurscenter.
Domänhantering
Godkännandelista för domäner