Fakturering

Kostnaden för Workplace beror på antalet faktureringsbara användare som är aktiva i din Workplace-community. Ta reda på mer om hur vi definierar en aktiv användare, hur du betalar din första faktura och betalningsskydd.

Faktureringsbara användare
En faktureringsbar användare är någon som har bjudits in till ditt Workplace. En användare blir en faktureringsbar person först när de går från skapad (eller väntar på inbjudan) till inbjuden. Du kan skapa ett obegränsat antal personer i Workplace utan att debiteras.
Obs! Alla konton som bjuds in i en redan påbörjad kalendermånad är inte faktureringsbara för den månaden.
Var den här informationen användbar?
En månadsaktiv användare är en användare som har gjort något av nedanstående under de senaste 30 dagarna:
 • Besökt Workplace via vår webbplats eller en mobil enhet
 • Inloggad
 • Kollat sina aviseringar från Workplace eller Workplace-appen
 • Använt vår Work Chat-app
Var den här informationen användbar?
På Workplace Advanced och Workplace Enterprise betalar du för antalet personer som använder Workplace varje månad. Du är betalningsskyldig för personer som har bjudits in att registrera sig för ett Workplace-konto.
Administratörer på Workplace kan styra hur många personer som bjuds in att göra anspråk på Workplace-konton, och kan därför styra och uppskatta hur mycket Workplace kommer att kosta per månad.
Var den här informationen användbar?
Frontpersonal är personer vars primära roll är att jobba direkt med kunder eller allmänheten genom att tillhandahålla tjänster, support eller sälja produkter eller medarbetare som är direkt involverade i tillverkning och distribution av produkter.
För att kvalificera sig för en frontpersonalplan på Workplace måste en medarbetare finnas i en eller flera av följande kategorier:
- Medarbetaren har ingen specifik skrivbordsplats 50 % av tiden.
- Medarbetaren betalas per timme.
- Medarbetaren har ingen e-postadress.
Medarbetaren måste OCKSÅ matcha en av följande rollbeskrivningar:
- Medarbetare med kundkontakt (säljare, receptionist etc.) på alla nivåer inklusive ledningen.
- Medarbetare utan kundkontakt (lager, kurir etc.) på alla nivåer inklusive ledningen.
- Medarbetare inom gas/el/vatten eller offentliganställd (polis, avfallshantering, reparatör av el-ledningar, anställd på vattenverk) på alla nivåer inklusive ledningen.
- Medicinsk vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare) på alla nivåer inklusive ledningen.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced
Om du vill exportera en lista över fakturerbara månadsaktiva användare måste du vara inloggad på datorn.
 1. Klicka på Administratörspanelen uppe till vänster i din profil.
 2. Klicka på Betalningar och klicka sedan på > till höger.
 3. Klicka på Exportera användare som fakturerats.
Var den här informationen användbar?
Nej, du debiteras inte. Om du bjuder in någon till en multiföretagsgrupp vars företag ännu inte använder Workplace, får de ett Workplace Advance-konto kostnadsfritt i 30 dagar.
Om personen du bjuder in till en multiföretagsgrupp jobbar på ett företag som redan använder Workplace Advanced debiteras du inte heller.
Var den här informationen användbar?
Betalningar och fakturor
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Workplace-kunder har en 30 dagars kostnadsfri testperiod. När den kostnadsfria provperioden är över börjar faktureringsperioden den första dagen i nästa kalendermånad. I slutet av månaden skapas fakturan utifrån antalet aktiva användare den månaden. De dagar som infaller mellan slutet av provperioden och den första dagen i nästa månad kommer inte att debiteras.
Till exempel: om din provperiod slutar den 18 oktober debiterar vi inte perioden 19–31 oktober. Faktureringsperioden börjar den 1 november.
Var den här informationen användbar?
This article is only applicable to admins on Workplace Advanced. You need to access your Admin Panel from a computer to view your Workplace Advanced billing statements.
To view your billing statement click Admin Panel at the top-left of your Workplace profile, then select Payments.
Keep in mind that the billing currency is USD. All pricing is exclusive of applicable tax. You can visit facebook.com/workplace/pricing for the latest information on pricing.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced. Du måste öppna administratörspanelen från en dator för att konfigurera kreditkortsfakturering. Du kan kanske inte komma åt fliken Betalningar i administratörspanelen eftersom vi jobbar med att distribuera denna funktion.
Så här konfigurerar du kreditkortsfakturering:
Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i din Workplace-profil och välj sedan Betalningar och lägg till dina betalningsuppgifter.
Betalningsmetoder
Vi accepterar Amex (förutom Brasilien), Visa, Discover och Mastercard.
Tänk på att faktureringsvalutan är USD. Alla priser är exklusive tillämplig moms. På facebook.com/workplace/pricing hittar du den senaste informationen om prissättning.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Företag med mer än 5 000 USD i månadskostnad kan faktureras i stället för att debiteras via kreditkort. Din Workplace-kontoansvarige hjälper dig att konfigurera ditt konto för fakturering.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Fakturabeloppen är vanligtvis lägre än beloppen du ser i avsnittet Rapporteringadministratörspanelen. En månadsaktiv användare för faktureringssyften är någon som hade ett Workplace-konto på den första dagen i månaden och som har loggat in på Workplace-communityn, administratörspanelen eller Work Chat under månaden. (Ett push-meddelande som du får på mobilen eller via e-post räknas inte.)
Läs mer om vad en fakturerbar månadsaktiv användare är.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Så här lägger du till ett inköpsordernummer på dina fakturor:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Betalningar > Företagsinformation.
 3. Ange uppgifter om inköpsordernummer i angivet fält.
Obs: Om din community redan har konfigurerats för fakturering finns det ett utrymme där du kan lägga till inköpsordernumret när du öppnar fakturan.
Var den här informationen användbar?
Workplace för Good
Facebook använder TechSoup för att verifiera om en organisation som ansöker om Workplace för Good är en icke-statlig organisation som innehar en giltig status som ideell organisation.
Begärande organisationer måste vara registrerade hos en lokal TechSoup-partner och måste vara kvalificerade att delta i Workplace för Good för att få kostnadsfri åtkomst till Workplace Advanced. Observera att vissa typer av organisationer är exkluderade från att delta i Workplace för Good, enligt vad som beskrivs här.
Så här registrerar du dig för Workplace för Good:
 1. Besök TechSoup för att få en verifieringstoken. TechSoup-verifieringstoken är unika koder som är tillgängliga för ideella organisationer som har verifierats av TechSoup. En verifieringstoken är en rad bokstäver och siffror som vanligen slutar med en del av en organisations namn. Här är ett exempel: 123a4567@MyOrgName.
 2. Besök Workplace for Good under Betalningar på administratörsplanen för Workplace och klicka på Lägg till TechSoup-token.
 3. Om du är kvalificerad för Workplace för Good får du ett meddelande att din status har verifierats.
Du kan även besöka Workplace för Good för mer information och för att ansöka till programmet.
Facebook avgör om en organisation kvalificerar sig för Workplace för Good efter eget godtycke, och förbehåller sig rätten att bevilja eller avslå en organisations ansökan eller deltagande när som helst och oavsett anledning. Facebook kan när som helst göra tillägg eller ändringar i kvalificeringsriktlinjerna för Workplace för Good utan föregående meddelande. Om en organisation, som ett resultat av en ändring i Facebooks riktlinjer eller en organisations ändrade status, inte längre kvalificerar sig för Workplace för Good meddelar Facebook organisationen det minst tre månader i förväg. Efter sådant meddelande tillkommer standardavgifter för organisationens åtkomst till och användning av Workplace.
Var den här informationen användbar?
Workplace för Good erbjuder kvalificerade icke-statliga organisationer gratis åtkomst till Workplace Advanced. Gå till Workplace för Good för mer information.

Vilka som är kvalificerade:
På begäran, med verifiering och skriftligt medgivande, kan Facebook erbjuda gratis tillgång till Workplace Advanced till icke-statliga organisationer som innehar statusen av en ideell organisation, vilket verifieras av vår partner TechSoup eller en av deras lokala samarbetspartner.
Facebook avgör om en organisation kvalificerar sig för Workplace för Good efter eget godtycke, och förbehåller sig rätten att bevilja eller avslå en organisations ansökan eller deltagande när som helst och oavsett anledning. Facebook kan när som helst göra tillägg eller ändringar i kvalificeringsriktlinjerna för Workplace för Good utan föregående meddelande.
Om en organisation, som ett resultat av en ändring i Facebooks riktlinjer eller en organisations ändrade status, inte längre kvalificerar sig för Workplace för Good meddelar Facebook organisationen det minst tre månader i förväg. Efter sådant meddelande tillkommer standardavgifter för organisationens åtkomst till och användning av Workplace.
Organisationer som inte är kvalificerade
Följande organisationer är inte berättigade till Workplace för Good, oavsett status som ideell organisation:
 • Organisationer involverade i olika sorters sjukförsäkningar.
 • Skolor, universitet och andra akademiska institutioner, inklusive skoldistrikt och idrottsförbund samt organisationer för utbildningstjänster.
 • Statliga organ, myndigheter eller organisationer.
 • Lagstiftande och politiska organisationer (inklusive opinionsbildning).
 • Kyrkor och andra religiösa organisationer.
 • Professionella sportligor.
 • Kreditinstitutioner och andra ömsesidiga organisationer.
Skapa ett konto
Organisationer som kvalificerar sig för Workplace för Good får bara skapa användarkonton för sina direkta anställda, kontraktsanställda och volontärer. Om en kvalificerande organisation skapar användarkonton för någon annan förbehåller sig Facebook rätten att debitera organisationen standardavgifter för sådana användarkonton.
Var den här informationen användbar?