Fakturering

Kostnaden för Workplace beror på antalet faktureringsbara användare i din Workplace-community. Ta reda på mer om hur vi definierar en faktureringsbar användare, hur du betalar din första faktura och betalningsskydd.

Faktureringsbara användare
En faktureringsbar användare är någon som har bjudits in till ditt Workplace. En användare blir en faktureringsbar person först när de går från skapad (eller väntar på inbjudan) till inbjuden. Du kan skapa ett obegränsat antal personer i Workplace utan att debiteras.
Obs! Alla konton som bjuds in i en redan påbörjad kalendermånad är inte faktureringsbara för den månaden.
Var den här informationen användbar?
På Workplace betalar du för antalet personer som har bjudits in att göra anspråk på sitt Workplace-konto (inklusive de som redan har gjort anspråk på sina konton).
Du kan skapa ett obegränsat antal personer i Workplace. En användare blir en faktureringsbar person först när de har bjudits in att registrera sig för sitt Workplace-konto.
Ta reda på mer om skillnaden mellan skapade och inbjudna användare.
Ta reda på mer om att skapa och ta bort konton.
Var den här informationen användbar?
Frontpersonal är personer vars primära roll är att jobba direkt med kunder eller allmänheten genom att tillhandahålla tjänster, support eller sälja produkter. Det inkluderar även anställda som är direkt involverade i tillverkning och distribution av produkter.
Om du vill ta reda på om en anställd kvalificerar för en Workplace för frontpersonal-plan ska du ställa dig själv följande frågor:
Har den anställda en e-postadress som inte delas med andra?
 • Om hen inte har en egen e-postadress kvalificerar hen för Workplace för frontpersonal. Om den anställda har sin egen e-postadress kvalificerar hen endast för Workplace för frontpersonal om följande påståenden är sanna.
Har den anställda ingen specifik skrivbordsplats (eller använder inte en enhet som endast är för hen) minst 50 % av tiden?
 • Om inte så kvalificeras den här anställda som frontpersonal.
Betalas den anställda per timme?
 • Om inte så kvalificeras den här anställda som frontpersonal.
Övriga villkor
Slutligen måste den anställda matcha en av följande rollbeskrivningar:
 • Medarbetare med kundkontakt (säljare, receptionist osv.) på alla nivåer inklusive ledningen.
 • Medarbetare utan kundkontakt (lager, kurir osv.) på alla nivåer inklusive ledningen.
 • Medarbetare inom gas/el/vatten eller offentliganställd (polis, avfallshantering, reparatör av elledningar, anställd på vattenverk) på alla nivåer inklusive ledningen.
 • Medicinsk vårdpersonal (sjuksköterskor, läkare) på alla nivåer inklusive ledningen.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller endast för systemadministratörer på Workplace som inte betalar för Workplace via en återförsäljare.
Om du vill exportera en lista över fakturerbara månadsaktiva användare måste du vara inloggad på Workplace på datorn.
 1. Klicka på på panelen till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Betalningar. Du måste kanske ange lösenordet.
 3. Du ser en lista med alla Workplace-betalningar du har gjort fram tills nu. Klicka på transaktions-id:t för den period du vill visa.
 4. Klicka på Exportera användare som fakturerats.
Du får då ett e-postmeddelande med en användarinformationsfil som är redo att laddas ned.
Var den här informationen användbar?
Nej, du debiteras inte. Om du bjuder in någon till en multiföretagsgrupp vars företag ännu inte använder Workplace, får de ett Workplace-konto kostnadsfritt i 30 dagar.
Om personen du bjuder in till en multiföretagsgrupp jobbar på ett företag som redan använder Workplace debiteras du inte heller.
Var den här informationen användbar?
Betalningar och fakturor
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Workplace-kunder har en 30 dagars kostnadsfri testperiod. När den kostnadsfria provperioden är över börjar faktureringsperioden den första dagen i nästa kalendermånad. I slutet av månaden skapas fakturan utifrån din aktuella prissättning. De dagar som infaller mellan slutet av provperioden och den första dagen i nästa månad kommer inte att debiteras.
Till exempel: om din provperiod slutar den 18 oktober debiterar vi inte perioden 19–31 oktober. Faktureringsperioden börjar den 1 november.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer på Workplace. Du måste öppna administratörspanelen från en dator för att visa dina fakturor för Workplace.
Visa din faktura genom att klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i din Workplace-profil och sedan välja Betalningar.
Tänk på att faktureringsvalutan är USD. Alla priser är exklusive tillämplig moms. På facebook.com/workplace/pricing hittar du den senaste informationen om prissättning.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer på Workplace. Du måste öppna administratörspanelen från en dator för att konfigurera kreditkortsfakturering.
Om du vill konfigurera din betalningsmetod klickar du på Administratörspanelen längst upp till vänster i din Workplace och väljer sedan Betalningar och lägger till dina betalningsuppgifter.
Betalningsmetoder
Vi accepterar Amex (förutom Brasilien), Visa, Discover och Mastercard. Vi stöder också PayPal i utvalda länder.
Tänk på att faktureringsvalutan är USD. Alla priser är exklusive tillämplig moms. På facebook.com/workplace/pricing hittar du den senaste informationen om prissättning.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för administratörer i Workplace Advanced.
Företag med mer än 5 000 USD i månadskostnad kan faktureras i stället för att debiteras via kreditkort. Din Workplace-kontoansvarige hjälper dig att konfigurera ditt konto för fakturering.
Var den här informationen användbar?
Om du vill ändra kreditkortet som är kopplat till ditt Workplace, klickar du på administratörspanelen i Workplaces vänstra navigeringsmeny och väljer sedan Betalningar.
Om du betalar mer än 5 000 $ per månad har du också möjligheten att betala via faktura och banköverföring. Kontakta supporten för att komma igång med fakturabetalningar.
Var den här informationen användbar?
En månadsavisering skickas till alla systemadministratörer men ingen faktura bifogas. De måste ladda ned fakturan genom att gå till Administratörspanelen och klicka på Betalningar. Den här fakturan innehåller antalet faktureringsbara användare som finns i din community, hur mycket du betalar per person och vilken betalningsmetod som kommer att debiteras.
Du kan se en exempelfaktura nedan:
Du kan visa hela din faktureringshistorik och ladda ned alla dina tidigare fakturor i avsnittet Betalningar på administratörspanelen.
Var den här informationen användbar?
Så här ändrar du vart din Workplace-faktura skickas:
 1. Öppna Administratörspanelen från Workplace navigationsfält.
 2. Klicka på Betalningar.
 3. Klicka på Företagsuppgifter
 4. Klicka på Redigera.
Du kan sedan uppdatera din information. När du är klar klickar du på Spara.
Var den här informationen användbar?
Så här lägger du till ett inköpsordernummer på dina fakturor:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Betalningar och sedan på Företagsinformation.
 3. Ange uppgifter om inköpsordernummer i angivet fält.
Obs! Om din community redan har konfigurerats för fakturering finns det ett utrymme där du kan lägga till inköpsordernumret när du öppnar fakturan.
Var den här informationen användbar?
Om du inte har betalat för en utestående faktura kan du blockeras från att komma åt Workplace.
Kreditkortsfakturering
Din åtkomst till Workplace kan blockeras om du inte har ett giltigt kreditkort listat på fliken Betalningar.
Om ditt Workplace är blockerat på grund av en misslyckad kreditkortsbetalning visas en skärm där du kan ladda ned den senaste fakturan och uppdatera betalningsuppgifterna.
Dina användare får veta att deras Workplace är blockerat medan ett problem löses. De kommer att kunna ladda ned sina Workplace-data även när de är låsta från sina konton.
Fakturering
Din åtkomst till Workplace kan blockeras om du inte har betalat din senaste faktura. Du kan se dina fakturor på fliken Betalningar i administratörspanelen.
Om ditt Workplace blockeras på grund av en obetald faktura, ser dina systemadministratörer en skärm där de kan ladda ned den senaste fakturan. När din faktura har betalats kan de skicka e-post till ar@fb.com med betalningsbevis, för att påskynda processen för att få dig tillbaka till ditt Workplace.
Dina användare får veta att deras Workplace är blockerat medan ett problem löses. De kommer att kunna ladda ned sina Workplace-data även när de är låsta från sina konton.
Var den här informationen användbar?
Felsökning
Om din kreditkortsbetalning misslyckades finns det några saker du kan kontrollera. De vanligaste orsakerna till betalningsfel är kort som nått kreditgränsen, eller utgångsdatumet.
Om din betalning för Workplace misslyckas, skickar vi e-post till dina systemadministratörer på Workplace, och du har 14 dagar på dig att lägga till ett nytt kort. När ett nytt kort har lagts till försöker vi automatiskt att göra en betalning. Om vi inte kan få igenom en betalning inom 14 dagar förlorar du tillgången till Workplace. Din Workplace-data kommer att sparas i 90 dagar, men kommer att raderas efter detta, såvida inte en betalning tas emot.
Var den här informationen användbar?
Du måste kontakta supporten om du tror att något inte stämmer med din faktura.
Så här kontaktar du supporten på Workplace:
 1. Öppna Administratörspanelen från Workplace navigationsfält.
 2. Klicka på kontakta support.
  1. Du kan även komma åt avsnittet Kontakta support här.
 3. Klicka på Ställ en fråga för att skicka ett meddelande till Workplace-supporten.
 4. Eller kan du klicka på Chatta med oss för att få support via direktmeddelanden. Chattsupporten håller på att introduceras för tillfället, och är ännu inte tillgänglig för alla kunder.
Du kan också komma åt den här skärmen genom att klicka på i Workplace navigationsfält och välja Kontakta Workplace-supporten.
Var den här informationen användbar?
Fakturabeloppen är vanligtvis lägre än beloppen du ser i avsnittet Rapporteringadministratörspanelen. En faktureringsbar användare är någon som har bjudits in att göra anspråk på sitt Workplace-konto (inklusive de som redan har gjort anspråk på sina konton).
Var den här informationen användbar?