Grupphantering

Hantera din grupp för att få ett bättre samarbete med dina kollegor. Ta reda på hur du gör en kollega till administratör för gruppen, eller upptäcker din Workplace-gruppstatistik.

Du måste vara gruppadministratör om du ska kunna fästa ett inlägg.
Så här fäster du ett inlägg i en grupp:
 1. Leta upp inlägget du vill fästa i gruppen.
 2. Klicka på och välj Fäst inlägg.
Det senast fastnålade inlägget visas först högst upp i gruppflödet.
Så här väljer du ett inlägg som ska vara högst upp på de fastnålade inläggen:
 1. Gå till det fastnålade inlägget som du vill lägga till högst upp.
 2. Klicka på och välj Flytta överst.
Var den här informationen användbar?
Om du är administratör för en grupp kan du arkivera den istället för att ta bort den. När en grupp arkiveras visas det tydligt överst i gruppen och inga nya medlemmar kan gå med. Du kan återställa åtgärden att arkivera en grupp genom att ta bort den från arkivering när du vill.
Arkivera en grupp
Så här arkiverar du en grupp:
 1. Gå till den grupp du vill arkivera och klicka på under omslagsbilden, och klicka sedan på Administratörsalternativ.
 2. Klicka på Gruppinställningar, bläddra ned till Arkivera gruppoch klicka på Arkivera bredvid den.
 3. Klicka på Bekräfta.
När du arkiverar en grupp kan medlemmar fortfarande besöka gruppen, men de kan inte lägga till personer, skapa inlägg, gilla eller kommentera.
Ta bort en grupp från arkivering
För att ta bort arkiveringen går du till gruppen och klickar på Ta bort grupp från arkiv överst i gruppflödet, och klickar sedan på Bekräfta.
När du tar bort en grupp från arkivering kan alla administratörer, moderatorer och medlemmar skapa inlägg, gilla, kommentera med mera.
Var den här informationen användbar?
Coworkers on Workplace often use a mix of chat and Teams & Projects groups to collaborate. We want to make the experience of moving between chat and posts as seamless as possible. We've redesigned the Teams & Projects group type so a chat is automatically synced with it. Chat and group members stay in sync as people join and leave so that conversations can move easily between the two. The ability to chat in real time within these groups will make it even easier for teams to work together, by providing a simple way for coworkers to stay in touch throughout the day.
Some changes have been made to the Teams & Projects group type to allow for the change:
 • The group can have up to 250 members.
 • The group and chat will have the same synced members, name and cover photo.
 • There are no group moderators, only group admins.
 • Teams & Projects groups don't allow for automated group membership like “Add Teams to Groups”.
 • To link a chat to a group, a group admin can go to the Group Settings page.
What will happen to my existing Teams & Projects groups?
If you have a Teams & Projects group that meets the criteria above already, there will be no change. We're migrating all other existing Teams & Projects groups to Discussion Groups and chats will be unlinked. Unlinked chats will still exist, they just won't be attached to the group.
How will I know which groups are impacted?
If any groups that you are an admin of are impacted you will:
 1. Receive an email with a list of all impacted groups.
 2. See a notice on the top of every impacted group allowing you to Manage Settings or Unlink Chat.
If no action is taken, impacted Teams & Projects groups will move to a discussion group and chat will be unlinked. A new notice will be shown at the top of every unlinked group, allowing admins to relink chat.
Var den här informationen användbar?
Vi har tagit bort köp- och säljgrupper för att göra din Workplace-upplevelse bättre.
För befintliga köp- och säljgrupper:
 • Alla befintliga köp- och säljgrupper blir sociala grupper.
 • Alla befintliga köp- och säljinlägg finns kvar.
 • Inga nya köp- och säljinlägg kan skapas.
Var den här informationen användbar?
Medlemmar
Om du är gruppadministratör kan du välja att godkänna vem som får gå med i gruppen.
Så här aktiverar du godkännande av medlemskap:
 1. Från gruppen klickar du på under gruppens omslagsbild.
 2. Välj Administratörsalternativ och klicka sedan på Gruppinställningar.
 3. Klicka på bredvid Vem kan godkänna medlemsförfrågningar och välj Enbart administratörer och moderatorer.
 4. Klicka på Spara längst ned.
Om du är en gruppadministratör kan du även spara tid genom att automatiskt godkänna medlemsförfrågningar från personer som redan finns i dina andra grupper.
Så här aktiverar du automatiskt godkännande av medlemskap:
 1. Från gruppen klickar du på under gruppens omslagsbild.
 2. Välj Administratörsalternativ och klicka sedan på Gruppinställningar.
 3. Klicka på bredvid De här är förgodkända att gå med.
 4. Välj en grupp genom att klicka på rutan bredvid den.
 5. Klicka på Spara.
Obs! Du kan ta bort grupper från automatiskt medlemskapsgodkännande genom att gå till Vem är förgodkänd för att gå med, klicka för att avmarkera rutan bredvid gruppens namn och sedan klicka på Spara.
Var den här informationen användbar?
Du kan lägga till kolleger i en grupp en efter en eller importera en lista.
Så här lägger du till en kollega i en grupp:
 1. Från gruppen klickar du på Lägg till personer under gruppens omslagsbild. Du måste kanske klicka på först.
 2. Skriv namnen på de kolleger du vill lägga till och klicka på Lägg till.
Så här importerar du en lista över kolleger i en grupp:
 1. Från gruppen klickar du på Lägg till personer under gruppens omslagsbild. Du måste kanske klicka på först.
 2. Klicka på Importera och sedan på Importera fil. Om du inte har en fil ännu kan du klicka på Ladda ned CSV-mall för att skapa en ny fil.
 3. Välj filen du vill ladda upp och klicka på Öppna.
 4. Granska listan över kolleger och klicka på Bjud in alla.
Obs! Du kan bara bjuda in upp till 2 000 kolleger i taget.
Tänk på att du även kan lägga till kolleger i en grupp genom att skicka dem en länk med en inbjudan. För att göra detta klickar du först på Lägg till personer, kopierar länken bredvid Dela en länk till gruppinbjudan och delar den med dina kollegor.
När du har lagt till kolleger i gruppen kan de se och kommentera inlägg i gruppen.
Om du försöker lägga till personer som ännu inte är på Workplace (med hjälp av deras e-postadresser), och dina communityinställningar tillåter dig att bjuda in nya användare, kommer ett nytt användarkonto att skapas.
Grupper med synkad chatt
Om din grupp innehåller en synkad chatt kan du inte lägga till fler än 250 medlemmar.
Var den här informationen användbar?
Du måste vara administratör för gruppen för att ta bort kolleger från den.
Så här tar du bort en kollega från en grupp:
 1. Från gruppen klickar du på Medlemmar.
 2. Klicka på bredvid den kollega du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort från gruppen och bekräfta.
Var den här informationen användbar?
Så här lägger du till ett team i en grupp:
 1. Klicka på högst upp i gruppen.
 2. Klicka på Administratörsalternativ > Gruppinställningar.
 3. Bläddra ned till Lägg till team i grupp och lägg sedan till en ansvarig för att lägga till teamet i gruppen.
Obs! Nya teammedlemmar läggs till automatiskt. Om en teammedlem hanterar ett annat team kommer inte det teamet att bjudas in till gruppen.
Var den här informationen användbar?
Gruppadministratörer kan bestämma vem som kan göra inlägg i gruppen och om inlägg måste godkännas individuellt av en administratör eller moderator.
Publiceringstillstånd kan ges till:
 • Endast gruppadministratörer.
 • Alla gruppmedlemmar.
 • Alla inom din organisation, även om de inte är medlem i din grupp.
Om du vill att någon ska kunna publicera i din grupp utan att gå med, måste det vara en öppen grupp.
Ändra publiceringstillståndet för din grupp
Gör så här för att ändra publiceringstillståndet för din grupp:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Klicka på Gruppinställningar.
 4. Klicka på bredvid Vem kan göra inlägg, välj Alla i gruppen, Endast administratörer eller Alla i detta community.
Kräva godkännande av administratör eller moderator för alla nya inlägg
Gör så här för att se till att alla nya inlägg måste godkännas innan de kan ses av andra gruppmedlemmar:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Klicka på Gruppinställningar.
 4. Klicka på bredvid Godkänn alla medlemsinlägg.
 5. Välj antingen för att kräva godkännande för alla inlägg, eller Av för att låta medlemmar göra inlägg direkt i gruppen.
Var den här informationen användbar?
Du kan skapa regler för automatiskt medlemskap så att personer med specifika profilfält enkelt kan läggas till i din grupp. Du måste vara gruppadministratör för att lägga till medlemmar med automatiskt medlemskap.
Så här lägger du till regler för automatiskt medlemskap från datorn:
 1. Från gruppsidan klickar du på till höger.
 2. Välj Administratörsalternativ och klicka på Gruppinställningar.
 3. Välj Automatiskt medlemskap för att lägga till regler för de profiler som du automatiskt vill ge åtkomst till din grupp.
Du kan välja följande profilinformation:
 • Avdelning
 • Befattning
 • Plats
 • Hanterare
 • Startdatum
 • Avdelning
 • Organisation
Medlemmar läggs till i gruppen så snart du klickar på Spara i reglerna för automatiskt medlemskap. De fortsätter att läggas till när deras profiler uppdateras och uppfyller kraven som skapats av gruppens administratör i reglerna.
Om en systemadministratör inte vill aktivera automatiskt medlemskap för organisationen, kan hen stänga av det i Administratörspanelen > Inställningar > Företagsinställningar > Automatiskt medlemskap. Avmarkera rutan bredvid Automatiskt medlemskap för att inaktivera funktionen.
Obs! När medlemmar väl är med i gruppen tas de inte bort från den om de inte längre uppfyller kraven för automatiskt medlemskap.
Var den här informationen användbar?
Filer och foton
Så här lägger du till en fil i ditt meddelande på Workplace när du är inloggad från din dator:
 1. Klicka på längst ned i chatten.
 2. Klicka på .
 3. Välj filen som du vill skicka.
 4. Skriv klart meddelandet och tryck på Retur för att skicka det.
När du ditt meddelande innehåller en länk till en webbplats (t.ex. ett filmklipp eller en artikel) läggs en förhandsvisning av länken till i konversationen. När förhandsgranskningen visas kan du ta bort länken om du bara vill skicka förhandsgranskningen.
Var den här informationen användbar?
Om du vill visa alla foton, videor och filer som delas i en Workplace-chatt på datorn:
 1. Navigera till Delat till höger om chatten.
 2. Därifrån kan du se all media och alla filer som delas inom chatten.
Var den här informationen användbar?
Roller
Det finns två roller för personer som hanterar grupper på Workplace: administratörer och moderatorer.
Tabellen nedan visar rollerna och vad de kan göra:
AdministratörModerator
Göra en annan medlem till administratör eller moderator
Ta bort en administratör eller moderator
Hantera gruppinställningar (t.ex. ändra gruppnamnet, omslagsfotot eller sekretessinställningarna)
Godkänna eller avvisa medlemsförfrågningar
Godkänna eller avvisa inlägg i gruppen
Ta bort inlägg och kommentarer om inlägg
Ta bort och blockera personer från gruppen
Fästa eller ta bort ett inlägg
Var den här informationen användbar?
Du kan göra en kollega till administratör för en grupp om personen redan är medlem i gruppen. Du måste vara administratör för gruppen för att göra andra till administratörer.
Så här gör du en kollega till administratör för en grupp:
 1. Från gruppen klickar du på Medlemmar.
 2. Klicka på bredvid den kollega som du vill göra till admin.
 3. Klicka på Gör till administratör och bekräfta.
Obs! När du gör en kollega till administratör för en grupp kan den här personen redigera gruppinställningar, ta bort medlemmar och göra andra medlemmar till administratörer.
Var den här informationen användbar?
Du måste vara administratör för gruppen för att ta bort andra administratörer.
Så här tar du bort en administratör för en grupp:
 1. Från gruppen klickar du på Medlemmar nedanför gruppens namn.
 2. Klicka på bredvid den administratör du vill ta bort.
 3. Klicka på Ta bort som administratör och bekräfta.
Var den här informationen användbar?
Statistik
Det är bara gruppadministratörer som kan visa och ladda ned gruppstatistik. Moderatorer och andra gruppmedlemmar kan inte se gruppstatistik. Du kan bara ladda ner gruppstatistik om du är inloggad på Workplace från en dator.
Gruppstatistik är tillgänglig för alla grupper.
Så här får du tillgång till gruppstatistik:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ och sedan på Gruppinställningar.
 3. I den vänstra panelen väljer du antingen Ökning, Interaktion eller Medlemskap nedanför rubriken Statistik.
Så här laddar du ned gruppstatistik:
 1. Från Gruppstatistik klickar du på Exportera information högst upp till höger.
 2. I popup-fönstret väljer du den typ av detaljer du vill ha från gruppen.
 3. Välj det datumintervall som du vill extrahera rapporterna för.
 4. Välj filformat (.xls eller .csv) för att ta emot rapporten.
 5. Klicka på Exportera när du är redo att ladda ned rapporten.
Administratören kan välja att exportera följande gruppdetaljer:
 • Tillväxt (totalt antal medlemmar, aktiva medlemmar, medlemskapsförfrågningar).
 • Interaktion (inlägg, kommentarer, reaktioner, populära dagar, populära tider och relevanta inlägg).
 • Medlemmar (stora medskapare – medskaparpoäng beräknas genom en mätning av medlemmarnas engagemang: inlägg, kommentarer, reaktioner och skapade filer).
Obs! Se till att du väljer rätt datumintervall för exporten.
Hur långt tillbaka går gruppstatistikdata?
Data om gruppstatistik är tillgänglig upp till ett år bakåt i tiden. Om gruppen skapades för mindre än ett år sedan sträcker sig data så här långt bakåt i tiden.
Varje diagram och tabell anger den aktuella tidsramen.
Tänk på att tiden du ser i rapporteringen av gruppstatistik baseras på tidszonen för användaren som visar rapporten över gruppstatistik.
Vad är en aktiv medlem?
En aktiv medlem i gruppstatistik är en medlem som har visat, publicerat, kommenterat eller reagerat på gruppinnehåll under den valda tidsramen.
Var den här informationen användbar?
Felsökning
If your group includes a linked chat, you will not be able to add more than 250 members.
To remove a linked chat from your group:
 1. From your News Feed, click on your group in the left panel. You may need to click See All below Groups section first.
 2. Click below the group`s cover photo, then click Admin options.
 3. Click next to Chat.
 4. Click Remove Chat and confirm by clicking Unlink.
Once you have removed the linked chat, you will once again be able to add members to your group. Chat participants will still be able to find and use the previously linked group chat.
Var den här informationen användbar?