Hur är Workplace-data i en multiföretagsgrupp synliga?

Om medarbetaren är administratör av en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
Via Graph API:
Imitationstoken krävs vid läsning av information från multiföretagsgrupper. Imitationstoken måste skapas för en medlem i multiföretagsgruppen.
  • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
via administratörspanelen:
  • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
  • Företagsadministratörer kan göra sig själva till administratörer för multiföretagsgrupper.
Om medarbetaren är medlem i en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
via Graph API:
  • Företagsadministratörer kan läsa allt innehåll i multiföretagsgruppen.
  • Företagsadministratörer kan ta bort innehåll som skapats av medarbetarna i multiföretagsgruppen.
  • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
via administratörspanelen:
  • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
  • Företagsadministratörer kan kräva att få gå med i alla multiföretagsgrupper med medlemmar från communityn.
Var den här informationen användbar?