Grupper

Grupper

Grupper

Grupper tillhandahåller ett utrymme där du kan diskutera delade mål och intressen tillsammans med dina kollegor. Du kan skapa en grupp för att diskutera företagsutvecklingar, ge feedback om projekt och brainstorma kring nya idéer.
Ta reda på mer om hur du