Leverans via e-post

Ta reda på vad du kan göra för att säkerställa att e-post från Workplace når inkorgar säkert. Gå till kundresurscentret för mer information om leverans via e-post.

E-postdomäner
E-postmeddelanden som skickas från Workplace kommer från domänen fbworkmail.com.
Din e-postadministratör måste lägga till fbworkmail.com som en säker avsändare hos din e-postvärd – annars kan personer i din organisation inte få e-postmeddelande för att göra anspråk på konton och kan inte ansluta sig till din Workplace-community.
E-postservrar
Din e-postadministratör måste godkänna de här IP-adresserna för e-postservrar för att vara säker på att din organisation inte avvisar e-postmeddelanden från Workplace:
66.220.144.128/25 (66.220.144.128 - 66.220.144.254)
66.220.155.128/25 (66.220.155.128 - 66.220.155.254)
69.171.232.128/25 (69.171.232.128 - 69.171.232.254)
69.63.178.128/25 (69.63.178.128 - 69.63.178.254)
69.63.184.0/25 (69.63.184.0 - 69.63.184.126)
Verifiering av e-postmeddelandens ursprung
För att bevisa att e-postmeddelanden som kommer från fbworkmail.com faktiskt kommer från Facebook använder Workplace tekniken DomainKeys Identified Mail (DKIM) som är branschstandard.
Din e-postadministratör bör konfigurera e-postvärden så att DKIM-posten verifieras för alla e-postmeddelanden från Workplace för att säkerställa att du inte tar emot falska e-postmeddelanden.
Var den här informationen användbar?
Använd Exchange Online-kommandot i PowerShell för att skapa två transportregler om du vill se till att e-post från Workplace inte hamnar i Övrig e-post i Microsoft Outlook:
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Focused Inbox" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace email will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Clutter or Other folder in Exchange Online"
  • New-TransportRule -Name "Workplace Emails Bypass Clutter" -SenderDomainIs "fbworkmail.com" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassClutter" -SetHeaderValue "true" -Comments "Workplace mail will go into the Inbox or Focused Inbox and not the Other view in Exchange Online"
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Essential och Workplace Advanced.
Med Microsoft Exchange kan du godkänna e-postdomänen för Workplace med kommandot Set-MailboxJunkEmailConfiguration.
Var den här informationen användbar?
Även om din e-postvärd accepterar e-post från Workplace kan fortfarande e-postklienter som t.ex. Microsoft Outlook markera ett e-postmeddelande som skräppost eller skräp. I ett sådant fall behöver en person kolla i sina skräppost- eller skräpmappar för att hitta e-postmeddelandet. Om det går så bör din e-postadministratör se till att fbworkmail.com läggs till i listan med säkra avsändare i e-postklienterna.
Vi föreslår att du arbetar med din e-postadministratör för att lägga till domänen fbworkmail.com på en lista med säkra avsändare i din organisations e-postklient.
Var den här informationen användbar?
När du godkännandelistar en e-postdomän på Workplace bevisar du att du har åtkomst till den e-post du vill använda och tillåter att andra personer med samma e-postdomän går med i din Workplace. Personer med samma e-postdomän måste inte gå med i samma Workplace och kan konfigurera eller gå med i olika Workplace med samma domän. Det här kan användas när du inte äger hela domänen.
Du kan även gå med i flera Workplace med samma e-postdomän. Det finns ingen gräns för hur många Workplace en e-postdomän eller ett företag kan ha.
Ta reda på hur du godkännandelistar din domän på Workplace.
Var den här informationen användbar?
Du måste konfigurera DKIM och SPF på rätt sätt för att e-postservrarna ska kunna bekräfta att mejlen kommer från dig.
Workplace kräver att alla e-postsvar skickas med DKIM- (DomainKeys Identified Mail) eller SPF-justering (Sender Policy Framework). Det är säkerhetsstandarder för e-post som underlättar verifieringen av avsändarens information, och skyddar därför medarbetare från falsk e-post. E-post som fastnar i kontrollen betraktas oftast som skräppost.
För att konfigurera DKIM eller SPF kontaktar du din IT-administratör med nedanstående information:
Konfigurationen av DKIM och SPF varierar beroende på din e-postserver och domänens DNS-leverantör. Du måste välja mellan en DKIM- och SPF-justering – du kan inte ha både och.
Observera att G Suite som standard använder sin egen DKIM-signeringsdomän. DKIM-justeringen misslyckas på grund av standardinställningen eftersom e-posten inte signeras av din domän utan av en domän från tredje part, och vi nekar då även i fortsättningen dina inkommande e-postmeddelanden. Därför måste du konfigurera DKIM själv.
För Microsoft Office 365 följer du den här vägledningen.
Läs mer om våra communityregler här.
Obs! Om inte DKIM och SPF konfigureras på rätt sätt kommer Workplace att neka meddelanden som du skickar för gruppaktivitet, till exempel gruppinlägg eller kommentarssvar. Ifall det skulle hända får avsändaren ett returmeddelande antingen från Workplace eller en annan tjänst, till exempel Gmail.
Var den här informationen användbar?