Hur kan jag ge anpassad åtkomst till flikar i Statistik på Workplace?

Systemadministratörer kan skapa anpassade administratörsroller för att ge användare åtkomst till olika flikar i Statistik.
När du har skapat en anpassad administratörsroll kan du ge den åtkomst till följande fristående behörigheter:
  • Visa aktivitetsstatistik – de här användarna har åtkomst till alla flikar i Statistik.
  • Visa inläggsstatistik och hantera kampanjer – när dessa användare klickar på administratörspanelen kan de få åtkomst till inlägg till vänster i Workplace.
För inlägg kan du mäta och spåra data från den 15 november 2019. För alla andra flikar gäller från den 18 augusti 2019.
Obs! Statistik kommer att utökas till en två år lång löpande historik. Data äldre än två år kommer att tas bort.
Var den här informationen användbar?