Nätverkskonfiguration

För att se till att alla i din organisation kan använda Workplace effektivt kan du behöva konfigurera ditt nätverk för att tillåta vissa domäner och IP-intervall. Läs mer om nätverkskonfiguration i Kundresurscentret.

Du kan inte blockera åtkomst till Facebook eftersom Workplace bygger på samma teknik som Facebook. Eventuella domänrestriktioner som förhindrar nätverksåtkomst till Facebook påverkar även Workplace.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced.
För att Workplace ska fungera korrekt behöver du se till att all trafik till följande domäner (inklusive alla underdomäner) och portar inte blockeras och har aktiverats för dina företagsnätverk:
  • .workplace.com 80/443
  • .facebook.com 80/443
  • .akamaihd.net 80/443
  • .fbcdn.net 80/443
  • .fb.me 80/443
  • .fbsbx.com 80/443
Obs! Domänerna som används av Workplace kan komma att ändras, och därför bör denna lista inte betraktas som fullständig. Selektiv blockering av Facebook-domäner stöds inte officiellt för Workplace och därför tillhandahålls de här domänerna endast för referens.
Var den här informationen användbar?
Om du behöver mer kontroll över åtkomst till Workplace på ett företagsnätverk kan du välja att godkännandelista IP-intervallet för Facebooks webbservrar som Workplace levereras från.
Facebooks AS (Autonomous System) nummer AS32934 kan användas för att hämta en korrekt och aktuell lista över IP-adresser för Facebooks webbservrar. Exempel:
whois -h whois.radb.net — '-i origin AS32934' | grep ^route
Var den här informationen användbar?