Säkerhetskoll

Med Säkerhetskoll kan du se hur din Workplace-community mår under en krishändelse. Läs mer om Säkerhetskoll i kundresurscentret.

Skapa en Säkerhetskoll
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Premium.
Systemadministratören aktiverar Säkerhetskoll genom att gå till Administratörspanelen uppe till höger i Workplace och sedan klicka på Säkerhetskoll.
Administratören ska sedan lägga till alla som ska hjälpa till med en Säkerhetskoll som säkerhetsoperatörer.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Det är enbart säkerhetsoperatörer som kan skapa en Säkerhetskoll för sitt Workplace-konto.
Säkerhetsoperatörer utses av systemadministratörer. Så här lägger du till säkerhetsoperatörer:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster på startsidan.
 2. Under Avancerade planfunktioner klickar du på Säkerhetskoll.
 3. Klicka på +Lägg till säkerhetsoperatör och ange namnet på personen du vill lägga till.
 4. Klicka på Klar.
Systemadministratörer får inte automatiskt åtkomst till Säkerhetskoll. De måste utse sig själva till säkerhetsoperatörer.
Läs mer om kriskommunikationer.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced. Organisationen har hela ansvaret för att skapa, skicka och hantera Säkerhetskoll för medarbetarna. Workplace och Facebook kan inte se eller utföra åtgärder baserat på medarbetarnas svar på en Säkerhetskoll för Workplace.
Du kan öppna Säkerhetskoll från Administratörspanelen.
Kom igång med Säkerhetskoll:
 1. Klicka på Gå till Säkerhetskoll och markera sedan Skapa krishändelse.
 2. Slutför kristypen.
 3. Fyll i fälten Titel, Platser och Personer som hjälper till. Om du vill lägga till mer information om krishändelsen fyller du i avsnittet Händelseinformation. Du kan inkludera upp till 200 tecken.
 4. Välj Förhandsgranska Säkerhetskoll för att se hur de olika aviseringstyperna för Säkerhetskoll kommer att se ut.
 5. Klicka på Klar för att skapa denna krishändelse.
 6. Klicka på + Lägg till personer och välj metod för att lägga till personer.
 7. Du bör nu se en lista över de personer du har lagt till. När du har lagt till personer med en metod kan du klicka på Lägg till personer igen för att importera fler personer.
 8. Välj de personer från listan som du vill kontakta genom att klicka på rutan bredvid ett namn eller markera alla.
 9. Klicka på Skicka säkerhetskoll och välj hur du vill kontakta personer.
 10. Bekräfta att du vill skicka aviseringen genom att klicka på Skicka Säkerhetskoll. Aviseringar skickas. Du kan skicka om aviseringar när du vill genom att klicka på Skicka säkerhetskoll.
 11. Svarsstatusen uppdateras i realtid baserat på en persons senaste svar. Uppföljning sker om din organisation väljer det.
Obs! Säkerhetskoll översätts till språket på användarens Workplace-konto.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Säkerhetsoperatörer kan lägga till personer i en krissituation på följande sätt:
 • Individuellt genom att manuellt lägga till dem i händelsen
 • Importera efter Workplace-grupp för att lägga till alla gruppmedlemmar
 • Importera efter jobbprofilplats i Personprofil
 • Importera efter CSV (enbart e-postadress till arbetet krävs)
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
När du skapar en krishändelse är platsfältet bara avsett för interna syften. Det avgör inte vem som läggs till i en krishändelse. Om du vill lägga till medarbetare i en krishändelse efter plats använder du alternativet Importera efter plats när du lägger till personer i krishändelsen.
Läs mer om kriskommunikationer.
Var den här informationen användbar?
Redigera en Säkerhetskoll
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced.
Om du vill ändra detaljerna för en krishändelse i Säkerhetskollen efter att du har skapat den klickar du på Redigera i rubriken för krishändelsen. Därifrån kan du ändra Namn, Plats, Personer som hjälper till eller Händelseinformation för krishändelsen.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Du kan anpassa meddelanden i Säkerhetskoll. Standardmeddelandet i Säkerhetskoll är:
Detta är en Säkerhetskoll från <Company Name>-teamet. Vi tror att du kanske berörs av: <Crisis Title>. Berätta om du är i säkerhet eller behöver hjälp från <Company Name>-teamet.
Du kan välja att lägga till mer information när du konfigurerar aviseringen för Säkerhetskoll. Om mer information läggs till kan andra välja att visa den. Ytterligare 200 tecken kan läggas till och de är synliga i alla aviseringstyper.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced.
Du kan bara ta bort en person från en krishändelse om du inte har skickat en avisering än.
För att ta bort en person från en krishändelse klickar du på bredvid personens namn och därefter på Ta bort personen.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced. Den här artikeln gäller bara för administratörer.
Du kan uppdatera eller ändra någons status för Säkerhetskoll manuellt genom att välja deras roll på sidan för krishändelsen och ändra deras status på rullgardinsmenyn. Du kan även lägga till kommentarer för en enskild person genom att klicka på kommentarsikonen.

Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced.
När du läggs till som säkerhetsoperatör får du tillgång till alla funktioner i Säkerhetskoll, inklusive alla krishändelser som har skapats av andra säkerhetsoperatörer.
Du hittar Säkerhetskoll i vänsterkolumnen i Workplace.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Premium
När du lägger till Personer som hjälper till i en krishändelse listas personen på sidan för krissituationen. Medarbetare som är Personer som hjälper till måste läggas till som säkerhetsoperatörer i Säkerhetskoll för att kunna se och hantera krishändelsen. Systemadministratörer måste gå till Administratörspanelen > Säkerhetskoll för att lägga till säkerhetsoperatörer.
Om en säkerhetsoperatör agerar på en krishändelse läggs de till automatiskt som en person som hjälper till i krishändelsen.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Premium
Avsluta en krishändelse i Säkerhetskoll genom att klicka på Avsluta krishändelse från krishändelsesidan. Du kan öppna en krissituation på nytt när du vill genom att klicka på en krishändelse och sedan på Öppna krissituation på nytt.
Obs! Även om en Säkerhetskoll har avslutats kan medarbetare fortfarande svara på aviseringar när som helst. Du kan inte skicka nya aviseringar om inte krishändelsen öppnas på nytt.
Var den här informationen användbar?
Aviseringar
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Ja. Säkerhetskoll är avsedd att användas för krissituationer så dessa aviseringstyper levereras oberoende av en Workplace-användares inställningar för e-postavsieringar eller Stör ej.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Du kan kontakta personer på följande sätt:
 1. Workplace-aviseringar (visas högst upp i nyhetsflödet på webb och mobil och via aviseringar)
 2. Work Chat-bot (detta skickar ett chattmeddelande till användarna)
 3. E-postmeddelande (detta skickar e-post till användarna via e-post i profilen)
Du kan välja att skicka Säkerhetskoll via en eller flera aviseringskanaler. När du klickar på Skicka Säkerhetskoll kan du välja en aviseringskanal i taget. Upprepa processen om du vill skicka aviseringar via fler än en kanal.
En användare behöver bara svara på en aviseringstyp för att markeras som i säkerhet eller behöver hjälp.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Om du vill skicka en ny Säkerhetskoll till någon som inte har svarat filtrerar du statusen för krishändelsen till Inget svar ännu och följer stegen för att skicka en Säkerhetskoll. Det finns ingen gräns för hur många aviseringar du kan skicka till någon.
Var den här informationen användbar?
Mer om Säkerhetskoll
Säkerhetskoll för Workplace är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Säkerhetskoll för Workplace är helt separat från Säkerhetskoll för Facebook.
Med Säkerhetskoll för Workplace kan ett utvalt team med säkerhetsoperatörer skapa, skicka och hantera Säkerhetskoll för organisationens medarbetare när en krissituation har uppstått. Det är bara säkerhetsoperatörer som kan se och hantera svar på Säkerhetskoll för Workplace.
Säkerhetskoll för Facebook aktiveras av Facebook-communityn och svar på Säkerhetskoll delas med Facebook-vänner.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är tillgänglig för användare med Workplace Advanced. Den här artikeln gäller bara för administratörer.
En person kan svara på en Säkerhetskoll med ett av två svar: Jag är i säkerhet eller Jag behöver hjälp. Svaren uppdateras i kolumnen Status på krissidan i realtid. Du kan filtrera denna sida baserat på svarstypen.
Alla medlemmar i det berörda säkerhetsteamet för krissituationen får ett automatiskt e-postmeddelande med information om personer som har angett att de behöver hjälp så du missar inte när det händer. Systemadmins kan även konfigurera ett anpassat e-postmeddelande via inställningssidan för Administratörspanelen > Säkerhetskoll.
Om någon anger att de behöver hjälp kan du klicka på chattikonen bredvid namnet för att kontakta dem direkt via chatt eller välja en annan kommunikationsmetod.
Var den här informationen användbar?
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced.
När du skapar en krishändelse kan du välja att ange att det är en övning, ett test eller en verklig krishändelse. Vi rekommenderar att du skapar tester för att testa Säkerhetskoll-funktionen.
Övningar kan användas för att köra simulerade krisövningar som demonstrerar aviseringar, meddelanden och uppmuntrar metodtips gällande säkerhet för ditt företag.
Om du skapar en verklig krishändelse i Säkerhetskoll aviseras alla valda anställda om att en krishändelse eventuellt har inträffat i deras område. Skapa endast de här händelserna om en verklig kris pågår.
Aviseringar som skickas till medarbetarna visar tydligt om händelsen är en övning eller ett test.
Läs mer om kriskommunikationer.
Var den här informationen användbar?
Felsökning
Säkerhetskollen är bara tillgänglig för användare med Workplace Advanced
Efter import av personer till Säkerhetskoll ser du en resultatsida som visar antalet som importerats, inte importerats och dubbletter av medarbetare. På felskärmen kan du lägga ned listan över misslyckade importer och försöka importera dem igen. De vanligaste problemen vid import av medarbetare inkluderar att ogiltiga medarbetar-id:n eller e-postadresser som inte motsvarar användare i communityn anges. Om id:n eller e-postadresser verkar vara korrekta och du inte kan importera medarbetarna efter flera försök kontaktar du Workplace-supporten.
Var den här informationen användbar?