Säkerhet

Säkerhetsloggar och -varningar hjälper dig att skydda din Workplace-community. Läs mer om säkerhet genom att besöka kundresurscentret.

Workplaces säkerhetsloggar registrerar alla säkerhetshändelser. Nedan hittar du en lista med alla händelser som vi registrerar, samt en förklaring till den händelse som inträffat.
Namn på händelseObs!
InloggadEn användare har loggat in med antingen ett lösenord eller en enkel inloggning (SSO).
Inloggning misslyckadesEn användare kunde inte logga in.
UtloggadEn användare har loggat ut.
Lösenordet har ändratsEn användare har ändrat sitt Workplace-lösenord.
Lösenordet har återställtsEn användare har återställt sitt Workplace-lösenord genom att ställa in ett nytt lösenord.
Återställningskod för lösenord har begärtsÅterställning av en användares Workplace-lösenord har begärts via självbetjäningsflödet.
Fel återställningskod för lösenordVerifieringskoden som krävs för att återställa en användares Workplace-lösenord har angetts felaktigt.
Kontot är utsatt för riskVi har hittat en användare vars konto är utsatt för risk. Ta reda på mer om hur du identifierar riskkonton.
Kontot är inställt som tillgängligtEn administratör eller integration har ställt in en användare som tillgänglig.
TvångsutloggningEn administratör har tvingat en användare att logga ut via administratörspanelen.
Kontot har inaktiveratsEn användare har inaktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har aktiveratsEn användare har aktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har tagits bortEtt användarkonto har tagits bort.
Tvingad återställning av lösenordEn administratör har tvingat återställning av en användares lösenord innan nästa inloggning.
Kontot har skapatsEtt användarkonto har skapats av en administratör.
Konton har skapatsEn administratör har skapat användarkonton genom Excel-import.
Administratörsrollen har ändratsEtt administratörskonto har modifierat sin roll.
Administratör har tagits bortEtt användarkonto har tagit bort sin administratörsroll.
Administratör har skapatsEtt användarkonto har skapats genom avsnittet Administratörer och har fått en administratörsroll.
Kontot har blivit administratörEn befintlig användare har blivit administratör.
E-postadress har ändratsEn användares e-postadress har redigerats.
Domän har lagts tillEn domän har lagts till i verifieringstabellen men den har inte verifierats ännu.
Domän har verifieratsEn domän har verifierats. Ta reda på mer om domänverifiering.
Domän har tagits bortEn domän har tagits bort från Workplace.
Tvåfaktorsautentisering har aktiveratsEn användare har registrerat en tvåfaktorsautentisering på egen hand. Ta reda på mer om hur detta aktiveras.
Tvåfaktorsautentisering har inaktiveratsEn användare har inaktiverat sin tvåfaktorsautentisering.
Telefonnummer har lagts tillEn användare har lagt till ett telefonnummer i sitt konto.
Tvåfaktorskod har angettsEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering på vår webbplats för dator eller mobil.
Det gick inte att ange tvåfaktorskodEn användare kan inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering på vår webbplats för dator eller mobil.
Tvåfaktorskod har angetts i mobilappEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering antingen i vår Android- eller iOS-app.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod i mobilappEn användare kan inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering i vår Android- eller iOS-app.
Gruppfil har laddats nedEn fil har laddats ned från en grupp.
Gruppfil uppladdadEn fil har laddats upp i en grupp. Ta reda på mer om hur du laddar upp en fil till en grupp.
Misstänkt skadlig programvara i filEn fil misstänks ha skadlig programvara och har blockerats från att laddas upp i en grupp.
Integration har skapatsEn anpassad integration har skapats.
Integration har registreratsEn anpassad integration har redigerats.
Integration har raderatsEn anpassad integration har tagits bort.
Integration har lagts tillEn app från integrationsöversikten har lagts till.
Integration har tagits bortEn integrationsöversikt har tagits bort.
Multiföretagsgrupp har skapatsEn multiföretagsgrupp har skapats.
Har gått med i multiföretagsgruppEn användare har gått med i en multiföretagsgrupp.
Användare har skapats genom IDP-synkningAnvändare har skapats via en ansluten identitetsleverantör (Azure eller G Suite).
Användare har skapats genom inbjudan från kollegaAnvändare har skapats genom inbjudningar från andra communitymedlemmar.
Inbjuden kollegaAnvändare har bjudits in genom inbjudningar av andra communitymedlemmar. De skapas först när de godkänt inbjudan.
Användaruppgifter som utsatts för intrång har hittatsEtt konto vars användarnamn/lösenord utsatts för intrång har hittats.
Företaget har markerats som vidaresålt
Uppladdning av skadlig programvara har blockerats Skadlig programvara som hittades i en filuppladdning har blockerats.
Nedladdning av profildata har begärts En användare har gjort en begäran om att ladda ned sin data
Anmäl tidigare medarbetare Kvarvarande händelser från tidigare medarbetarrapporter.
Återförsäljare har lagts tillAktivera fliken statistik för användare som inte är administratörer.
Återförsäljare har tagits bort Inaktivera fliken statistik för användare som inte är administratörer.
Återförsäljarinbjudan har skickats Ett företag har bjudits in för att länkas
Återförsäljarinbjudan har godkänts Företaget som har bjudits in för att länkas har accepterat inbjudan
Återförsäljarinbjudan har avvisats Företaget som har bjudits in för att länkas har tackat nej till inbjudan
Egen inbjudan har skapats En användare har skapat sitt konto med en egen inbjudan.
SSO-omautentisering En administratör har begärt SSO-omautentisering från sina användare.
Tvåfaktorsautentisering har aktiverats Tvåfaktorsautentisering har aktiverats för en användare.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering misslyckades vid valideringen.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod i mobilapp En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering misslyckades vid valideringen i mobilappen.
Tvåfaktorskod har angetts En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen.
Tvåfaktorskod har angetts i mobilapp En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen i mobilappen.
Användaren har bjudits in En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen i mobilappen.
Åtkomsttoken för integration har återställts En åtkomsttoken för integration har återställts.
Profildata har laddats ned En användare har laddat ned sin data.
Tvåfaktorsautentisering har inaktiverats Tvåfaktorsautentisering har inaktiverats för en användare.
Anmält innehåll En användare har anmält ett inlägg för att administratören ska granska det.
Ladda ned videoEn användare har laddat ned en video
Profilen togs bort automatisktEtt användarkonto har tagits bort automatiskt efter att inte ha tagits i anspråk efter 27 dagar eller mer.
Var den här informationen användbar?
Administratörer kan spara sökningarna de gör i Säkerhetsloggen. Så här sparar du en sökning:
 1. Klicka på Säkerhet i Administratörspanelen.
 2. Välj Logg.
 3. Skriv in dina sökkriterier och välj Spara sökning.
 4. Sparade sökningar visar sig till höger på sidan.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för community-administratörer på Workplace Advanced
Vi meddelar dig om vi misstänker att vissa av användarkontona i din community kan vara i fara. Du får en avisering som säger att en säkerhetsrisk har upptäckts, och översikten på fliken Säkerhet visas vid riskkonton. Eftersom det finns en liten risk för att en attackerare kan användare denna lösenordsinformation för att få tillgång till din Workplace-community rekommenderar vi att du inaktiverar dessa användare eller tvingar dem att återställa sina lösenord.
Så här ser du vilka konton som är utsatta för risk:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster på startsidan.
 2. Klicka på Personer.
Konton som är utsatta för risk markeras i rött och får etiketten Konto i riskzonen. Om du vill inaktivera användaren eller tvinga hen att återställa sitt lösenord klickar du bredvid kontot som har är utsatt för risk och väljer Inaktivera användare eller Tvinga lösenordsåterställning.
Var den här informationen användbar?
Avsnittet Säkerhetadministratörspanelen samlar all information som finns tillgänglig om ditt Workplaces säkerhet på ett ställe, vilket gör den lättare att komma åt och övervaka.
Ditt säkerhetscenter är indelat i viktiga säkerhets- och autentiseringsinställningar, en säkerhetsöversikt och dina säkerhetsloggar. Du kan endast komma åt det när du loggar in från en dator.
Inställningar
Knappen Inställningar längst upp i säkerhetscentret är den plats du går till för att aktivera videonedladdning, tvåfaktorsautentisering och certifieringsfunktioner.
 • Kräv tvåfaktorsautentisering – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Tvåfaktor till i säkerhetscentret. Från den fliken kan du välja att kräva tvåfaktorsautentisering för alla konton, administratörer eller dem som tillhör specifika personuppsättningar. Läs mer om tvåfaktorsautentisering.
 • Videonedladdningsinställningar – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Videonedladdningsinställningar till i säkerhetscentret. Från den fliken kan du inaktivera videonedladdningar på ditt Workplace och säkerställa att de som inte använder webbläsare som stöds inte kan få åtkomst till videoinnehåll av högsta kvalitet. Läs mer om videonedladdningsinställningar.
 • Certifieringar – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Certifieringar till i säkerhetscentret. Från den här fliken kan du ladda ned de senaste tredjepartsrapporterna om Workplace-datasäkerhet. Läs mer om certifieringar.
Översikt
Säkerhetsöversikten ger dig en översikt av tvåfaktorsautentiseringsanvändning, inloggningsfel och andra säkerhetshändelser. Du kan även visa hur många av dina Workplace-konton som vi anser riskerar att utsättas för intrång, och ett övergripande statusbetyg för ditt Workplaces säkerhet.
Logg
På loggfliken kan du visa alla inloggnings-, lösenords-, administratörs-, fil- och integrationsaktiviteter från de senaste 90 dagarna. Du kan ladda ned loggarna eller bläddra bland dem i Workplace.
Autentisering
På autentiseringsfliken hittar du inställningar gällande single sign-on (SSO) och din SSO-leverantör. Du kan även tillåta att din community loggar in på applikationer från tredje part med sin Workplace-inloggning.
Var den här informationen användbar?
Poäng för säkerhetsstatus inkluderar information om olika säkerhetsaktiviteter i din community.
Gör så här för att se poängen för din Säkerhetsstatus:
 1. Från en dator går du till din startsida för Workplace och öppnar sedan Administratörspanelen.
 2. Klicka på Säkerhet.
Den allmänna säkerhetsnivån baseras på säkerhetshändelser under de senaste 30 dagarna, de säkerhetsfunktioner du konfigurerat och eventuella säkerhetshot vi upptäckt. Vi meddelar dig om problem som kräver din uppmärksamhet. Ta reda på mer om vilken information du kan hitta på fliken Säkerhet.

Var den här informationen användbar?