Säkerhet

Säkerhetsloggar och -varningar hjälper dig att skydda din Workplace-community. Läs mer om säkerhet genom att besöka kundresurscentret.

Workplaces säkerhetsloggar registrerar alla säkerhetshändelser. Nedan hittar du en lista med alla händelser som vi registrerar, samt en kort förklaring av vad de innebär.
Namn på händelseObs!
InloggadEn användare har loggat in med antingen ett lösenord eller en enkel inloggning (SSO).
Inloggning misslyckadesEn användare kunde inte logga in.
UtloggadEn användare har loggat ut.
TvångsutloggningEn administratör har tvingat en användare att logga ut via administratörspanelen.
Lösenordet har ändratsEn användare har ändrat sitt Workplace-lösenord.
Lösenordet har återställtsEn användare har återställt sitt Workplace-lösenord genom att ställa in ett nytt lösenord.
Återställningskod för lösenord har begärtsÅterställning av en användares Workplace-lösenord har begärts via självbetjäningsflödet.
Fel återställningskod för lösenordVerifieringskoden som krävs för att återställa en användares Workplace-lösenord har angetts felaktigt.
Tvingad återställning av lösenordEn administratör har tvingat återställning av en användares lösenord innan nästa inloggning.
Tvåfaktorsautentisering har aktiveratsEn användare har registrerat en tvåfaktorsautentisering på egen hand. Ta reda på mer om hur detta aktiveras.
Tvåfaktorsautentisering har inaktiveratsTvåfaktorsautentisering har inaktiverats av en användare.
Tvåfaktorskod har angettsEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering på datorn eller mobilen när hen uppmanades att göra det.
Det gick inte att ange tvåfaktorskodEn användare kunde inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering på datorn eller mobilen när hen uppmanades att göra det.
Tvåfaktorskod har angetts i mobilappEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering i Android- eller iOS-appen när hen uppmanades att göra det.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod i mobilappEn användare kunde inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering i Android- eller iOS-appen när hen uppmanades att göra det.
SSO-omautentisering En administratör har begärt SSO-omautentisering (enkel inloggning) från sina användare.
Kontot är utsatt för riskDet finns en användare vars konto är utsatt för risk. Läs mer om hur du identifierar riskkonton.
Kontot är inställt som tillgängligtEn administratör eller integration har ställt in en användare som tillgänglig.
Profilen togs bort automatisktEtt användarkonto har tagits bort automatiskt efter att inte ha tagits i anspråk efter 27 dagar eller mer.
Kontot har inaktiveratsEn användare har inaktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har aktiveratsEn användare har aktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har tagits bortEtt användarkonto har tagits bort.
Kontot har skapatsEtt användarkonto har skapats av en administratör.
Konton har skapatsEn administratör har skapat användarkonton genom Excel-import.
Kontot har blivit administratörEn befintlig användare har blivit administratör.
Användare har skapats genom IDP-synkningAnvändare har skapats av en ansluten identitetsleverantör (Azure eller G Suite).
Egen inbjudan har skapats En användare har skapat sitt konto med en egen inbjudan.
Användaren har bjudits in En användare har bjudits in till Workplace.
Användare har skapats genom inbjudan från kollegaAnvändare har skapats genom inbjudningar från andra communitymedlemmar.
Inbjuden kollegaEn användare har bjudits in av en annan communitymedlem. Användarkontot skapas när användaren har godkänt inbjudan.
E-postadress har ändratsEn användares e-postadress har uppdaterats.
Telefonnummer har lagts tillEn användare har lagt till ett telefonnummer i sitt konto.
Nedladdning av profildata har begärts En användare har begärt att få ladda ned sin profildata.
Profildata har laddats ned En användare har laddat ned sin profildata.
Administratörsrollen har ändratsRollen för ett administratörskonto har uppdaterats.
Administratör har tagits bortEn användares administratörsroll har tagits bort.
Administratör har skapatsEtt användarkonto har skapats genom avsnittet Administratörer och har fått en administratörsroll.
Domän har lagts tillEn domän har lagts till i verifieringstabellen men den har inte verifierats ännu.
Domän har verifieratsEn domän har verifierats. Läs mer om domänverifiering.
Domän har tagits bortEn domän har tagits bort från Workplace.
Gruppfil har laddats nedEn fil har laddats ned från en grupp.
Gruppfil uppladdadEn fil har laddats upp i en grupp. Läs mer om hur du laddar upp en fil till en grupp.
Misstänkt skadlig programvara i filEn fil misstänks ha skadlig programvara och har blockerats från att laddas upp i en grupp.
Uppladdning av skadlig programvara har blockerats Skadlig programvara som hittades i en filuppladdning har blockerats.
Användaruppgifter som utsatts för intrång har hittatsEtt konto vars användarnamn eller lösenord utsatts för intrång har hittats.
Integration har skapatsEn anpassad integration har skapats.
Integration har registreratsEn anpassad integration har redigerats.
Integration har raderatsEn anpassad integration har tagits bort.
Integration har lagts tillEn app från integrationsöversikten har lagts till.
Integration har tagits bortEn integrationsöversikt har tagits bort.
Åtkomsttoken för integration har återställts En åtkomsttoken för integration har återställts.
Multiföretagsgrupp har skapatsEn multiföretagsgrupp har skapats.
Har gått med i multiföretagsgruppEn användare har gått med i en multiföretagsgrupp.
Företaget har markerats som vidaresålt
Anmäl tidigare medarbetare Kvarvarande händelser från tidigare medarbetarrapporter.
Anmält innehåll En användare har anmält ett inlägg för att administratören ska granska det.
Återförsäljare har lagts tillAktivera fliken statistik för användare som inte är administratörer.
Återförsäljare har tagits bort Inaktivera fliken statistik för användare som inte är administratörer.
Återförsäljarinbjudan har skickats Ett företag har bjudits in för att länkas.
Återförsäljarinbjudan har godkänts Företaget som har bjudits in för att länkas har accepterat inbjudan.
Återförsäljarinbjudan har avvisats Företaget som har bjudits in för att länkas har tackat nej till inbjudan.
Ladda ned videoEn användare har laddat ned en video.
Var den här informationen användbar?
Administratörer kan spara sökningarna de gör i Säkerhetsloggen. Så här sparar du en sökning:
 1. Klicka på Säkerhet i Administratörspanelen.
 2. Välj Logg.
 3. Skriv in dina sökkriterier och välj Spara sökning.
 4. Sparade sökningar visar sig till höger på sidan.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för community-administratörer på Workplace Advanced
Vi meddelar dig om vi misstänker att vissa av användarkontona i din community kan vara i fara. Du får en avisering som säger att en säkerhetsrisk har upptäckts, och översikten på fliken Säkerhet visas vid riskkonton. Eftersom det finns en liten risk för att en attackerare kan användare denna lösenordsinformation för att få tillgång till din Workplace-community rekommenderar vi att du inaktiverar dessa användare eller tvingar dem att återställa sina lösenord.
Så här ser du vilka konton som är utsatta för risk:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster på startsidan.
 2. Klicka på Personer.
Konton som är utsatta för risk markeras i rött och får etiketten Konto i riskzonen. Om du vill inaktivera användaren eller tvinga hen att återställa sitt lösenord klickar du bredvid kontot som har är utsatt för risk och väljer Inaktivera användare eller Tvinga lösenordsåterställning.
Var den här informationen användbar?
Avsnittet Säkerhetadministratörspanelen samlar all information som finns tillgänglig om ditt Workplaces säkerhet på ett ställe, vilket gör den lättare att komma åt och övervaka.
Ditt säkerhetscenter är indelat i viktiga säkerhets- och autentiseringsinställningar, en säkerhetsöversikt och dina säkerhetsloggar. Du kan endast komma åt det när du loggar in från en dator.
Inställningar
Knappen Inställningar längst upp i säkerhetscentret är den plats du går till för att aktivera videonedladdning, tvåfaktorsautentisering och certifieringsfunktioner.
 • Kräv tvåfaktorsautentisering – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Tvåfaktor till i säkerhetscentret. Från den fliken kan du välja att kräva tvåfaktorsautentisering för alla konton, administratörer eller dem som tillhör specifika personuppsättningar. Läs mer om tvåfaktorsautentisering.
 • Videonedladdningsinställningar – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Videonedladdningsinställningar till i säkerhetscentret. Från den fliken kan du inaktivera videonedladdningar på ditt Workplace och säkerställa att de som inte använder webbläsare som stöds inte kan få åtkomst till videoinnehåll av högsta kvalitet. Läs mer om videonedladdningsinställningar.
 • Certifieringar – om du aktiverar det här reglaget läggs fliken Certifieringar till i säkerhetscentret. Från den här fliken kan du ladda ned de senaste tredjepartsrapporterna om Workplace-datasäkerhet. Läs mer om certifieringar.
Översikt
Säkerhetsöversikten ger dig en översikt av tvåfaktorsautentiseringsanvändning, inloggningsfel och andra säkerhetshändelser. Du kan även visa hur många av dina Workplace-konton som vi anser riskerar att utsättas för intrång, och ett övergripande statusbetyg för ditt Workplaces säkerhet.
Logg
På loggfliken kan du visa alla inloggnings-, lösenords-, administratörs-, fil- och integrationsaktiviteter från de senaste 90 dagarna. Du kan ladda ned loggarna eller bläddra bland dem i Workplace.
Autentisering
På autentiseringsfliken hittar du inställningar gällande single sign-on (SSO) och din SSO-leverantör. Du kan även tillåta att din community loggar in på applikationer från tredje part med sin Workplace-inloggning.
Var den här informationen användbar?
Poäng för säkerhetsstatus inkluderar information om olika säkerhetsaktiviteter i din community.
Gör så här för att se poängen för din Säkerhetsstatus:
 1. Från en dator går du till din startsida för Workplace och öppnar sedan Administratörspanelen.
 2. Klicka på Säkerhet.
Den allmänna säkerhetsnivån baseras på säkerhetshändelser under de senaste 30 dagarna, de säkerhetsfunktioner du konfigurerat och eventuella säkerhetshot vi upptäckt. Vi meddelar dig om problem som kräver din uppmärksamhet. Ta reda på mer om vilken information du kan hitta på fliken Säkerhet.

Var den här informationen användbar?