Säkerhet

Säkerhetsloggar och -varningar hjälper dig att skydda din Workplace-community. Läs mer om säkerhet genom att besöka kundresurscentret.

Workplace Logs är ett nav för alla säkerhetshändelser och säkerhetsdata. Nedan hittar du en lista med alla händelser som vi registrerar, samt en förklaring till den händelse som inträffat.
Namn på händelseObs!
InloggadEn användare har loggat in med antingen ett lösenord eller en enkel inloggning (SSO).
Inloggning misslyckadesEn användare kunde inte logga in.
UtloggadEn användare har loggat ut.
Lösenordet har ändratsEn användare har ändrat sitt Workplace-lösenord.
Lösenordet har återställtsEn användare har återställt sitt Workplace-lösenord genom att ställa in ett nytt lösenord.
Återställningskod för lösenord har begärtsÅterställning av en användares Workplace-lösenord har begärts via självbetjäningsflödet.
Fel återställningskod för lösenordVerifieringskoden som krävs för att återställa en användares Workplace-lösenord har angetts felaktigt.
Kontot är utsatt för riskVi har hittat en användare vars konto är utsatt för risk. Se vår artikel här i den här uppmaningen.
Kontot är inställt som tillgängligtEn administratör eller integration har ställt in en användare som tillgänglig.
TvångsutloggningEn administratör har tvingat en användare att logga ut via administratörspanelen.
Kontot har inaktiveratsEn användare har inaktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har aktiveratsEn användare har aktiverats via en administratör eller en integration.
Kontot har tagits bortEtt användarkonto har tagits bort.
Tvingad återställning av lösenordEn administratör har tvingat återställning av en användares lösenord innan nästa inloggning.
Kontot har skapatsEtt användarkonto har skapats av en administratör.
Konton har skapatsEn administratör har skapat användarkonton genom Excel-import.
Administratörsrollen har ändratsEtt administratörskonto har modifierat sin roll.
Administratör har tagits bortEtt användarkonto har tagit bort sin administratörsroll.
Administratör har skapatsEtt användarkonto har skapats genom avsnittet "Administratörer" och har fått en administratörsroll.
Kontot har blivit administratörEn befintlig användare har blivit administratör.
E-postadress har ändratsEn användares e-postadress har redigerats.
Domän har lagts tillEn domän har lagts till i verifieringstabellen men den har inte verifierats ännu.
Domän har verifieratsEn domän har verifierats. Se vår artikel här för mer information om verifiering av domän.
Domän har tagits bortEn domän har tagits bort från Workplace.
Tvåfaktorsautentisering har aktiveratsEn användare har registrerat en tvåfaktorsautentisering på egen hand. Se vår artikel här för mer information om hur den aktiveras.
Tvåfaktorsautentisering har inaktiveratsEn användare har inaktiverat sin tvåfaktorsautentisering.
Telefonnummer har lagts tillEn användare har lagt till ett telefonnummer i sitt konto.
Tvåfaktorskod har angettsEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering på vår webbplats för dator eller mobil.
Det gick inte att ange tvåfaktorskodEn användare kan inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering på vår webbplats för dator eller mobil.
Tvåfaktorskod har angetts i mobilappEn användare har angett sin kod för tvåfaktorsautentisering antingen i vår Android- eller iOS-app.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod i mobilappEn användare kan inte ange sin kod för tvåfaktorsautentisering i vår Android- eller iOS-app.
Gruppfil har laddats nedEn fil har laddats ned från en grupp.
Gruppfil uppladdadEn fil har laddats upp i en grupp. Se vår artikel här om hur man laddar upp en fil i en grupp.
Misstänkt skadlig programvara i filEn fil misstänks ha skadlig programvara och har blockerats från att laddas upp i en grupp.
Integration har skapatsEn anpassad integration har skapats.
Integration har registreratsEn anpassad integration har redigerats.
Integration har raderatsEn anpassad integration har tagits bort.
Integration har lagts tillEn app från integrationsöversikten har lagts till.
Integration har tagits bortEn integrationsöversikt har tagits bort.
Multiföretagsgrupp har skapatsEn multiföretagsgrupp har skapats.
Har gått med i multiföretagsgruppEn användare har gått med i en multiföretagsgrupp.
Användare har skapats genom IDP-synkningAnvändare har skapats via en ansluten identitetsleverantör (Azure eller G Suite).
Användare har skapats genom inbjudan från kollegaAnvändare har skapats genom inbjudningar från andra communitymedlemmar.
Inbjuden kollegaAnvändare har bjudits in genom inbjudningar av andra communitymedlemmar. De skapas först när de godkänt inbjudan.
Användaruppgifter som utsatts för intrång har hittatsEtt konto vars användarnamn/lösenord utsatts för intrång har hittats.
Företaget har markerats som vidaresålt
Uppladdning av skadlig programvara har blockerats Skadlig programvara som hittades i en filuppladdning har blockerats.
Nedladdning av profildata har begärts En användare har gjort en begäran om att ladda ned sin data
Anmäl tidigare medarbetare Kvarvarande händelser från tidigare medarbetarrapporter. Detta är enbart kvarvarande händelser för rapporter som tagits emot av användare av Workplace Essential.
Återförsäljare har lagts till
Återförsäljarinbjudan har godkänts
Återförsäljarinbjudan har avvisats
Återförsäljarinbjudan har skickats
Återförsäljare har tagits bort
Egen inbjudan har skapats En användare har skapat sitt konto med en egen inbjudan.
SSO-omautentisering En administratör har begärt SSO-omautentisering från sina användare.
Tvåfaktorsautentisering har aktiverats Tvåfaktorsautentisering har aktiverats för en användare.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering misslyckades vid valideringen.
Det gick inte att ange tvåfaktorskod i mobilapp En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering misslyckades vid valideringen i mobilappen.
Tvåfaktorskod har angetts En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen.
Tvåfaktorskod har angetts i mobilapp En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen i mobilappen.
Användaren har bjudits in En kodinmatning för tvåfaktorsautentisering slutfördes vid valideringen i mobilappen.
Åtkomsttoken för integration har återställts En åtkomsttoken för integration har återställts.
Profildata har laddats ned En användare har laddat ned sin data.
Tvåfaktorsautentisering har inaktiverats Tvåfaktorsautentisering har inaktiverats för en användare.
Anmält innehåll En användare har anmält ett inlägg för att administratören ska granska det.
Ladda ned video
Var den här informationen användbar?
Admins can save the searches they make in the Security Log. To save a search:
  1. From your Admin Panel, click Security.
  2. Select Log.
  3. Type in your search criteria and select Save Search.
  4. Saved Searches appear on the right side of the page.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln är enbart tillämplig för community-administratörer på Workplace Advanced
Om du har fått ett meddelande om att en säkerhetsrisk har identifierats, eller om översikten på fliken Säkerhet visar konton som är utsatta för risk, betyder det att vi misstänker att Workplace-lösenorden för vissa av användarkontona i din community är utsatta för risk. Eftersom det finns en liten risk för att en attackerare kan användare denna information för att få tillgång till din Workplace-community rekommenderar vi att du inaktiverar dessa användare eller tvingar dem att återställa sina lösenord.
Så här ser du vilka konton som är utsatta för risk:
  1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster på startsidan.
  2. Klicka på Personer.
Konton som är utsatta för risk markeras i rött och får etiketten Konto i riskzonen. Om du vill inaktivera användaren eller tvinga hen att återställa sitt lösenord klickar du bredvid kontot som har är utsatt för risk och väljer Inaktivera användare eller Tvinga lösenordsåterställning.
Var den här informationen användbar?
Fliken Säkerhet i din Administratörspanel samlar all information om säkerhet i din community på ett ställe, vilket gör det lättare att komma åt och övervaka. Fliken kombinerar en säkerhetslogg och autentisering och instrumentpanelen ger dig en översikt för säkerhetsaktiviteterna i din community.
Så här kommer du åt fliken Säkerhet:
  1. Klicka på Administratörspanelen uppe till vänster i Workplace på datorn.
  2. Klicka på fliken Säkerhet.
  3. Från instrumentpanelen klickar du på fliken Logg överst på sidan. Därifrån kan du visa alla inloggnings-, lösenords-, administratörs-, fil- och integrationsaktiviteter från de senaste 90 dagarna.
Med fliken Autentisering kan du bestämma hur medlemmarna i din community loggar in (t.ex. med lösenord eller SSO).

Var den här informationen användbar?
Poäng för säkerhetsstatus inkluderar information om olika säkerhetsaktiviteter i din community.
Den allmänna säkerhetsnivån baseras på säkerhetshändelser under de senaste 30 dagarna, de säkerhetsfunktioner du konfigurerat och eventuella säkerhetshot vi upptäckt. Vi meddelar dig om problem som kräver din uppmärksamhet.

Var den här informationen användbar?