Jag kan inte svara på ett meddelande eller en konversation i Workplace Chat

Om du får ett felmeddelande med texten Du kan inte svara på den här konversationen i Workplace Chat kan det bero på följande:
  • personen som du försöker skicka ett meddelande till har fått sitt konto inaktiverat eller borttaget
  • du försöker svara på en gruppkonversation som de andra medlemmarna i konversationen redan har lämnat
  • du är inte ansluten till internet.

Var det här till hjälp?

Ja
Nej