Säkerhet och juridiskt

Läs mer om att skydda din Workplace-community, uppfylla eDiscovery-förfrågningar och ladda ned säkerhetscertifikat

Workplace har utvecklats med säkerhet som högsta prioritet. Här används samma ledande ramverk och infrastruktur som bidrar till att säkra Facebook för konsumenter. Läs vår vägledning för säkerhet.
Var den här informationen användbar?
Workplace-kunder kan uppfylla kraven för efterlevnad, datasäkerhet, skydd mot hot och juridiska krav för eDiscovery genom att utnyttja en av våra partners produkter. Läs mer om hur du skapar integrationer för efterlevnad.
Var den här informationen användbar?
Om du vill veta mer om eDisovery-partner läser du avsnittet om eDiscovery, arkivering och efterlevnad i vår utvecklardokumentation.
Var den här informationen användbar?
This article is only applicable to admins of Workplace.
Admins can access copies of the latest Workplace security certifications.
To download a security certification from your computer:
  1. Click Admin Panel at left of Workplace.
  2. Click Security.
  3. Click More, then click Certifications. Find the security report you want to download and click Download Report.
  4. A PDF will be downloaded to your computer. You can view the report by opening it from your browser download history or the download location on your computer.
Additional security certifications and reports can be found on our website.
Var den här informationen användbar?