Administratörsbehörigheter

Ta reda på mer om standardadministratörsroller (däribland systemadministratörer) och anpassade administratörsroller på Workplace. Du kan också ta reda på hur du tilldelar eller tar bort någons administratörsbehörigheter och vad du ska göra om din systemadministratör lämnar Workplace.