Gruppfunktioner

Få ut mesta möjliga av din grupp genom att anpassa gruppfunktionerna. Ta reda på mer om sekretessinställningarna som finns tillgängliga för din Workplace-grupp eller konfigurera ett anpassat flöde.

Det finns tre sekretessalternativ för grupper: Öppen, Sluten och Hemlig. Tabellen nedan visar vem som kan gå med i dessa grupper och vad man kan se om dem.
ÖppenSlutenHemlig
Vem kan gå med?Alla från ditt företag kan gå med, läggas till eller bjudas in av en medlemAlla från ditt företag kan be att få gå med, läggas till eller bjudas in av en medlemAlla, men de måste läggas till eller bjudas in av en medlem
Vem kan se gruppnamnet?Alla från ditt företagAlla från ditt företagNuvarande och tidigare medlemmar
Vilka kan se vem som är med i gruppen?Alla från ditt företagAlla från ditt företagEndast befintliga medlemmar
Vem kan se gruppbeskrivningen?Alla från ditt företagAlla från ditt företagNuvarande och tidigare medlemmar
Vem kan se grupptaggarna?Alla från ditt företagAlla från ditt företagNuvarande och tidigare medlemmar
Vem kan se vilka inlägg medlemmarna publicerar i gruppen?Alla från ditt företagEndast befintliga medlemmarEndast befintliga medlemmar
Vem kan hitta gruppen i en sökning?Alla från ditt företagAlla från ditt företagNuvarande och tidigare medlemmar
Vilka kan se gruppevenemang?Alla från ditt företagEndast befintliga medlemmarEndast befintliga medlemmar
Vem kan se händelser som rör gruppen på Workplace (t.ex. i nyhetsflödet och i sökresultat)?Alla från ditt företagEndast befintliga medlemmarEndast befintliga medlemmar
Obs! Om du använder Workplace Advanced har communityadministratörer åtkomst till allt innehåll på Workplace, inklusive hemliga grupper.
Läs mer om hur du hanterar din grupp på Workplace.
Var den här informationen användbar?
Pinned groups are the groups that you want to prioritize. They'll appear below Shortcuts in the left-hand panel.
To pin a group:
 1. From your News Feed, click on your group in the left panel. You may need to click See All below Groups section first.
 2. Click to the top right.
 3. Click Pin Group.
 4. Click On to pin the group to Shortcuts. You'll also have the option to pin the group chat at the top of your chat inbox.
Learn more on how to manage groups on Workplace.
Var den här informationen användbar?
När du skapar en grupp har du möjlighet att automatiskt skapa en synkroniserad gruppchatt.
När medlemmar går med i eller läggs till i din grupp kommer de också att ansluta till den länkade chatten. Om en medlem lämnar gruppen lämnar de samtidigt chatten. Om en gruppmedlem lämnar chatten lämnar de dock inte gruppen.
Din grupp måste ha färre än 250 medlemmar för att skapa en länkad chatt. Grupper som tilldelats en personuppsättning och grupper med automatiska medlemsregler kan inte ha en länkad chatt. Som gruppadministratör kan du inaktivera chatten när som helst.
Om du inte skapade en chatt när du först skapade gruppen kan du lägga till en chatt från administratörsalternativen.
Så här lägger du till en chatt i din grupp:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Bredvid Chatt klickar du på .
 4. Klicka på Lägg till chatt och sedan på Aktivera.
Så här länkar du en befintlig chatt till din grupp:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Bredvid Chatt klickar du på .
 4. Klicka på Länka befintlig chatt.
 5. Välj den chatt som du vill länka och tryck på Fortsätt.
När du länkar en befintlig chatt med din grupp kombinerar du automatiskt medlemmarna. Alla medlemmar i gruppen läggs till i chatten och alla medlemmar i chatten läggs till i din grupp.
Så här tar du bort länken till en chatt från din grupp
 1. Från Workplaces startsida går du till den grupp som du vill ta bort den länkade chatten från. Du hittar den genom att söka efter gruppnamnet i den vänstra panelen.
 2. Klicka på längst upp i gruppen och klicka sedan på Administratörsalternativ.
 3. Klicka på bredvid Chatt.
 4. Klicka på Ta bort chatt och bekräfta genom att klicka på Ta bort länk.
Därefter länkas chatten inte längre till gruppen. Däremot kan medlemmarna fortfarande hitta den och skicka nya meddelanden.
Var den här informationen användbar?
Utbildning är en funktion i Workplace där du kan samla relevanta utbildningsinlägg i en grupp och placera dem i en enhet. Dessa enheter är olika ämnen som du skapar i Utbildning och de kan användas för att samla inlägg om till exempel träningsmaterial, utbildningsinformation och utvecklingsresurser.
Du hittar Utbildning genom att gå till din grupp och klicka på Mer. Endast gruppadministratörer kan skapa och redigera utbildningsenheter.
Skapa enheter
 1. Gå till den grupp som du vill skapa en enhet för.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Utbildning.
 3. Klicka på Skapa enhet och lägg till en titel och eventuellt en beskrivning.
 4. Klicka på Spara.
Hantera utbildningsenheter
Så här lägger du till ett befintligt inlägg i en utbildningsenhet:
 1. Hitta inlägget du vill lägga till och klicka på .
 2. Klicka på Lägg till inlägg i enhet och välj i vilken enhet du vill lägga till inlägget.
 3. Ange en titel på inlägget och klicka på Spara.
Så här tar du bort ett inlägg från en utbildningsenhet:
 1. Gå till den enhet som du vill ta bort ett inlägg från.
 2. Klicka på uppe till höger och klicka sedan på Ta bort inlägg.
 3. Välj Ta bort från enhet eller Ta bort från grupp.
Så här tar du bort en utbildningsenhet:
 1. Gå till den grupp som du vill ta bort en enhet från och klicka på Mer och sedan på Utbildning.
 2. Klicka på bredvid enhetens namn och klicka sedan på Ta bort enhet.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ta bort enhet.
Var den här informationen användbar?
Administratörer kan skapa frågesporter i utbildningsmoduler som gruppmedlemmarna kan använda för självtest. Ta reda på mer om Utbildning på Workplace och hur du skapar en utbildningsmodul.
Så här skapar du en frågesport:
 1. I Utbildning klickar du för att öppna modulen.
 2. Klicka på Skapa frågesport.
 3. Du kan skapa frågor med flera svarsalternativ.
 4. Markera rätt svar för varje fråga. Om du vill kan du också lägga till en kort förklaring. Du kan också ändra ordningen på frågorna.
 5. Klicka på Klar.
När frågesporten har skapats visas den högst upp på modulens sida. När gruppmedlemmarna slutför frågesporten kan de välja att visa svaren eller att svara på den igen.
Administratörerna kan också kontrollera hur långt gruppen har kommit i modulen, och hur resultatet för varje individ ser ut.
Så här kontrollerar du framstegen:
 1. Klicka på längst upp till höger i gruppen och välj Administratörsalternativ
 2. Under Statistik nere till vänster klickar du på Utbildning.
 3. Du kan visa statistiken efter slutförda moduler och inlägg.
 4. Sök efter en medlem i sökrutan för att visa enskilda individers framsteg i modulen.
Var den här informationen användbar?
Ämnen används för att gruppera inlägg som är relaterade. Det här hjälper till att hålla innehåll i grupper organiserat och gör det enklare för dina gruppmedlemmar att hitta relaterade inlägg i hela organisationen.
Administratörer kan inte redigera eller ta bort ämnen som har inkluderats av inläggets ursprungliga författare. Ämnen som läggs till av en administratör är markerade som Tillagda av administratörsteamet.
Så här lägger du till eller redigerar administratörsämnen i någon annans inlägg:
 1. Gå till inlägget och klicka på längst upp till höger
 2. Klicka på Redigera inläggsämnen
 3. Välj ett befintligt ämne från din grupp eller skapa ett nytt.
 4. Du kan ta bort administratörsämnen genom att klicka på .
 5. Klicka på Spara när du är nöjd med ditt val.
Gruppadministratörer kan också fästa ämnen. Fastnålade ämnen visas högst upp i avsnittet om ämnen, och föreslås först för användare som skriver ett gruppinlägg.
Var den här informationen användbar?
Flöden
Som Workplace-gruppadministratör kan du prenumerera på uppdateringar från flera mediepublicerare. Du kan även konfigurera anpassade flöden från alla tjänster som stöder RSS eller Atom.
När mediepubliceraren publicerar nytt innehåll, eller en ny post visas i RSS-/Atom-flödet, publiceras det innehållet i din Workplace-grupp.
Den här funktionen gör att ni kan använda Workplace-grupper för att hålla er uppdaterade om vad som händer i er bransch eller i ekonomin i allmänhet. Genom att konfigurera anpassade flöden kan ni få uppdateringar från andra tjänster – till exempel flöden för branschevenemang, uppdateringar från er företagsblogg eller till och med meddelanden från teknikteamets versionsverktyg.
Var den här informationen användbar?
Förutom att prenumerera på flöden med innehåll från en av de mediepublicerare som listas i vår katalog kan du konfigurera ett anpassat flöde från alla verktyg eller tjänster som stöder RSS eller Atom.
Så här konfigurerar du ett anpassat flöde:
 1. Använd din dator och klicka på Mer > Integrationer i gruppen som du är administratör för.
 2. Klicka på Lägg till flöde.
 3. Klistra in flödets URL i rutan Flödets URL.
 4. Workplace validerar flödet och visar en förhandsvisning av flödets senaste poster.
 5. Klicka på Skapa.
 6. Nu prenumererar din grupp på RSS- eller Atom-flödet. När nya poster visas i flödet skapas nya inlägg i din grupp i Workplace inom cirka 5 minuter.
Obs: Endast administratörer för en grupp kan konfigurera anpassade flöden för sin grupp.
Var den här informationen användbar?
Med Workplace går det endast att prenumerera på RSS- eller Atom-flöden som är tillgängliga för våra servrar på det offentliga internet. Om flödet du försöker prenumerera på t.ex. finns bakom en brandvägg kanske Workplace inte kan komma åt och prenumerera på flödet.
I så fall föreslår vi att du kontaktar din tjänsteleverantör eller IT-administratör som kan ge råd om hur de kan göra sina RSS- eller Atom-flöden tillgängliga för Workplace-servrarna. De kan till exempel göra sina flöden tillgängliga genom att ge dig en URL till ett flöde som innehåller en åtkomsttoken som en parameter.
Ta reda på hur du konfigurerar ett anpassat flöde på Workplace.
Var den här informationen användbar?
Workplace söker efter uppdateringar i anpassade flöden ungefär var femte minut.
När Workplace hittar ett nytt inlägg i ett RSS- eller Atom-flöde publiceras det i din grupp. Publiceringstiden för inlägget är den tid som anges i RSS-/Atom-flödet (om det finns någon), och inte tiden då Workplace hittade det nya inlägget.
Var den här informationen användbar?
Med Workplace kan du skapa prenumerationer på flöden från flera mediepublicerare. När dessa publicerare publicerar nytt innehåll kommer det att publiceras i gruppen där flödet har konfigurerats.
Så här prenumererar du på innehåll från en mediepublicerare:
 1. Använd din dator och klicka på Mer > Integrationer i gruppen som du är administratör för.
 2. Klicka på logotypen för mediepubliceraren vars flöde du vill prenumerera på.
 3. De flesta mediepublicerare har flera olika flöden. Välj de flöden du vill prenumerera på. Du kan välja flera flöden.
 4. Klicka på Lägg till.
 5. Nu är din grupp mediepublicerarens flöde. När nytt innehållet publiceras så publiceras det i din Workplace-grupp inom cirka 5 minuter.
Obs: Endast administratörer för en grupp kan konfigurera flöden för sin grupp.
Var den här informationen användbar?
Så här avslutar du prenumerationen på innehåll från en publicerare eller ett anpassat RSS-flöde:
 1. Använd din dator och klicka på Mer, och sedan på Integrationer i gruppen som du är administratör för. Du ser avsnittet Aktiverade integrationer som inkluderar de flöden som gruppen prenumererar på.
 2. Klicka på flödet som du vill avsluta prenumerationen för. En dialogruta visas.
 3. Klicka på Ta bort i dialogrutan. Klicka på Ta bort igen för att bekräfta.
Obs!
 • Om du avslutar prenumerationen på ett flöde innebär det bara att nya inlägg inte delas i gruppen. Inlägg som delades innan du avslutade prenumerationen på flödet finns kvar i gruppen.
 • Endast administratörer av en Workplace-grupp kan prenumerera på eller avslutar prenumerationen på innehåll från mediepublicerare eller anpassade RSS-flöden.
Ta reda på mer om flöden.
Var den här informationen användbar?
Det kan finnas flera anledningar till varför det inte går att validera flödet i Workplace:
 • Flödet kanske inte är korrekt formaterat. Du kan kontrollera om ett RSS-flöde är korrekt formaterat med W3C:s tjänst för flödesvalidering: https://validator.w3.org/feed/
 • Flödet kanske inte är tillgängligt för Workplace-servrarna. Till exempel kan URL:en du angav finnas bakom en brandvägg. I Workplace går det bara att prenumerera på RSS-flöden som är tillgängliga för våra servrar.
Tänk på att det bara går att prenumerera på ett RSS-flöde i Workplace efter att det har validerats.
Ta reda på mer om att prenumerera på ett flöde bakom en brandvägg.
Var den här informationen användbar?
Ja. I Workplace kan du prenumerera på flöden i både RSS- och Atom-format.
Var den här informationen användbar?
Filer och foton
Du måste vara administratör för en Workplace-grupp och inloggad på Workplace från datorn för att länka en mapp från en molnlagringstjänst till en grupp.
 1. Klicka på Mer > Integrationer från din grupp.
 2. Välj molnlagringstjänsten som innehåller mappen du vill länka till din Workplace-grupp.
 3. Obs: Om din organisation använder Workplace Advanced ser du bara de molnlagringstjänster som din Workplace-administratör har aktiverat.
 4. Om du inte har kopplat ditt konto till molnlagringstjänsten tidigare ombes du göra det. Då visas en dialogruta där du kan navigera bland dina mappar i molnlagringstjänsten.
 5. Navigera till mappen som du vill länka till din Workplace-grupp. När du är klar klickar du på Välj.
 6. Klicka på Länka mapp i dialogrutan Länka mapp.
 7. Du omdirigeras till fliken Filer i din grupp och där bör du se den länkade mappen och alla filer som finns i den.
Tänk på att om du länkar till en mapp, nålas länken fast överst i gruppen samt i diskussionen till höger om gruppen. Det ger inte nuvarande och framtida gruppmedlemmar åtkomst till mappen. Du måste manuellt lägga till nya medlemmar direkt i mappen i molnlagringstjänsten för att ge åtkomst till den.
Uppladdning av filer från Microsoft Sharepoint och OneDrive på Internet Explorer och Microsoft Edge
Om du vill ladda upp filer från Microsoft Sharepoint och OneDrive på Internet Explorer och Microsoft Edge måste du lägga till Sharepoint-domänen som en Betrodd webbplats på grund av säkerhets- och sekretessinställningar som konfigurerar begränsade webbplatser i webbläsaren och blockerar möjligheten att ladda upp filer.
Du kan distribuera denna ändring i din community som en del av en Group Policy Management Editor enligt rekommendationen från Microsoft.
Var den här informationen användbar?
Så här skapar du ett gruppdokument:
 1. Från gruppen klickar du på Filer nedanför gruppens namn. Du måste kanske klicka på Mer först.
 2. Klicka på Skapa dokument.
 3. Döp dokumentet. Du kan formatera ditt dokument medan du skriver det genom att klicka på till vänster.
 4. Klicka på Spara.
 5. Stäng dokumentet genom att klicka på uppe till höger.
Tänk på att alla medlemmar i en grupp kan visa ett gruppdokument. Du kan förhindra att andra medlemmar i gruppen redigerar dokumentet genom att bläddra längst ner i dokumentet och avmarkera Tillåt gruppmedlemmar att redigera detta dokument.
Obs! Du hittar sparade gruppdokument som du inte har publicerat ännu genom att klicka på Filer överst i gruppen.
Var den här informationen användbar?
Länkade grupper
Länkade grupper är en lista med rekommenderade grupper som valts av en gruppadministratör. Om du vill se listan över rekommenderade grupper går du till din grupp och klickar på Mer och sedan på Om.
Så här rekommenderar du en grupp:
 1. Från din grupp klickar du på Three dots uppe till höger.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Bläddra ned och klicka på bredvid Rekommenderade grupper.
 4. Välj en grupp att rekommendera och klicka på Rekommendera.
 5. Läs mer om hur du hanterar grupper på Workplace.
Var den här informationen användbar?
Nej. Medlemmar kan begära att gå med i rekommenderade grupper som de inte redan är medlem i, precis som med andra grupper.
Länkade grupper är en lista med rekommenderade grupper som valts av en gruppadministratör. Om du vill se listan över rekommenderade grupper går du till din grupp och klickar på Mer och sedan på Om.
Läs mer om hur du hanterar grupper på Workplace.
Var den här informationen användbar?
Nej. Ett inlägg publiceras endast i gruppen du publicerade det i.
Länkade grupper är en lista med rekommenderade grupper som valts av en gruppadministratör. Om du vill se listan över rekommenderade grupper går du till din grupp och klickar på Mer och sedan på Om.
Läs mer om hur du hanterar grupper på Workplace.
Var den här informationen användbar?