Hantera grupper

Systemadministratörer kan ge sig själva administratörsåtkomst till alla grupper inom sin Workplace-community, markera en grupp som officiell, automatisera gruppmedlemskap och ta bort grupper helt.

Om du är gruppadministratör, och det inte finns någon annan i gruppen, tas gruppen bort om du lämnar den.
Workplace Essential och Workplace Advanced
I Workplace Advanced-communities kan dessutom systemadministratörer och innehållsmoderatorer ta bort grupper.
Så här tar du bort en grupp i Workplace Advanced:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till höger i Workplace
 2. Klicka på Grupper och sök efter gruppen du vill ta bort.
 3. Klicka på och välj Ta bort grupp.
 4. Ange namnet på gruppen i rutan och klicka på Ta bort grupp.
Obs: När du har tagit bort en grupp kan du inte ångra dig. När en grupp har tagits bort raderas alla inlägg, medlemmar och filer.
Multiföretagsgrupper
En multiföretagsgrupp tas bort automatiskt om alla medlemmar lämnar gruppen. En gruppadministratör kan ta bort alla från gruppen och sedan sig själv för att ta bort gruppen.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Essential och Workplace Advanced.
Du måste vara företagsadministratör eller innehållsmoderator och vara inloggad på Workplace från datorn för att göra dig till administratör för en grupp.
Så här gör du dig till administratör för en grupp:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Grupper och sök efter gruppen du vill vara administratör för.
 3. Klicka på bredvid gruppen och välj Gör mig till administratör eller Gå med som administratör.
Obs: Analytiker och kontoansvariga kan inte göra sig själva till administratör för en grupp.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer av Workplace.
Administratörer för Workplace kan aktivera automatiskt gruppmedlemskap. Då kan gruppadministratörerna automatiskt lägga till medlemmar genom profilinformationen, så som yrkestitel eller geografisk plats.
Så här aktiverar du funktionen från din dator:
 1. Klicka på Administratörspanelen > Inställningar.
 2. Under avsnittet Grupper markerar du kryssrutan Automatiskt medlemskap och klickar sedan på Spara.
Var den här informationen användbar?
Så här visar du alla grupper förutom hemliga grupper för ditt företag om du inte är en administratör:
 1. Från startsidan klickar du på Se alla ... under Grupper till vänster.
 2. Klicka på Se alla grupper överst på sidan.
Så här visar du alla grupper inklusive hemliga grupper för ditt företag om du är communityadministratör på Workplace Advanced:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Grupper.
Därifrån kan du se en lista över alla gruppnamn, hur många medlemmar och administratörer varje grupp har, datumet då gruppen skapades och sekretessinställningarna för varje grupp.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Essential och Workplace Advanced. Du måste vara administratör och inloggad på Workplace från datorn för att kunna skapa en grupp från en distributionslista för e-post. Du kan bara importera e-postgrupper från Microsoft och G Suite i nuläget.
Du kan skapa upp till 500 Workplace-grupper baserat på dina e-postgrupper i Microsoft och G Suite. Så här skapar du en grupp från en distributionslista för e-post:
 1. Från administratörspanelen klickar du på Grupper > Skapa flera grupperSkapa grupper från e-postlista.
 2. Klicka på Kom igång.
 3. Välj ett konto och välj sedan de distributionslistor eller listor du vill skapa en eller flera grupper från.
 4. Klicka på Fortsätt med [antal] grupper.
 5. Ändra administratörerna för gruppen genom att ändra administratörerna för din e-postgrupp i Microsoft eller G Suite. Du kan lägga till nya administratörer eller moderatorer i gruppen på Workplace.
 6. Klicka på Klart.
 7. Redigera inställningarna för din grupp eller dina grupper och klicka sedan på Fortsätt med [antal] grupper.
 8. Klicka på Skapa grupper.
Obs: Ändringar som du gör av Workplace-grupper tillämpas inte på dina motsvarande e-postgrupper i Microsoft eller G Suite. När du lägger till personer i dina e-postgrupper i Microsoft eller G Suite läggs de automatiskt till i motsvarande Workplace-grupper. Om du tar bort personer från dina e-postgrupper i Microsoft eller G Suite tas de automatiskt bort från motsvarande Workplace-grupper.
Var den här informationen användbar?
Endast systemadministratörer, innehållsmoderatorer och anpassade administratörsroller med behörigheten Hantera grupper kan markera eller avmarkera en grupp som officiell. Funktionen är bara tillgänglig för användare i Workplace Advanced och Workplace Essential.
Så här markerar du en grupp som officiell:
 1. I Administratörspanelen klickar du på Grupper.
 2. Klicka på till höger om gruppen som du vill markera som officiell och klicka sedan på Markera gruppen som officiell.
 3. Du ser en uppmaning för Markera gruppen som officiell. Klicka på OK för att fortsätta – en officiell gruppikon läggs till bredvid gruppnamnet.
Så här avmarkerar du en grupp som officiell:
 1. I Administratörspanelen klickar du på Grupper.
  Officiella grupper markeras med en ikon i kolumnen Namn.
 2. Klicka på till höger om gruppen du vill avmarkera som officiell och klicka sedan på Ta bort markeringen från gruppen som officiell.
 3. Du ser en uppmaning för Ta bort markeringen från gruppen som officiell. Klicka på OK för att fortsätta – den officiella gruppikonen tas bort.
Obs! Multiföretagsgrupper kan inte markeras som officiella.
Du kan även markera eller avmarkera en grupp som officiell genom att klicka på uppe till höger om gruppen, under gruppens omslagsbild. Du kan även markera en grupp som officiell i avsnittet Om i gruppen.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Essential och Workplace Advanced.
Nej, men när du skapar en ny länkad grupp har du möjlighet att länka tillbaka till den ursprungliga gruppen. Du får en tvåvägslänk när du länkar tillbaka. Den ursprungliga gruppen länkar till den nya gruppen och den nya gruppen länkar tillbaka till den ursprungliga gruppen.
Om du vill länka tillbaka en grupp går du till avsnittet Om, till Hantera länkade grupper, väljer inställningsmenyn bredvid gruppen du vill länka tillbaka till och väljer sedan Länka tillbaka.
Var den här informationen användbar?