Hur länkar jag en chatt i en grupp på Workplace och hur fungerar den?

När du skapar en grupp har du möjlighet att automatiskt skapa en synkroniserad gruppchatt.
När medlemmar går med i eller läggs till i din grupp kommer de också att ansluta till den länkade chatten. Om en medlem lämnar gruppen lämnar de samtidigt chatten. Om en gruppmedlem lämnar chatten lämnar de dock inte gruppen.
Din grupp måste ha färre än 250 medlemmar för att skapa en länkad chatt. Grupper som tilldelats en personuppsättning och grupper med automatiska medlemsregler kan inte ha en länkad chatt. Som gruppadministratör kan du inaktivera chatten när som helst.
Om du inte skapade en chatt när du först skapade gruppen kan du lägga till en chatt från administratörsalternativen.
Så här lägger du till en chatt i din grupp:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Bredvid Chatt klickar du på .
 4. Klicka på Lägg till chatt och sedan på Aktivera.
Så här länkar du en befintlig chatt till din grupp:
 1. Klicka på nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsalternativ.
 3. Bredvid Chatt klickar du på .
 4. Klicka på Länka befintlig chatt.
 5. Välj den chatt som du vill länka och tryck på Fortsätt.
När du länkar en befintlig chatt med din grupp kombinerar du automatiskt medlemmarna. Alla medlemmar i gruppen läggs till i chatten och alla medlemmar i chatten läggs till i din grupp.
Så här tar du bort länken till en chatt från din grupp
 1. Från Workplaces startsida går du till den grupp som du vill ta bort den länkade chatten från. Du hittar den genom att söka efter gruppnamnet i den vänstra panelen.
 2. Klicka på längst upp i gruppen och klicka sedan på Administratörsalternativ.
 3. Klicka på bredvid Chatt.
 4. Klicka på Ta bort chatt och bekräfta genom att klicka på Ta bort länk.
Därefter länkas chatten inte längre till gruppen. Däremot kan medlemmarna fortfarande hitta den och skicka nya meddelanden.
Var den här informationen användbar?