Hur länkar jag en chatt i en grupp på Workplace och hur fungerar den?

Hjälp för datorn
När du skapar en grupp har du möjlighet att automatiskt skapa en gruppchatt.
När medlemmar går med i eller läggs till i gruppen ansluts de också till den länkade chatten. Om en medlem lämnar gruppen lämnar de samtidigt chatten. Om en gruppmedlem lämnar chatten lämnar de dock inte gruppen.
Din grupp måste ha färre än 500 medlemmar för att skapa en länkad chatt. Grupper som har tilldelats en personuppsättning och grupper med automatiska medlemsregler kan inte ha en länkad chatt. Som gruppadministratör kan du inaktivera chatten när som helst.
Om du inte skapade en chatt när du först skapade gruppen kan du lägga till en chatt från administratörsalternativen.

Lägg till en chatt för din grupp

 1. Klicka på gruppen i panelen till vänster i nyhetsflödet. Du kan först behöva klicka på Visa alla under avsnittet Grupper.
 2. Klicka på More nedanför gruppens omslagsbild.
 3. Klicka på Administratörsverktyg.
 4. Bredvid Chatt klickar du på Edit.
 5. Klicka på Lägg till chatt och sedan på Aktivera.

Länka en befintlig chatt till din grupp

 1. Klicka på More nedanför gruppens omslagsbild.
 2. Klicka på Administratörsverktyg.
 3. Bredvid Chatt klickar du på Edit.
 4. Klicka på Länka befintlig chatt.
 5. Välj den chatt som du vill länka och tryck på Fortsätt.
När du länkar en befintlig chatt till gruppen kombinerar du automatiskt medlemmarna. Alla medlemmar i gruppen läggs till i chatten och alla medlemmar i chatten läggs till i gruppen.

Ta bort länk till en chatt från din grupp

 1. Från Workplace Nyhetsflöde går du till den grupp som du vill ta bort den länkade chatten från. Du hittar den om du söker efter gruppnamnet i den vänstra panelen.
 2. Klicka på More högst upp i gruppen och klicka sedan på Administratörsverktyg.
 3. Klicka på Edit bredvid Chattar.
 4. Klicka på Ta bort länk till chatt och Ta bort länk.
Därefter är chatten inte längre länkad till gruppen. Däremot kan medlemmarna fortfarande hitta den och skicka nya meddelanden.

Var det här till hjälp?

Ja
Nej