Vad är Utbildning på Workplace och hur använder jag det?

Utbildning är en funktion i Workplace där du kan samla relevanta utbildningsinlägg i en grupp och placera dem i en enhet. Dessa enheter är olika ämnen som du skapar i Utbildning och de kan användas för att samla inlägg om till exempel träningsmaterial, utbildningsinformation och utvecklingsresurser.
Du hittar Utbildning genom att gå till din grupp och klicka på Mer. Endast gruppadministratörer kan skapa och redigera utbildningsenheter.
Skapa enheter
 1. Gå till den grupp som du vill skapa en enhet för.
 2. Klicka på Mer och klicka sedan på Utbildning.
 3. Klicka på Skapa enhet och lägg till en titel och eventuellt en beskrivning.
 4. Klicka på Spara.
Hantera utbildningsenheter
Så här lägger du till ett befintligt inlägg i en utbildningsenhet:
 1. Hitta inlägget du vill lägga till och klicka på .
 2. Klicka på Lägg till inlägg i enhet och välj i vilken enhet du vill lägga till inlägget.
 3. Ange en titel på inlägget och klicka på Spara.
Så här tar du bort ett inlägg från en utbildningsenhet:
 1. Gå till den enhet som du vill ta bort ett inlägg från.
 2. Klicka på uppe till höger och klicka sedan på Ta bort inlägg.
 3. Välj Ta bort från enhet eller Ta bort från grupp.
Så här tar du bort en utbildningsenhet:
 1. Gå till den grupp som du vill ta bort en enhet från och klicka på Mer och sedan på Utbildning.
 2. Klicka på bredvid enhetens namn och klicka sedan på Ta bort enhet.
 3. Bekräfta genom att klicka på Ta bort enhet.
Var den här informationen användbar?