Viktiga uppdateringar

Genom att markera ett inlägg som en viktig uppdatering ser du till att alla i organisationen tar del av de viktigaste uppdateringarna. Viktiga uppdateringar aktiverar e-postaviseringar, visas längst upp i nyhetsflöden och ger systemadministratörer åtkomst till särskilda interaktionsmått för inlägg.