Markera som viktigt

Genom att markera ett inlägg som viktig säkerställer du att alla i din organisation hör talas om dina viktigaste uppdateringar. Viktiga inlägg sätter igång e-postaviseringar, visas längst upp i nyhetsflöden och ger systemadministratörer åtkomst till särskilda inläggsinteraktionsmått.

Genom att markera ett inlägg som viktigt lyfts viktigt innehåll fram. Inlägg som markeras som viktiga visas högst upp i nyhetsflödet för alla gruppmedlemmar. Ta reda på hur du markerar ett inlägg som viktigt på Workplace.
Fastnålade inlägg är ett sätt att behålla ett inlägg med viktig information högst upp i en grupp. Eftersom fastnålade inlägg bara visas högst upp i en grupp, och finns kvar där på obestämd tid, används ofta funktionen för att beskriva syftet med gruppen. Läs om hur du nålar fast ett inlägg.
Att marknadsföra en användare högst upp i nyhetsflödet innebär att allt som den användaren publicerar mer sannolikt visas högst upp i nyhetsflödet för alla medarbetare. Det alternativet används vanligtvis bara av chefer och andra konton som behöver nå ut med sin information till många. Ta reda på mer om hur du får viktiga inlägg att visas överst i nyhetsflödet.
Var den här informationen användbar?
Viktiga inlägg kan hanteras av systemadministratörer, innehållsmoderatorer och anpassade administratörsroller med behörighet att markera inlägg som viktiga. Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced och Workplace Enterprise.
När en systemadministratör eller innehållsmoderator markerar ett inlägg som viktigt:
 • Det visas överst i alla gruppmedlemmars nyhetsflöden.
 • Det visas överst i gruppen det publicerades i.
 • Viktiga mått om inläggsinteraktion görs tillgängliga.
 • Alla gruppmedlemmar får en avisering.
Administratörer, moderatorer och andra med behörighet att markera inlägg som viktiga har också möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till alla gruppmedlemmar.
Skapa ett viktigt inlägg
Så här markerar du ett inlägg som viktigt:
 1. Klicka på på inlägget och välj Markera som viktigt.
 2. Välj hur många dagar inlägget ska visas överst i flödet (du kan välja mellan en till sju dagar).
 3. Välj vilken Call to Action-knapp du vill visa med inlägget.
 4. Välj om ett e-postmeddelande ska skickas till alla gruppmedlemmar.
 5. Klicka på Bekräfta.
Viktiga inlägg visas överst i gruppen och i nyhetsflödet för alla gruppmedlemmar tills:
 • Tiden som administratören har valt är över.
 • Gruppmedlemmen har klickat på Call to Action-knappen Markera som läst, Stäng eller Klar.
Om fler än ett inlägg markeras som viktigt visas det senaste inlägget först.
Personen som först markerade inlägget som viktigt kan välja att skicka uppföljningsmeddelanden.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced och Workplace Enterprise.
Inlägg kan vara markerade som viktiga i upp till 7 dagar. En dag räknas som ett 24-timmars fönster, och inte en kalenderdag.
Om du vill ta bort det viktiga inlägget från toppen av nyhetsflödet tidigare än planerat:
 1. Gå till Administratörspanelen.
 2. Klicka på Rapportering > Innehåll.
 3. Under Viktiga inlägg klickar du på Visa inlägg på det aktuella inlägget.
 4. Klicka på Inläggsprioritet på rullgardinsmenyn för inlägget.
Obs! Användare kan använda Markera som läst för att ta bort ett viktigt inlägg från nyhetsflödet tidigare än förfallodatumet som definierats av administratören.
Var den här informationen användbar?
Du kan lägga till chefer eller andra företagsledare överst i nyhetsflödet så att deras inlägg mer sannolikt visas först. När du marknadsför en medarbetares inlägg visas den personens inlägg mer sannolikt överst i nyhetsflödet för alla användare direkt.
Så här marknadsför du en anställds inlägg i nyhetsflödet:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Personer.
 3. Klicka på bredvid Redigera personer uppe till höger på sidan och välj Marknadsför inlägg i nyhetsflödet.
 4. Skriv namnet eller e-postadressen för den medarbetare vars inlägg ska visas först och klicka sedan på Klar.
Obs! Du måste vara administratör för att marknadsföra en användares inlägg i nyhetsflödet.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced och Workplace Enterprise.
När ett inlägg markeras som viktigt får användaren en avisering, oavsett vilka aviseringsinställningar hen har.
En administratör kan även välja att skicka en e-postavisering. Om en e-postavisering skickas levereras den till alla gruppmedlemmar, även om de tidigare har valt att inte ta emot e-postaviseringar.
Skicka fler aviseringar
Den administratör eller innehållsmoderator som ursprungligen markerade inlägget som viktigt har möjligheten att när som helst skicka uppföljningsaviseringar.
Skicka fler aviseringar så här:
 1. Gå till gruppen som det viktiga inlägget gjordes i.
 2. Klick på Meddela under inlägget.
 3. Välj om du vill skicka en avisering till antingen Personer som inte har sett ditt inlägg eller till Personer som inte har klickat på knappen på ditt inlägg.
 4. Välj om du också vill skicka en e-postavisering till din valda målgrupp.
 5. Klicka på Skicka.
Endast administratören, innehållsmoderatorn eller användaren med anpassade behörigheter som ursprungligen markerade detta inlägg som viktigt kan skicka fler aviseringar.
Det finns ingen gräns för antalet gånger som aviseringar kan skickas, men aviseringsalternativet kommer inte längre att vara tillgängligt när alla gruppmedlemmar har sett ditt inlägg.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för användare av Workplace Advanced.
Det finns ingen gräns för antalet inlägg som kan anges som viktiga samtidigt. Användaren ser det senaste viktiga inlägget längst upp i nyhetsflödet. När det viktiga inlägget har visats kommer nästa inlägg att visas. Du kan även välja att visa alla viktiga inlägg.
Obs! Du kan nu minska antalet viktiga inlägg i nyhetsflödet med åtgärden Markera som läst.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer av Workplace.
Så här ser du hur det går för inläggen som du markerar som viktiga:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Säkerhetscenter.
 3. Klicka på Viktiga inlägg.
 4. Leta upp det inlägg du vill visa under Aktiva eller Tidigare till höger.
Du kan se statistik för aktiva och tidigare viktiga inlägg, inklusive:
 • Visat av
 • Markerat som läst
 • Kommentarer
 • Reaktioner
 • Vem som markerade inlägget som viktigt
 • Datum när kampanjen skapades
 • Kampanjens förfallodatum
 • Möjlighet att avsluta aktiva kampanjer
Du kan även klicka för att se inlägget eller exportera måtten till ett kalkylark.
Var den här informationen användbar?
Du måste vara administratör och inloggad på Workplace från datorn för att få tillgång till den här funktionen.
Om du vill marknadsföra någons inlägg på tidslinjen högst upp i communityns nyhetsflöde:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Klicka på Personer.
 3. Klicka på bredvid namnet på personen vars inlägg du vill marknadsföra.
 4. Välj Marknadsför inlägg i nyhetsflödet.
När du marknadsför någons inlägg gör Workplace automatiskt alla i din community till en följare av den användaren.
Tänk på att du inte kan fästa gruppinlägg överst i någons nyhetsflöde – endast inlägg i en användares profil.
Inaktivera marknadsföring av inlägg
Om du vill inaktivera en persons marknadsföring av inlägg ska du följa samma steg som ovan men välja Inaktivera marknadsföring av inlägg.
När du väljer att sluta marknadsföra en persons inlägg tas inte de följare som las till genom att deras inlägg marknadsfördes bort.
Var den här informationen användbar?