Frontpersonal-konton

Med Frontpersonal på Workplace kan frontpersonal utan skrivbord kan få kontakt med organisationen på Workplace. Ta reda på mer om Frontpersonal, att lägga till frontpersonal på ditt Workplace och att använda områden.
Områden
Anpassade användningsvillkor för frontpersonal