Frontkonton

Frontpersonal jobbar direkt med kunder eller är direkt involverade i tillverkning och distribution av produkter. Frontlinekonton har begränsad åtkomst till Workplace-funktioner och faktureras till en reducerad kostnad. Ta reda på mer om vilka som räknas som frontpersonal eller besök kundresurscentret för att ta reda på mer om frontplaner.

Workplace frontpersonal är endast tillgängligt under betalda Workplace-planer.
Med tillägget för frontpersonal kan administratörer välja att aktivera hantering av villkorad åtkomst för att hantera timanställdas åtkomst utanför arbetstid, eller för att inaktivera möjligheten att skapa grupper.
Frontpersonalanvändare kan hanteras via fliken Frontpersonal på administratörspanelen. Du kan lägga till en anställd som frontpersonal och du kan ta reda på vilka som är kvalificerade som frontpersonal här.
Var den här informationen användbar?
Så här lägger du till frontpersonal i din community:
 1. Klicka på Personeradministratörspanelen
 2. Klicka på Lägg till personer.
 3. Klicka på Lägg till en person.
 4. Fyll i hens information. Du måste ange minst ett namn och anställnings-id.
  • Obs! Om den anställda inte har en e-postadress till jobbet använder du en åtkomstkod för att bjuda in hen Workplace.
 5. Klicka på Lägg till.
Om du bjuder in en anställd utan e-postadress till jobbet
Så här låter du din anställda göra anspråk på sitt konto:
 1. Gå tillbaka till skärmen Personer och sök efter den anställda som du precis har lagt till.
 2. Klicka på bredvid den anställdas namn.
 3. Klicka på Hämta åtkomstkod.
 4. Ge åtkomstkoden till den anställda och be hen registrera sig för Workplace på work.workplace.com/work/accesscode. Här skapar de ett användarnamn och ett lösenord.
Om du bjuder in en anställd med e-postadress till jobbet
Så här låter du din anställda göra anspråk på sitt konto:
 1. Gå tillbaka till skärmen Personer och sök efter den anställda som du precis har lagt till.
 2. Klicka på bredvid den anställdas namn.
 3. Klicka på Bjud in.
 4. Den anställda får då ett e-postmeddelande där de ombeds göra anspråk på sitt konto.
Flytta kontot till Frontpersonal
Så här markerar du en anställd som frontpersonal:
 1. Klicka på Frontpersonaladministratörspanelen.
 2. Klicka på Lägg till personer.
 3. Klicka på Lägg till befintlig profil.
 4. Sök efter den anställda och klicka på hens namn.
Var den här informationen användbar?
Så här skapar du anpassade användarvillkor för frontpersonal på Workplace från datorn:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Frontpersonal.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Välj om du vill tillämpa de här villkoren på hela frontpersonaluppsättningen eller välj ett specifikt område som villkoren ska gälla för.
 5. Aktivera reglaget för Anpassade användarvillkor.
 6. Ange villkoren i fritextrutan eller publicera en extern länk.
 7. Ange hur ofta du vill att villkoren ska granskas.
 8. Klicka på Spara.
Var den här informationen användbar?
Systemadministratörer och administratörer med anpassade behörigheter kan skapa Områden för frontpersonal på Workplace. Områden är en samling personer som har något gemensamt, till exempel plats eller kostnadscenter. Områden består både av personer och områdeskoordinatorer.
Områdeskoordinatorer har behörighet att hantera åtkomsten till Workplace för personer inom deras område. Anställda som också är områdeskoordinatorer måste koppla en e-postadress till sitt Workplace-konto.
Skapa ett område
Så här skapar du ett område:
 1. Välj Frontpersonal från Administratörspanelen.
 2. Klicka på fliken Områden och välj Lägg till område uppe till höger.
 3. Välj områdets namn och områdeskoordinatorer.
 4. Du kan lägga till personer manuellt eller importera en fil för att lägga till flera samtidigt.
 5. Du kan Tillåt koordinatorers förfrågning om att skapa profil med reglaget.
 6. Klicka på Skapa.

Redigera områden
När du har skapat ett område kan du göra vissa ändringar, till exempel lägga till personer, lägga till områdeskoordinatorer eller ta bort området.
Så här redigerar du ditt område:
 1. Välj Frontpersonal från Administratörspanelen.
 2. Klicka på fliken Områden.
 3. Sök efter namnet på området som du vill redigera.
 4. Klicka på vid gruppen och välj Redigera.
 5. Klicka på Uppdatera när du har gjort ändringarna.
Obs! Du kan bara skapa ett område om Tillåt åtkomstkod är aktiverat på Administratörspanelen.
Var den här informationen användbar?
Områdeskoordinatorer kan skapa åtkomstlänkar till Workplace för användare som inte har någon e-postadress, eller skicka e-postinbjudningar till användare som har e-postadress på nytt.
Skapa en länk
Områdeskoordinatorer kan skapa en kod för användare i sitt team utan e-postadress på två sätt.
Från koordinatorns profil:
 1. Klicka på din profilbild nere till vänster.
 2. Klicka på Visa profil.
 3. Klicka på fliken Områden i profilen. Om den inte syns kan den finnas under rullgardinsmenyn Mer.
 4. Välj Ge åtkomst bredvid namnet på personen du vill ge åtkomst.
 5. Det skapar en länk som går att dela och som personen kan skapa ett eget användarnamn och lösenord via, för att få åtkomst till sin Workplace-profil.
Så här skapar du en åtkomstlänk från den anställdes profil:
 1. Gå till profilen som tillhör personen du vill ge åtkomst till.
 2. På höger sida av profilen klickar du på Ge åtkomst.
 3. Det skapar en länk som går att dela och som personen kan skapa ett eget användarnamn och lösenord via, för att få åtkomst till sin Workplace-profil.
Begära åtkomst för nya medlemmar
Områdeskoordinatorer kan också begära Workplace-åtkomst till nya medlemmar som går med i deras team.
Så här begär du åtkomst:
 1. Klicka på din profilbild nere till vänster.
 2. Välj Visa profil.
 3. Klicka på fliken Områden i profilen. Om den inte syns kan den finnas under rullgardinsmenyn Mer.
 4. Välj Ny profilbegäran.
 5. Fyll i namnet och välj området du vill att personen ska läggas till i och välj sedan Skicka förfrågan.
 6. Systemadministratören kan sedan neka eller godkänna begäran.
Var den här informationen användbar?