Grundläggande om chatten

Använd Workplace Chat för att hålla kontakten och samarbeta med dina kollegor. Ta reda på hur du startar en chatt, ställer in din status och fäster dina viktigaste chattrådar.
Skicka och ta bort meddelanden
Svara och reagera på meddelanden
Anpassa Workplace Chat
Filer och dekaler
Anmäla och blockera
Bottar