Inställningar för gruppadministratör

Gruppadministratörer kan ändra gruppinställningarna för att justera gruppens sekretess samt grupptyp. Ta reda på mer om administratörsroller i grupper och hur du hanterar gruppmedlemmar.
Gruppinställningar
Medlemmar
Administratörsroller
Statistik
Felsökning