Inställningar för gruppadministratör

Gruppadministratörer kan ändra gruppinställningarna för att justera gruppens sekretess samt grupptyp. Ta reda på mer om administratörsroller i grupper och hur du hanterar gruppmedlemmar.

Gruppinställningar

Medlemmar

Administratörsroller

Statistik

Felsökning