Statistik och data

Workplace-statistik hjälper dig att spåra och mäta Workplace-användning i din organisation. Ta reda på mer om spårningsanslutningar, inlägg, interaktion och grupper.

Den här artikeln gäller bara för administratörer för Workplace Advanced och Workplace Enterprise.
Statistik är ett avsnitt i administratörspanelen med verktyg som spårar och mäter organisationens användning av Workplace. Statistik kan användas för att följa medarbetarregistreringar, trender inom grupper och aktivitet på inläggsnivå.
Statistiken utgörs av fem olika flikar:
 • Personer Följ hur aktiv din organisation är på Workplace, från lansering till introduktion och aktivitet varje månad.
 • Innehåll Här kan du se hur mycket innehåll organisationen skapar och hur många som bidrar aktivt.
 • Grupper Följ skapande och aktivitet i Workplace och i dina mest aktiva grupper.
 • Inlägg Under den här fliken kan du mäta gilla-markeringar, kommentarer och antalet visningar av inlägg för att undersöka vilken effekt kommunikationen har med hjälp av detaljerad resultatstatistik för inlägg.
 • Anslutningar Ta reda på var samarbetet i Workplace sker, utifrån interaktioner mellan personer.
Det är enbart administratörer av Workplace som kan visa och använda statistik. Personer med anpassade administratörsroller kan även visa statistik. Ta reda på mer om att skapa anpassade administratörsroller.
Var den här informationen användbar?
System Administrators can create custom admin roles to give users access to different tabs in Insights.
When you have created a custom admin role, you can grant them access to the following standalone permissions:
 • See activity statistics - these users will have access to all the tabs within Insights.
 • See post insights and manage campaigns - when these users click their Admin Panel, they can access Posts from the left of Workplace.
For Posts, you can measure and track data from November 15, 2019. For all other tabs, it's from August 18, 2019.
Note: Insights will be extended to a 2 year rolling history. Any data older than 2 years will be deleted.
Var den här informationen användbar?
Exportera data
Så här massexporterar du data om personer eller grupper i din Workplace-community:
 1. Gå till Statistik på administratörspanelen.
 2. Bläddra ned och klicka på Exportera för Personer eller Grupper.
 3. Workplace skickar då ett e-postmeddelande till dig med en länk för att ladda ned CSV-filen.
Obs! Du kan även begära data från administratörspanelen genom att gå till fliken Personer och klicka på högst upp på sidan och välja Exportera information om medarbetare. Om du vill se data om grupper går du till Administratörspanelen och klickar på Grupper, och väljer Exportera gruppinformation.

Hantera massimporter och -exporter
Administratörer kan kontrollera realtidsstatus för massuppgifter från översikten Personer Importer/exporter.
Så här öppnar du översikten:
 1. Gå till Personer på administratörspanelen.
 2. Välj fliken Importer/exporer för att se massfiler som tidigare har importerats eller exporterats till ditt Workplace.
 3. Du kan även kontrollera status för Massåtgärder och se massuppgifter som har begärts under de senaste 30 dagarna.
Administratörer kan även ladda ned massuppgifter som skapar en fil när de har slutförts. Filerna är tillgängliga för nedladdning i fyra dagar.

Exportera information om gruppmedlem
Administratörer kan exportera medlemmar i specifika Workplace-grupper från administratörspanelen.
Så här exporterar du data om medlemmar i en viss grupp:
 1. Gå till Grupper på administratörspanelen.
 2. Leta upp gruppen och klicka på och välj Exportera medlemmar.
 3. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om gruppmedlemskap.
Data levereras som en länk till administratören via e-post. De är tillgängliga i 4 dagar för användaren eller andra administratörer inom företaget med behörigheten Hantera grupper.
Alla data följer standardsekretesspolicyer, men administratörer kan inte se e-postadresser eller avdelningar för användare från ett annat företag, om exportgruppen är en multiföretagsgrupp.
Var den här informationen användbar?
Så här låter du användarna ladda ned sina Workplace-data:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på bredvid Ladda ned personlig information.
 4. Välj Aktivera och klicka på Spara.
Obs! När funktionen har aktiverats kan användarna ladda ned en kopia av sina Workplace-data. Ta reda på mer om hur du laddar ned dina data. Enligt våra villkor kan de inte ta bort sina data med detta verktyg. Du kan se vem som valt att ladda ned sina data i säkerhetsgranskningsloggarna.
Systemadministratörer kan ladda ned sina data från Workplace-API:et genom en anpassad integration.
Var den här informationen användbar?
Dataskydd
A Data Controller is the person who decides why and how personal data on Workplace is processed. Data Controllers need to adopt compliance measures according to GDPR to cover how personal data is collected, what it's used for and how long it's retained. They must also ensure that people have access to their own data.
System Admins manage their Workplace as the Data Controller.
System Admins can also create additional admin roles to assist in maintaining their Workplace.
Find out more about System Admins and custom admins here. More information on Workplace and GDPR can be found here.
Var den här informationen användbar?
GDPR gäller för alla registrerade inom EU, så det gäller för alla företag och organisationer där EU-medborgare ingår i verksamheten eller organisationen. GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter om registrerade personer som är bosatta i Europeiska unionen, oavsett företagets plats.
Workplace ger företagets administratörer kraftfulla verktyg, loggar och policyer för att skydda din community, samt tekniska kontroller för att när som helst ändra, radera eller hämta dina data. Workplace följa alla lagar om dataskydd som gäller för oss. Du hittar mer information om GDPR här.
Var den här informationen användbar?
Multiföretagsgrupper omfattas inte. I enlighet med tillämpliga lokala lagar kan MCG-medlemmar ta ägarskap för data i en MCG. Användare kan ta bort sig själva från en MCG, men deras data ligger kvar i MCG om de inte tar bort sitt konto. Läs mer om MCG:er.
Var den här informationen användbar?
En persons rätt att tas bort är inte ett nytt GDPR-koncept. Det krävs för närvarande enligt gällande dataskyddslag. En användare har rätt att när som helst begära att den personuppgiftsansvarige tar bort deras personuppgifter, vilket är en rätt som nu beskrivs i artikel 17 i GDPR. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att förstå vilka grunder de har för att fortsätta behandla sådana uppgifter (om sådana finns) efter denna begäran. Administratörer kan när som helst begära borttagning av en användares konto. Detta tar bort personuppgifterna för den användaren som finns i Workplace. Det inkluderar deras profil och allt innehåll och alla kommentarer som publicerats.
Var den här informationen användbar?
Den här artikeln gäller bara för administratörer av Workplace Premium-communities.

Om medarbetaren är administratör av en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
Via Graph API:
Imitationstoken krävs vid läsning av information från multiföretagsgrupper. Imitationstoken måste skapas för en medlem i multiföretagsgruppen.
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen
via administratörspanelen:
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen
 • Företagsadministratörer kan göra sig själva till administratörer för multiföretagsgrupper
Om medarbetaren är medlem i en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
Via Graph API:
 • Företagsadministratörer kan läsa allt innehåll i multiföretagsgruppen
 • Företagsadministratörer kan ta bort innehåll som skapats av medarbetarna i multiföretagsgruppen
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen
via administratörspanelen:
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen
 • Företagsadministratörer kan kräva att få gå med i alla multiföretagsgrupper med medlemmar från communityn


Var den här informationen användbar?
Kampanjer
You can create a campaign to show metrics for your selected posts and campaigns.
Create a campaign
To create a campaign:
 1. From your News Feed, click Admin Panel in the left menu.
 2. Select Campaigns.
 3. Click + Create Campaign in the top right, add a name for your campaign and click Create.
Add posts to a campaign
You can add any published group post that you have viewing permissions for to a campaign. If a post that you don't have viewing permissions for is added to a campaign, you'll still have access to the reported data, but you won't be able to see the post preview in the Posts in this campaign section.
To add posts to a campaign:
 1. Select the campaign you'd like to add posts to.
 2. Click + Add Post.
 3. Enter post URL or ID and click Add.
You can add up to 50 posts to a campaign. You can also add a post to a campaign by clicking on the right of your post and selecting Add post to a campaign. You can then add the post to an existing campaign, or create a new campaign using that post.
When your campaign has been set up with the posts you want to track, you can choose between two reporting options:
 • People - This is people based reporting, which looks at the discrete number of people who have seen, commented or reacted on at least one post in a campaign.
 • Engagement - This is action based reporting, which sums up the Seen by, Comments and Reactions for each post within a campaign.
What metrics will be displayed?
Not all metrics are shown for campaigns containing one or more posts that were published before April 9, 2020. If the campaign contains one or more posts from before November 15, 2019, only 2 data sets will be shown:
 • Consumption Over Time
 • Campaign Sentiment Over Time
If the campaign contains one or more posts that were published from November 16, 2019 to April 8, 2020, no People counts will be shown.
Which admins can access campaigns?
The following admins can create, edit and view campaigns:
 • System admin
 • Content Moderator
 • Account Manager
 • Analyst
System admins can also assign the permission to see post insights and manage campaigns to custom admin roles.
Var den här informationen användbar?
Enkäter
Avsnittet Undersökningar i Administratörspanelen är bara tillgängligt för systemadministratörer, innehållsmoderatorer och administratörer med rollen att hantera undersökningar.
När du skapar en undersökning får mottagarna ett Workplace Chat-meddelande med två åtgärder: Delta i undersökningen och Påminn mig. Om mottagaren inte genomför undersökningen eller schemalägger en påminnelse skickar vi ett uppföljningsmeddelande 24 timmar efter att undersökningen ursprungligen skickades.
Så här skapar eller visar du en undersökning:
 1. I Administratörspanelen klickar du på Undersökningar. Där hittar du en lista med undersökningar och deras status.
 2. Klicka på Skapa undersökning uppe till höger för att skapa en ny undersökning.
 3. Fyll i följande fält i avsnittet Information:
  Rubrik: Ange ett nytt namn på undersökningen (högst 75 tecken).
  Inbjudan: Om du vill kan du skriva en egen inbjudan. Om du inte skriver en egen inbjudan skickas ett standardmeddelande.
 4. Klicka på Fortsätt.
 5. I avsnittet Frågor lägger du till upp till fem frågor och klickar på Fortsätt. Du väljer själv svarsalternativen till frågorna och en fråga kan vara frivillig att svara på. Klicka på Fortsätt.
 6. I avsnittet Mottagare kan du välja mellan alternativen Personuppsättning och Manuell lista för att importera en lista med upp till 30 000 personer från den tillhandahållna mallen. Du kan även skicka din undersökning via länkar eller ett anpassat e-postmeddelande som kan anpassas med mottagarens namn. Klicka på Fortsätt.
 7. I avsnittet Varaktighet kan du välja hur ofta du vill att undersökningen körs. Välj de tider och det datum som fungerar bäst för din undersökning.
  • Om du väljer Endast en gång till alla får alla de valda mottagarna undersökningen vid en enda tidpunkt.
  • Om du väljer Återkommande slumpmässigt urval får ett slumpmässigt urval av de valda mottagarna undersökningen inom det angivna datumintervallet. Varje urval får undersökningen endast en gång.
Undersökningsresultaten är anonyma och resultaten visas endast om fyra eller fler personer genomför undersökningen. Om färre än fyra personer genomför undersökningen delas inte resultaten.
Du kan inte redigera en publicerad undersökning, men du kan när som helst avbryta den. När en undersökning har avslutats går den inte att avbryta.
Om du vill veta mer om hur undersökningar hjälper dig mäta medarbetarnas åsikter i organisationen läser du Ta pulsen på organisationen.
Obs! Det finns en gräns på 100 000 deltagare per undersökning.
Var den här informationen användbar?