Statistik och data

Workplace-statistik hjälper dig att spåra och mäta Workplace-användning i din organisation. Ta reda på mer om spårningsanslutningar, inlägg, interaktion och grupper.

Den här artikeln gäller bara för administratörer för Workplace Advanced och Workplace Enterprise.
Statistik är ett avsnitt i administratörspanelen med verktyg som spårar och mäter organisationens användning av Workplace. Statistik kan användas för att följa medarbetarregistreringar, trender inom grupper och aktivitet på inläggsnivå.
Statistiken utgörs av fem olika flikar:
 • Personer Följ hur aktiv din organisation är på Workplace, från lansering till introduktion och aktivitet varje månad.
 • Innehåll Här kan du se hur mycket innehåll organisationen skapar och hur många som bidrar aktivt.
 • Grupper Följ skapande och aktivitet i Workplace och i dina mest aktiva grupper.
 • Inlägg Under den här fliken kan du mäta gilla-markeringar, kommentarer och antalet visningar av inlägg för att undersöka vilken effekt kommunikationen har med hjälp av detaljerad resultatstatistik för inlägg.
 • Anslutningar Ta reda på var samarbetet i Workplace sker, utifrån interaktioner mellan personer.
Det är enbart administratörer av Workplace som kan visa och använda statistik. Personer med anpassade administratörsroller kan även visa statistik. Ta reda på mer om att skapa anpassade administratörsroller.
Var den här informationen användbar?
Systemadministratörer kan skapa anpassade administratörsroller för att ge användare åtkomst till olika flikar i Statistik.
När du har skapat en anpassad administratörsroll kan du ge den åtkomst till följande fristående behörigheter:
 • Visa aktivitetsstatistik – de här användarna har åtkomst till alla flikar i Statistik.
 • Visa inläggsstatistik och hantera kampanjer – när dessa användare klickar på administratörspanelen kan de få åtkomst till inlägg till vänster i Workplace.
För inlägg kan du mäta och spåra data från den 15 november 2019. För alla andra flikar gäller från den 18 augusti 2019.
Obs! Statistik kommer att utökas till en två år lång löpande historik. Data äldre än två år kommer att tas bort.
Var den här informationen användbar?
Exportera data
Så här massexporterar du data om personer eller grupper i din Workplace-community:
 1. Gå till Administratörspanelen längst upp till vänster i din Workplace-profil.
 2. Klicka på Statistik.
 3. Bläddra ned och klicka på Exportera för Personer eller Grupper. Workplace skickar då ett e-postmeddelande till dig med en länk för att ladda ned CSV-filen.
Obs! Du kan även begära data från administratörspanelen genom att gå till fliken Personer och klicka på högst upp på sidan och välja Exportera information om medarbetare. Om du vill se data om grupper går du till Administratörspanelen och klickar på Grupper, och väljer Exportera gruppinformation.

Hantera massimporter och -exporter
Administratörer kan kontrollera realtidsstatus för massuppgifter från översikten Personer Importer/exporter.
Så här öppnar du översikten:
 1. Gå till Administratörspanelen och välj Personer.
 2. Välj fliken Importer/exporer för att se massfiler som tidigare har importerats eller exporterats till ditt Workplace.
 3. Du kan även kontrollera status för Massåtgärder och se massuppgifter som har begärts under de senaste 30 dagarna.
Administratörer kan även ladda ned massuppgifter som skapar en fil när de har slutförts. Filerna är tillgängliga för nedladdning i fyra dagar.

Exportera information om gruppmedlem
Administratörer kan exportera medlemmar i specifika Workplace-grupper från administratörspanelen.
Så här exporterar du data om medlemmar i en viss grupp:
 1. Gå till Administratörspanelen och välj Grupper.
 2. Leta upp gruppen och klicka på och välj Exportera medlemmar.
 3. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om gruppmedlemskap.
Data levereras som en länk till administratören via e-post. De är tillgängliga i 4 dagar för användaren eller andra administratörer inom företaget med behörigheten Hantera grupper.
Alla data följer standardsekretesspolicyer, men administratörer kan inte se e-postadresser eller avdelningar för användare från ett annat företag, om exportgruppen är en multiföretagsgrupp.
Var den här informationen användbar?
Så här låter du användarna ladda ned sina Workplace-data:
 1. Klicka på Administratörspanelen längst upp till vänster i Workplace.
 2. Klicka på Inställningar.
 3. Klicka på bredvid Ladda ned personlig information.
 4. Välj Aktivera och klicka på Spara.
Obs! När funktionen har aktiverats kan användarna ladda ned en kopia av sina Workplace-data. Ta reda på mer om hur du laddar ned dina data. Enligt våra villkor kan de inte ta bort sina data med detta verktyg. Du kan se vem som valt att ladda ned sina data i säkerhetsgranskningsloggarna.
Systemadministratörer kan ladda ned sina data från Workplace-API:et genom en anpassad integration.
Var den här informationen användbar?
Dataskydd
En personuppgiftsansvarig är en person som bestämmer varför och hur personliga uppgifter bearbetas på Workplace. Personuppgiftsansvariga måste följa regler för hur data samlas in i enlighet med GDPR samt hur personliga uppgifter samlas in, vad de används för och hur länge de lagras. De måste även se till att personer har åtkomst till sina egna data.
Systemadministratörer hanterar sitt Workplace som personuppgiftsansvarig.
Systemadministratörer kan även skapa fler administratörsroller för att underhålla sitt Workplace.
Ta reda på mer om systemadministratörer och anpassade administratörsroller här. Du hittar mer information om Workplace och GDPR här.
Var den här informationen användbar?
GDPR gäller för alla registrerade inom EU, så det gäller för alla företag och organisationer där EU-medborgare ingår i verksamheten eller organisationen. GDPR gäller för alla företag som behandlar personuppgifter om registrerade personer som är bosatta i Europeiska unionen, oavsett företagets plats.
Workplace ger företagets administratörer kraftfulla verktyg, loggar och policyer för att skydda din community, samt tekniska kontroller för att när som helst ändra, radera eller hämta dina data. Workplace följa alla lagar om dataskydd som gäller för oss. Du hittar mer information om GDPR här.
Var den här informationen användbar?
Multiföretagsgrupper omfattas inte. I enlighet med tillämpliga lokala lagar kan MCG-medlemmar ta ägarskap för data i en MCG. Användare kan ta bort sig själva från en MCG, men deras data ligger kvar i MCG om de inte tar bort sitt konto. Läs mer om MCG:er.
Var den här informationen användbar?
En persons rätt att tas bort är inte ett nytt GDPR-koncept. Det krävs för närvarande enligt gällande dataskyddslag. En användare har rätt att när som helst begära att den personuppgiftsansvarige tar bort deras personuppgifter, vilket är en rätt som nu beskrivs i artikel 17 i GDPR. Det är upp till den personuppgiftsansvarige att förstå vilka grunder de har för att fortsätta behandla sådana uppgifter (om sådana finns) efter denna begäran. Administratörer kan när som helst begära borttagning av en användares konto. Detta tar bort personuppgifterna för den användaren som finns i Workplace. Det inkluderar deras profil och allt innehåll och alla kommentarer som publicerats.
Var den här informationen användbar?
Om medarbetaren är administratör av en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
Via Graph API:
Imitationstoken krävs vid läsning av information från multiföretagsgrupper. Imitationstoken måste skapas för en medlem i multiföretagsgruppen.
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
via administratörspanelen:
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
 • Företagsadministratörer kan göra sig själva till administratörer för multiföretagsgrupper.
Om medarbetaren är medlem i en multiföretagsgrupp kan ditt företag visa data för gruppen via Graph API eller administratörspanelen.
via Graph API:
 • Företagsadministratörer kan läsa allt innehåll i multiföretagsgruppen.
 • Företagsadministratörer kan ta bort innehåll som skapats av medarbetarna i multiföretagsgruppen.
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
via administratörspanelen:
 • Företagsadministratörer kan se multiföretagsgrupper om en eller flera av medarbetarna är medlemmar i gruppen.
 • Företagsadministratörer kan kräva att få gå med i alla multiföretagsgrupper med medlemmar från communityn.
Var den här informationen användbar?
Kampanjer
Du kan skapa en kampanj för att visa mått för dina valda inlägg och kampanjer.
Skapa en kampanj
Gör så här för att skapa en kampanj:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Välj Kampanjer.
 3. Klicka på + Skapa kampanj längst upp till höger, lägg till ett namn på din kampanj och klicka på Skapa.
Lägg till inlägg i en kampanj
Du kan lägga till ett publicerat gruppinlägg som du har visningsbehörigheter för i en kampanj. Om ett inlägg som du inte har visningsbehörigheter för läggs till i en kampanj kommer du fortfarande att ha åtkomst till rapporterade data men du kan inte se förhandsgranskningen av inlägget i avsnittet Inlägg i den här kampanjen.
Så här lägger du till inlägg i en kampanj:
 1. Välj den kampanj du vill lägga till inlägg i.
 2. Klicka på + Lägg till inlägg
 3. Ange inläggets URL eller id och klicka på Lägg till.
Du kan lägga till upp till 50 inlägg i en kampanj. Du kan även lägga till ett inlägg i en kampanj genom att klicka på till höger om inlägget och välja Lägg till inlägg i en kampanj. Du kan därefter lägga till inlägget i en befintlig kampanj eller skapa en ny kampanj med hjälp av det inlägget.
När din kampanj har konfigurerats med inläggen du vill spåra kan du välja mellan två rapporteringsalternativ:
 • Personer – det här är personbaserad rapportering, vilket tittar på det diskreta antalet personer som har sett, kommenterat eller reagerat på minst ett inlägg i en kampanj.
 • Interaktion – det här är åtgärdsbaserad rapportering, vilket summerar antal visat av, kommentarer och reaktioner för varje inlägg i en kampanj.
Vilka mått visas?
Inte alla mått visas för kampanjer som innehåller ett eller fler inlägg som har publicerats före den 9 april 2020. Om kampanjen innehåller ett eller fler inlägg från före den 15 november 2019 visas endast två datauppsättningar:
 • Konsumtion över tid
 • Kampanjuppfattning över tid
Om kampanjen innehåller ett eller fler inlägg som publicerades från den 16 november 2019 till den 8 april 2020 kommer inte antal personer att visas.
Vilka administratörer har åtkomst till kampanjer?
Följande administratörer kan skapa, redigera och visa kampanjer:
 • Systemadministratör
 • Innehållsmoderator
 • Kontoansvarig
 • Analytiker
Systemadministratörer kan tilldela anpassade administratörsroller behörigheten att visa all Workplace-statistik och hantera kampanjer. De kan även ge behörighet att visa inläggsstatistik.
Var den här informationen användbar?
Enkäter
Avsnittet Undersökningar i Administratörspanelen är bara tillgängligt för systemadministratörer, innehållsmoderatorer och administratörer med rollen att hantera undersökningar.
När du skapar en undersökning får mottagarna ett Workplace Chat-meddelande med två åtgärder: Delta i undersökningen och Påminn mig. Om mottagaren inte genomför undersökningen eller schemalägger en påminnelse skickar vi ett uppföljningsmeddelande 24 timmar efter att undersökningen ursprungligen skickades.
Så här skapar eller visar du en undersökning:
 1. I Administratörspanelen klickar du på Undersökningar. Där hittar du en lista med undersökningar och deras status.
 2. Klicka på Skapa undersökning uppe till höger för att skapa en ny undersökning.
 3. Fyll i följande fält i avsnittet Information:
  Rubrik: Ange ett nytt namn på undersökningen (högst 75 tecken).
  Inbjudan: Om du vill kan du skriva en egen inbjudan. Om du inte skriver en egen inbjudan skickas ett standardmeddelande.
 4. Klicka på Fortsätt.
 5. I avsnittet Frågor lägger du till upp till fem frågor och klickar på Fortsätt. Du väljer själv svarsalternativen till frågorna och en fråga kan vara frivillig att svara på. Klicka på Fortsätt.
 6. I avsnittet Mottagare kan du välja mellan alternativen Personuppsättning och Manuell lista för att importera en lista med upp till 30 000 personer från den tillhandahållna mallen. Du kan även skicka din undersökning via länkar eller ett anpassat e-postmeddelande som kan anpassas med mottagarens namn. Klicka på Fortsätt.
 7. I avsnittet Varaktighet kan du välja hur ofta du vill att undersökningen körs. Välj de tider och det datum som fungerar bäst för din undersökning.
  • Om du väljer Endast en gång till alla får alla de valda mottagarna undersökningen vid en enda tidpunkt.
  • Om du väljer Återkommande slumpmässigt urval får ett slumpmässigt urval av de valda mottagarna undersökningen inom det angivna datumintervallet. Varje urval får undersökningen endast en gång.
Undersökningsresultaten är anonyma och resultaten visas endast om fyra eller fler personer genomför undersökningen. Om färre än fyra personer genomför undersökningen delas inte resultaten.
Du kan inte redigera en publicerad undersökning, men du kan när som helst avbryta den. När en undersökning har avslutats går den inte att avbryta.
Om du vill veta mer om hur undersökningar hjälper dig mäta medarbetarnas åsikter i organisationen läser du Ta pulsen på organisationen.
Obs! Det finns en gräns på 100 000 deltagare per undersökning.
Var den här informationen användbar?