Hur skapar jag kampanjer på Workplace?

Du kan skapa en kampanj för att visa mått för dina valda inlägg och kampanjer.
Skapa en kampanj
Gör så här för att skapa en kampanj:
 1. Klicka på Administratörspanelen i nyhetsflödets vänstermeny.
 2. Välj Kampanjer.
 3. Klicka på + Skapa kampanj längst upp till höger, lägg till ett namn på din kampanj och klicka på Skapa.
Lägg till inlägg i en kampanj
Du kan lägga till ett publicerat gruppinlägg som du har visningsbehörigheter för i en kampanj. Om ett inlägg som du inte har visningsbehörigheter för läggs till i en kampanj kommer du fortfarande att ha åtkomst till rapporterade data men du kan inte se förhandsgranskningen av inlägget i avsnittet Inlägg i den här kampanjen.
Så här lägger du till inlägg i en kampanj:
 1. Välj den kampanj du vill lägga till inlägg i.
 2. Klicka på + Lägg till inlägg
 3. Ange inläggets URL eller id och klicka på Lägg till.
Du kan lägga till upp till 50 inlägg i en kampanj. Du kan även lägga till ett inlägg i en kampanj genom att klicka på till höger om inlägget och välja Lägg till inlägg i en kampanj. Du kan därefter lägga till inlägget i en befintlig kampanj eller skapa en ny kampanj med hjälp av det inlägget.
När din kampanj har konfigurerats med inläggen du vill spåra kan du välja mellan två rapporteringsalternativ:
 • Personer – det här är personbaserad rapportering, vilket tittar på det diskreta antalet personer som har sett, kommenterat eller reagerat på minst ett inlägg i en kampanj.
 • Interaktion – det här är åtgärdsbaserad rapportering, vilket summerar antal visat av, kommentarer och reaktioner för varje inlägg i en kampanj.
Vilka mått visas?
Inte alla mått visas för kampanjer som innehåller ett eller fler inlägg som har publicerats före den 9 april 2020. Om kampanjen innehåller ett eller fler inlägg från före den 15 november 2019 visas endast två datauppsättningar:
 • Konsumtion över tid
 • Kampanjuppfattning över tid
Om kampanjen innehåller ett eller fler inlägg som publicerades från den 16 november 2019 till den 8 april 2020 kommer inte antal personer att visas.
Vilka administratörer har åtkomst till kampanjer?
Följande administratörer kan skapa, redigera och visa kampanjer:
 • Systemadministratör
 • Innehållsmoderator
 • Kontoansvarig
 • Analytiker
Systemadministratörer kan tilldela anpassade administratörsroller behörigheten att visa all Workplace-statistik och hantera kampanjer. De kan även ge behörighet att visa inläggsstatistik.
Var den här informationen användbar?