Enterprise Mobility Management (EMM) för Workplace-appar

Workplace erbjuder två mobilappar som finns tillgängliga på både iOS och Android: Workplace och Workplace Chat. För de kunder som använder en EMM-lösning (Enterprise Mobility Management) finns det två olika konfigurationsuppsättningar tillgängliga för Workplace-appar.
Den ena har anknytning till funktionsuppsättningarna som tillhandahålls av de flesta EMM-lösningar och som automatiskt stöds av mobila operativsystem. Det här gäller alla appar som har installerats på de mobila enheterna, bland annat Workplace.
Den andra har anknytning till funktionsuppsättningarna som specifikt stöds av Workplace-appar som kan ta emot särskilda konfigurationsvärden och som kan användas med appen för att aktivera konkreta användarfunktioner.
Den här konfigurationen som stöds av appar uppfyller specifikationerna som har definierats av AppConfig Community. Det är ett organ som ger ut standarder som har grundats av många av de främsta EMM-leverantörerna och appleverantörerna. Några av medlemmarna i AppConfig är VMWare, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF och Blackberry.
Ta reda på mer om Enterprise Mobility Management och hur du använder Workplace-appar på dina företagsenheter.
Var det här till hjälp?
Ja
Nej