Distribution

Ta reda på mer om Enterprise Mobility Management och Microsoft Installer. Gör det enklare att installera och uppdatera Workplace-apparna för kollegor i din community.

Enterprise Mobility Management (EMM)
Workplace har två mobilappar som finns på både iOS och Android – Workplace och Workplace Chat. För de kunder som använder en EMM-lösning (Enterprise Mobility Management) finns det två uppsättningar av konfigurationer tillgängliga för Workplace-appar.
En av dem har anknytning till uppsättningen av funktioner som tillhandahålls av de flesta EMM-lösningar och som automatiskt stöds av mobila operativsystem. De här gäller alla appar som installerats på de mobila enheterna, bland annat Workplace.
Den andra har anknytning till uppsättningen med funktioner som specifikt stöds av Workplace-appar, som kan få särskilda konfigurationsvärden som kan användas med appen för att aktivera konkreta funktioner för användarna.
Den här konfigurationen som stöds av appar uppfyller specifikationerna som har definierats av AppConfig Community, som är ett organ för standarder som grundats av många av de främsta EMM-leverantörerna och programleverantörer. Några av medlemmarna i AppConfig är VMWare, SAP, MobileIron, IBM, SOTI, JAMF och Blackberry
Ta reda på mer om Enterprise Mobility Management och användning av Workplace-appar på dina företagsenheter.
Var den här informationen användbar?
Workplace har stöd för specifikationerna som definieras av appconfig.org. Bland medlemmarna i Appconfig finns:
 • VMWare
 • MobileIron
 • IBM
 • SOTI
 • JAMF
 • Blackberry
Följ dessa steg för att konfigurera Workplace-apparna med någon av dessa lösningar.
Läs det här avsnittet om stöd för leverantörer som inte är med i Appconfig om din EMM-lösning inte är medlem i appconfig.org.
Var den här informationen användbar?
Följande gäller för att du ska kunna hantera Workplace med din EMM-lösning:
 • Enheten måste hanteras av en EMM-server som stöder möjligheten att skicka push-konfigurationer för applikationer.
 • För iOS måste Workplace-applikationerna distribueras och hanteras via EMM.
 • För Android måste enheten vara aktiverad för Android Enterprise i antingen läget för enhetsägare eller profilägare.
Var den här informationen användbar?
Microsoft Installer (MSI)
MSI (Microsoft Installer) är ett filformat för installationspaket som används av Windows för installation, lagring och borttagning av program.
Så här implementerar du Workplace Chat MSI för din organisation:
 1. Ladda ned Workplace Chat MSI.
 2. Kopiera MSI till en delad mapp så att installationspaketet kan implementeras i nätverket.
 3. Öppna verktyget Hantering av gruppolicy.
 4. Expandera Skog – Domäner – <din domän>.
 5. Högerklicka på <din domän> och välj Skapa GPO på den här domänen och Länka det här ...
 6. Välj ett lämpligt namn för gruppolicyn och klicka på OK.
 7. Högerklicka på den gruppolicy du just har skapat och klicka på Redigera.
 8. Gå till Datorkonfiguration > Policyer > Programvaruinställningar > Programvaruinstallation.
 9. Högerklicka på Programvaruinstallation och välj Nyhet – paket.
 10. Bläddra till den delade mappen, välj Workplace Chat MSI och klicka på Öppna.
 11. Stäng redigeringsfunktionen för hantering av gruppolicy.
 12. Högerklicka på gruppolicyn igen och välj Tillämpas.
 13. Öppna en kommandotolk och ange gpupdate/force för att uppdatera gruppolicyerna.
 14. Starta om servern när du uppmanas att göra det i kommandotolken.
Obs: Om du vill ha mer information om implementeringsfunktioner i Workplace Chat MSI läser du den här artikeln.
Var den här informationen användbar?
MSI (Microsoft Installer) är ett filformat för installationspaket som används av Windows för installation, lagring och borttagning av program.
Installationsprogrammet har följande implementeringsfunktioner för Workplace Chat:
 • Installerar ett installationsprogram i programfilerna.
 • Anger en registerinställning för körning av installationsprogrammet vid inloggning.
 • Kan välja att köra installationsprogrammet. Om du inte vill ha det här steget (t.ex. MSI körs av ett administrationssystem på många datorer), kör du med ”START=N” t.ex.: msiexec /i WorkplaceChat.msi START=N
 • Som standard körs appen vid första starten, vilket vi rekommenderar, men du kan inaktivera den med msiexec /i WorkplaceChat.msi INSTALLEROPTS="/S" vilket kör installationsprogrammet i tyst läge.
Var den här informationen användbar?