Sekretesspolicy för Workplace Standard

Med Workplace Standard kan användare inom samma organisation eller arbetsplats (”företag”) eller community som de är en del av för att mer effektivt samarbeta, dela och hitta arbetsinformation. Denna sekretesspolicy beskriver hur och när din information samlas in, används och delas av Facebook när du, dina kolleger, företagspartner eller andra använder Workplace Standard-plattformen (vilket omfattar webbplatser, appar och relaterade onlinetjänster för Workplace som länkar till denna sekretesspolicy och som vi benämner ”tjänsterna”). Den här sekretesspolicyn gäller din användning av tjänsterna. Andra Facebook-tjänster är underställda sina egna villkor.
VIKTIGT MEDDELANDE: Vi erbjuder företag alternativen Workplace Essential, Workplace Advanced och Workplace Enterprise, med vilket företaget kan ta kontroll över alla Workplace Standard-konton som företaget kan äga e-postdomänen till (”uppgraderade konton”) och uppgradera de kontona till ett nytt community för Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise. På så sätt kan företaget få tillgång till, behandla och ta bort data som uppgetts eller tidigare tillhandahållits genom tjänsterna av uppgraderade användare, bland annat filer och kommunikation, samtliga grupper och meddelanden i Workplace Chat.
Om du har gått med i Workplace Standard med e-postadress, telefonnummer eller annan uppgift som inte ägs av ett företag, men har delat innehåll inom en företagscommunity (inklusive alla data som delats i grupper inom den företagscommunityn och i Workplace Chat med uppgraderade användare), kan företaget vid uppgradering till en community med Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise få tillgång till och kontroll över alla data som lämnats in eller tillhandahållits genom tjänsterna inom den företagsgruppen eller företagscommunityn. Det omfattar alla filer och all kommunikation som delats tidigare och som du kan komma att dela i framtiden med uppgraderade konton i den företagsgruppen eller communityn, bland annat i Workplace Chat med uppgraderade användare.
Om företaget väljer att uppgradera till Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise kan du behöva godkänna en ny uppsättning villkor, bland annat en ny sekretesspolicy och nya användarvillkor. Mer information om skillnader mellan Workplace Standard, Workplace Essential, Workplace Advanced och Workplace Enterprise och om att uppgradera ett konto finns här. Om företaget väljer att uppgradera till Workplace Essential, Workplace Advanced eller Workplace Enterprise är det företaget, och inte Facebook, som avgör hur din information ska behandlas och användas i den företagscommunityn med Workplace, bland annat information som du tidigare delat i Workplace Standard inom den företagsgruppen eller communityn.
Kontrollera att du har alla nödvändiga samtycken och behörigheter innan du publicerar information om andra användare av tjänsterna eller om ditt företag i Workplace.

I. Vilka typer av information och uppgifter samlar vi in?
Information som du och andra tillhandahåller. Vi kan samla in följande typer av information från och om dig:
 • innehåll och annan information som du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, skapar eller delar och skickar meddelanden eller kommunicerar med andra. Det kan omfatta information i och om det innehåll du delar med dig av, exempelvis det datum en fil skapas. Vi samlar även in information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken typ av innehåll du visar eller engagerar dig i, eller hur ofta och länge aktiviteten pågår,
 • kontaktinformation, som fullständigt namn och e-postadress och kontaktinformation med anknytning till andra användare (till exempel telefonnummer eller e-postadresser) som du väljer att ladda upp, synka eller importera (till exempel från ditt personliga Facebook-konto),
 • befattning, avdelningsinformation, rapporteringsstrukturer och annan information som rör ditt arbete eller ditt företag,
 • kommunikation och information som andra personer uppger när de använder tjänsterna. Det kan inkludera information om dig, till exempel när andra delar eller kommenterar ett foto på dig, skickar ett meddelande till dig, eller laddar upp, synkroniserar eller importerar din kontaktinformation,
 • innehåll i all kommunikation i eller genom tjänsterna,
 • användarkommunikation, feedback, förslag och idéer som skickats till oss eller annan information som du uppger för oss när du eller din företagskontakt eller interagerar med oss för att få support avseende tjänsterna,
 • information om de personer och grupper du har kontakt med och hur du samverkar med dem, exempelvis vilka personer du kommunicerar mest med eller vilka grupper du brukar dela med och
 • annan information som du väljer att ladda upp, dela med andra användare eller tillhandahålla till oss direkt genom tjänsterna.
Information som vi samlar in från Facebook- företagen och från andra Facebook-tjänster.
Vi kan ta emot information om dig från andra Facebook-tjänster som du väljer att använda, t. ex. ditt personliga Facebook-konto och från andra företag som ägs eller drivs av Facebook, i enlighet med deras villkor och sekretesspolicyer. Vi kan använda den här informationen i de avseenden som fastställts i avsnittet ”Hur använder vi den här informationen?” i föreliggande sekretesspolicy. Ta reda på mer om de här Facebook-företagen och deras sekretesspolicyer samt Facebooks datapolicy.
Information från tredjepartspartner. Vi kan även få information från våra tredjepartspartner om dig och dina aktiviteter i och utanför Workplace, t. ex. information från en partner när vi tillsammans erbjuder tjänster till dig.
Enhetsinformation/enhetsplats.Vi kan samla in information från eller om datorerna, telefonerna eller de andra enheterna där du installerar eller får tillgång till våra tjänster, bland annat enhetsplatser (inklusive specifika geografiska platser), t. ex. via GPS, Bluetooth eller WiFi-signaler. Vi kan samköra den information vi samlar in från dina olika enheter för att kunna tillhandahålla tjänsterna konsekvent på alla enheterna.
Logg- och cookiedata. Vi samlar automatiskt in viss information som tillhandahållits av din webbläsare eller ditt operativsystem via tjänsterna, exempelvis din IP-adress och annan identifiering av webbläsare och enhet, webbläsartyp, operativsystem, kraschdata, internetleverantör, sidor du besöker före och efter att du använt tjänsterna, datum och tid för besöket, information om dina aktiviteter och åtgärder (som länkarna du klickar på och sidor du visar) inom tjänsterna och annan standardinformation för serverloggen (”logg- och cookiedata”).
Vi kan ställa in eller logga data som sparats i cookies eller lokala lagringsobjekt för att automatiskt samla in den här informationen. Du kan läsa mer om vår användning av cookies och relaterad teknik, inklusive de syftena med användningen, i vår cookiespolicy. Genom att använda tjänsterna godkänner du vår användning av cookies och liknande teknik enligt beskrivningen i vår cookiespolicy.
Din webbläsare eller enhet kan ha inställningar som rör sådan teknik. Om du vill veta mer om hur de här inställningarna fungerar och om de finns tillgängliga kan du öppna din webbläsare och titta där eller i enhetens användarhandledning. Vi kanske inte känner igen eller svarar på webbläsar- eller enhetssignaler om spårning och vissa inställningar kan störa din användning av funktioner som vi erbjuder. Inställningarna som kan finnas i en webbläsare eller enhet gäller ofta enbart den specifika webbläsaren eller enheten.

II. Hur använder vi den information vi samlar in?
Facebook kommer att använda den information som vi samlar in för att tillhandahålla, utveckla, förbättra och tjäna pengar på tjänsterna samt Facebook-tjänsterna och de tjänster som tillhandahållits av Facebook-företagen. Exempel på sådan användning:
 • kommunicera med användarna om deras användning av tjänsterna,
 • förbättra och främja säkerheten och integritet hos tjänsterna för dig och andra användare,
 • driftsätta, underhålla och förbättra systemen och infrastrukturen som tillhandahåller tjänsterna och andra Facebook-tjänster (observera att vi använder samma system och infrastruktur för att ha stöd för tjänsterna och Facebook-tjänsterna). Vi kan exempelvis använda kraschloggarna från din användning av tjänsterna för att identifiera och åtgärda fel som också kan finnas i Facebook-tjänsterna,
 • personanpassa och anpassa dina upplevelser som en del av att vi tillhandahåller tjänsterna, bland annat förse dig med innehåll, kommunikation eller ämnen (inklusive betalt innehåll) som du kan vara intresserad av eller som är populärt eller sätter trender i din företagsgemenskap,
 • utveckla nya verktyg, produkter eller tjänster som vi kan lansera och som kan utveckla och berika din upplevelse med tiden,
 • ge dig marknadsföringsutskick, kommunicera med dig om våra tjänster och informera dig om våra regler och villkor. Vidare använder vi din information för att kunna svara dig när du kontaktar oss,
 • associera aktiviteter i våra tjänster och Facebook-tjänsterna på olika enheter som hanteras eller används av samma individ för att förbättra tjänsterna och andra Facebook-tjänster som vi tillhandahåller och
 • genomförande av data- och systemanalys, inklusive forskning för att förbättra tjänsterna och Facebook-tjänsterna.

III. Hur delas den här informationen?
Vi kan dela den information som vi samlar in under följande omständigheter:
 • till communityn när du väljer att dela och kommunicera genom tjänsterna. Du kan välja den målgrupp som du väljer att dela innehåll med, t. ex. när du delar innehåll i en grupp eller när du använder Workplace Chat,
 • till företaget under omständighet då företaget har kontroll över sin Workplace-community, i enlighet med beskrivningen ovan och i användarvillkoren för Workplace Standard. Under sådana omständigheter ansvarar företaget för sättet som din information används på,
 • för leverantörer av tredjepartstjänster som kan bidra till att tillhandahålla tjänsterna eller delar av tjänsterna,
 • till Facebook-företagen i de avseenden som fastställts ovan,
 • för externa appar, webbplatser eller andra tjänster som du kan ansluta till via tjänsterna,
 • i anslutning till en omfattande företagstransaktion, t. ex. försäljning av våra tjänster, en fusion, konsolidering, tillgångsförsäljning eller vid en osannolik händelse av konkurs eller insolvens, eller om ägarna för eller ledningen av samtliga eller delar av tjänsterna eller deras tillgångar förändras, kan vi överföra din information till den nya ägaren,
 • kunna verifiera konton och aktiviteter, och för att främja säkerhet och trygghet i och utanför våra tjänster och Facebook-tjänster, exempelvis genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelse av våra regler och villkor och
 • enligt annan anvisning eller auktorisering av dig.
Vi kan också dela den information som vi samlar in med tredjepartspartner och kunder som hjälper oss att tillhandahålla och förbättra våra tjänster eller andra Facebook-tjänster eller som använder vår annonseringstjänst eller relaterade produkter, som gör det möjligt att tillhandahålla Workplace Standard som en kostnadsfri tjänst till dig. Vi delar ingen information som identifierar dig personligen (personidentifierande information är information som namn eller e-postadress som på egen hand kan användas för att kontakta dig eller som identifierar vem du är) med samarbetspartner för annonsering, mätning eller analys om du inte ger oss tillstånd till detta. Vi kan lämna information till dessa partner om deras annonsers räckvidd och effektivitet utan att tillhandahålla information som identifierar dig personligen, eller om vi har sammanställt informationen så att den inte identifierar dig personligen.
Juridiska ärenden. Vi kan få åtkomst till, lagra och dela din information som svar på en juridisk anhållan (som husrannsakan, domstolsbeslut eller stämning) om vi i god tro uppfattar att lagen föreskriver att vi ska göra det. Det kan även omfatta att besvara en juridisk begäran när vi i god tro uppfattar att svaret krävs enligt lag i jurisdiktionen, påverkar användare i jurisdiktionen och följer internationellt erkända standarder. Vi kan också få åtkomst till, lagra och dela information när vi i god tro uppfattar att det är nödvändigt att: upptäcka, förhindra och hantera bedrägeri och annan illegal aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra, inklusive som en del av undersökningar, eller för att förhindra dödsfall eller risk för kroppsskada. Exempelvis kan vi tillhandahålla information till tredjepartspartners om ditt kontos tillförlitlighet för att förhindra bedrägeri och missbruk i och utanför våra tjänster och andra Facebook-tjänster. Information som vi får om dig kan kommas åt, behandlas och behållas under en förlängd tidsperiod om den är föremål för en juridisk förfrågan eller förpliktelse, statlig undersökning eller undersökningar som gäller möjliga överträdelser av våra villkor eller riktlinjer eller på annat sätt för att förhindra skada. Vi kan också behålla information från konton som inaktiverats för överträdelser av våra villkor i minst ett år för att förhindra upprepat missbruk eller överträdelse av våra villkor.
Sammanslagna och avidentifierade data. Vi kan även yppa information som har slagits samman eller som på annat sätt inte identifierar dig personligen för tredje part och partner som, bland andra syften, kan använda den för statistik, trender och analys för att förbättra och tillhandahålla våra produkter och tjänster och produkterna och tjänsterna från Facebook-företagen.

IV. Vilken är vår rättsliga grund för behandling av data?
Vi samlar in, använder och delar data som vi har på de sätt som beskrivs ovan:
 • efter behov för att uppfylla våra användarvillkor;
 • I den utsträckning det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska skyldigheter och
 • I den utsträckning det krävs för att tillvarata våra (eller andras) legitima intressen, inklusive våra intressen att tillhandahålla en innovativ, anpassad, säker och lönsam tjänst för våra användare och partner, såvida inte dessa intressen strider mot dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter.

V. Hur kan du utöva dina rättigheter enligt GDPR?
I enlighet med den allmänna uppgiftsskyddsförordningen har du rätt att komma åt, korrigera, förmedla och radera dina data samt rätten att begränsa och invända mot viss behandling av dina data. Detta inkluderar bland annat:
 • då du har godkänt direktmarknadsföring, rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter i det avseendet, som du kan utöva genom att använda länken ”Unsubscribe” i sådan marknadsföringskommunikation, och
 • rätten att invända mot vår behandling av dina uppgifter där vi driver våra legitima intressen eller en tredje parts intressen som du kan utnyttja genom att be oss att när som helst ta bort ditt konto.

VI. Datalagring samt inaktivering och borttagning av konto
Vi lagrar uppgifter tills de inte längre är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster, eller tills ditt konto tas bort, beroende på vilket som inträffar först. Det här är en bedömning från fall till fall som beror på saker som uppgifternas natur, varför de samlats in och behandlas samt relevanta juridiska eller verksamhetsmässiga behov av datalagring.
Du kan radera kontot när som helst. När du raderar kontot raderar vi det du har lagt upp. Om du inte vill radera kontot, men vill sluta använda Workplace tillfälligt kan vi erbjuda dig möjligheten att inaktivera kontot istället. Ta reda på mer om att ta bort ditt konto genom att klicka här och ta reda på mer om att inaktivera ett konto genom att klicka här. Det kan ta upp till 90 dagar att radera data i backup-system. Din information är inte tillgänglig för Workplace under den här tiden.

VII. Hur når du och ändrar informationen som vi har om dig?
Du hittar verktyg för att hantera, få tillgång till och lagra dina data i dina allmänna kontoinställningar i Workplace.
Du får tillgång till, korrigera eller ta bort information som du har laddat upp till tjänsterna genom att använda verktygen i tjänsterna (exempelvis redigera din profilinformation via aktivitetsloggen eller ladda ner och lagra din information via verktyget Ladda ner din information, som är tillgängligt i dina kontoinställningar) som vi tillhandahåller. Ändringar som du gör av informationen i tjänsterna träder i kraft direkt i din community, men data lagras av Facebook i säkerhetskopior under kommersiellt rimlig tid.

VIII. Säkerhet
Vi använder den information vi har för att kunna verifiera konton och aktiviteter, och för att främja säkerhet och trygghet i och utanför våra tjänster, exempelvis genom att undersöka misstänkt aktivitet eller överträdelse av våra regler och villkor. Vi jobbar hårt för att skydda ditt konto med hjälp av kompetenta tekniker, automatiserade system och avancerad teknik som kryptering och maskininlärning. Vi kan exempelvis distribuera automatisk teknik för att identifiera otillåtet beteende och innehåll, exempelvis barnpornografi, som kan skada våra tjänster, dig, andra användare eller andra. Vissa av tjänsternas aspekter kan ha länkar till innehåll från tredje part som vi inte styr över. Vi ansvarar inte för dessa externa parters sekretessrutiner och vi rekommenderar att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

IX. Så här fungerar våra globala tjänster
I tillhandahållandet av tjänsterna till dig och vid användning av tjänstleverantörerna som anges i denna sekretesspolicy, förstår du att vi kan lagra eller bearbeta information på olika platser världen. Exempelvis kan information som inhämtats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) överföras till länder utanför EES för att främja de syften som beskrivs i denna policy. Vi använder standardkontraktsklausuler som är godkända av EU-kommissionen och förlitar oss på EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå om särskilda länder, där tillämpligt, för dataöverföringar från EEA till USA och andra länder.

X. Hur meddelar vi dig om ändringar i denna policy?
Vi kan uppdatera den här sekretesspolicyn med jämna mellanrum. När vi uppdaterar sekretesspolicyn utfärdar vi ett lämpligt meddelande till dig, reviderar ”ikraftträdandedatumet” ovan och publicerar den nya sekretesspolicyn.

XI. Så här kontaktar du Facebook om du har frågor
Om du har frågor om den här sekretesspolicyn, eller i allmänhet vill ta reda på mer om Workplace, kan du kontakta oss online eller på post på:
Facebook, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025, USA (om du bor utanför EU)
ELLER
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square
Grand Canal Harbour
Dublin 2 Ireland (om du bor i EU).
Du kan också kontakta dataskyddsombudet för Facebook Ireland Ltd
Facebook Ireland Ltd. regleras på Irland av irländska dataskyddsombudet.

Senaste uppdatering: 2 september 2019

Sekretessmeddelande för invånare i Kalifornien(uppdaterades senast den 1 juli 2020)

Det här sekretessmeddelandet för Kalifornien (”meddelande”) gäller för invånare i Kalifornien och kompletterar sekretesspolicyn för Workplace Standard. Det förklarar hur vi samlar in, använder och delar din personliga information och hur du utövar dina rättigheter enligt California Consumer Privacy Act (”CCPA”).
I det här meddelandet avser ”personlig information” information som identifierar, relaterar till, beskriver, rimligen kan förknippas med, eller rimligen kan kopplas direkt eller indirekt till dig. Personlig information omfattar inte aggregerad information och information som inte rimligen kan kopplas till dig.

Hur vi samlar in, använder och delar personlig information
I syfte att tillhandahålla dig med Workplace Standard-plattformen (vilket omfattar webbplatser, appar och relaterade onlinetjänster för Workplace, och som vi benämner “tjänsterna”) måste vi behandla information om dig, vilket omfattar personlig information. I enlighet med de begränsningar som beskrivs ovan i sekretesspolicyn för Workplace Standard kan vi dela din personliga information i affärssyften med strikta begränsningar för hur våra partners får använda och yppa de uppgifter vi tillhandahåller, enligt dina önskemål eller på annat sätt i enlighet med CCPA. Vi säljer aldrig personlig information.
Det bästa sättet att ta reda på vilken typ av information vi samlar in och hur vi använder den är att läsa sekretesspolicyn för Workplace Standard. Här är en sammanfattning av CCPA-relaterade kategorier av personlig information som vi kan ha samlat in om dig de senaste 12 månaderna beroende på hur du använder tjänsterna, samt hur vi använder informationen och med vilka vi kan ha delat den.

Kategorier av personlig information som vi samlar in kan omfatta följande:Exempel på hur personlig information används omfattar följande:Parter med vilka varje kategori av din personliga information kan delas omfattar följande:
 • identifierare,
 • information om aktivitet på Internet och i andra elektroniska nätverk,
 • platsrelaterad information, bland annat exakt enhetsplacering om du väljer att låta oss samla in den informationen,
 • ljud- och bildbaserad information, inklusive foton om du eller andra väljer att tillhandahålla sådant,
 • yrkesmässig information och information om anställning, om du väljer att tillhandahålla den, samt
 • information som härletts från annan personlig information om dig, vilket kan omfatta dina inställningar, intressen och annan information som används till att anpassa upplevelsen åt dig.
 • tillhandahålla, anpassa och förbättra våra tjänster,
 • skicka marknadsföringskommunikation till dig,
 • främja trygghet, integritet och säkerhet, samt
 • kommunicera med dig.
 • den community du väljer att dela och kommunicera med via tjänsterna,
 • ett företag som har kontroll över sin Workplace-community, enligt beskrivningen i användarvillkoren för Workplace Standard,
 • personer och konton med vilka andra delar och delar vidare innehåll som handlar om dig,
 • partner, vilket omfattar parter som använder våra analystjänster, annonsörer, mätpartner, partner som erbjuder varor och tjänster via våra tjänster, leverantörer och tjänsteleverantörer,
 • tredjepartsappar, webbplatser och andra tjänster du kan ansluta till via våra tjänster,
 • nya ägare i händelse av ägarbyte eller förändrad kontroll av hela eller delar av våra tjänster eller om deras resurser förändras,
 • brottsbekämpande myndigheter och andra tredje parter i samband med rättsliga förfrågningar och

Om du vill veta mer om hur vi behandlar information, samt om andra typer av personlig information som vi samlar in, läser du sekretesspolicyn för Workplace Standard.

Källor till personlig information
Den personliga information vi tar emot om dig kommer från dig själv och andra, från dina enheter och från våra partner. De kategorier av källor från vilka vi har samlat in eller fått personlig information omfattar:
 • Du själv: Vi samlar in innehåll och annan information du lämnar när du använder våra tjänster, bland annat när du registrerar ett konto, skapar, delar, skickar meddelanden och kommunicerar med andra. Det kan omfatta information i och om det innehåll du delar med dig av, exempelvis det datum en fil skapas. Vi samlar även in information om hur du använder våra tjänster, exempelvis vilken typ av innehåll du visar och engagerar dig i, och hur ofta och länge aktiviteten pågår. Vi samlar också in information om de personer och grupper du har kontakt med och hur du samverkar med dem, exempelvis vilka personer du kommunicerar mest med och vilka grupper du brukar dela med.
 • Andra personer: Vi kan också ta emot kommunikation och information som andra personer tillhandahåller när de använder tjänsterna. Det kan omfatta information om dig, till exempel när andra delar eller kommenterar ett foto på dig, skickar ett meddelande till dig, eller laddar upp, synkroniserar och importerar din kontaktinformation.
 • Dina enheter Vi kan samla in information från och om de datorer, telefoner och andra enheter på vilka du installerar eller använder våra tjänster. Vi kan samköra den information vi samlar in från dina olika enheter för att kunna tillhandahålla tjänsterna konsekvent på alla enheterna.
 • Facebook-företagen: Vi kan få information från andra Facebook-företag (bland andra WhatsApp och Oculus) för verksamhetsändamål som hjälper oss tillhandahålla dig med en innovativ, relevant, konsekvent och säker upplevelse av alla de Facebook-företagens produkter du använder. Vi behandlar också information om dig inom Facebook-företagen för dessa ändamål i enlighet med gällande lag och i enlighet med Facebook-företagens villkor och policyer.
 • Partner: Vi kan även få information från våra partner om dig och dina aktiviteter i och utanför Workplace, t. ex. från en partner som vi samarbetar med för att erbjuda dig tjänster.

Hur kan du utöva dina rättigheter enligt CCPA?
Enligt CCPA har du följande rättigheter:
 • Rätt att få veta: Du har rätt att begära att vi lämnar ut den personliga information som vi samlar in, använder och lämnar ut. Du har även rätt att begära information om hur vi behandlar data.
 • Rätt att begära radering: Du har rätt att begära att vi raderar den personliga information som vi har samlat in från dig.
 • Rätt till likabehandling: Vi kommer inte att diskriminera dig för att du utövar någon av dessa rättigheter.
Om du vill utöva rätten att veta eller att begära radering ska du klicka här.
Observera att vi kan behöva verifiera din identitet innan vi behandlar din begäran för att skydda din information och våra tjänsters integritet. I vissa fall kan vi behöva samla in ytterligare information för att verifiera din identitet, till exempel en myndighetsutfärdad id-handling.
Enligt CCPA kan du själv utöva dessa rättigheter eller utse ett auktoriserat ombud för att göra dessa begäranden för din räkning. I de flesta fall underlättar vi din begäran med hjälp av automatiserade verktyg som finns i ditt lösenordsskyddade konto.

Kontaktuppgifter för mer information.
Om du har ytterligare frågor om detta meddelande eller om hur du utövar dina rättigheter enligt CCPA får du gärna kontakta oss.