Policy om tillåten användning av Workplace


Välkommen till Workplace from Facebook!
Observera att det här är en annan tjänst än konsumentversionen av Facebook och att den är avsedd för användning av organisationer. Det betyder att om du använder vår tjänst på en arbetsplats eller en enhet eller ett konto som du fått av din arbetsgivare eller en annan organisation (din ”organisation”), har denna organisation sannolikt egna policyer rörande din användning av Workplace. Din användning av tjänsten ska följa dessa policyer. Kontakta din organisation om du har frågor om policyerna. Om du vill ha information om sekretessen för Workplace läser du sekretesspolicyn för Workplace. Åtkomst till Workplace-API:er regleras av villkoren för Workplace-plattformen.

Använda Workplace på ett ansvarsfullt sätt
I tillägg till organisationens policyer har vi också skapat följande regler för att bidra till en ansvarsfull användning av våra tjänster.
När du använder Workplace får du inte:
  • Dölja din identitet, utge dig för att vara någon annan eller ange en koppling till personer eller enheter som inte finns.
  • Delta i aktiviteter som utnyttjar, skadar eller hotar att skada barn.
  • Skapa eller visa innehåll som är olagligt, diskriminerande, skadligt, bedrägligt, missvisande eller kränkande eller som marknadsför eller uppmuntrar till våld, lagbrott, självskador, ätstörningar eller drogmissbruk.
  • Bryta mot lagar eller kränka Facebooks eller annan tredje parts rättigheter.
  • Störa Workplace normala funktion eller någon annans användning av Workplace.
  • Få tillgång till Workplace eller relaterat innehåll eller relaterad information på sätt som inte har godkänts av Facebook (inklusive genom skrapning eller webbgenomsökning), kringgå åtkomstkontroller eller på annat sätt försöka få obehörig åtkomst till Workplace eller relaterade system, lösenord eller konton.
  • Dela token för administratörsåtkomst eller bevilja liknande behörigheter för appåtkomst till tredje part som inte uttryckligen godkänns av Facebook. När du väljer att bevilja sådan administratörsåtkomst, antingen via token- eller appbehörighet, till en godkänd tredje part, kan du ge den tredje parten tillgång till dina data eller ditt innehåll enbart i den utsträckning som krävs för det syfte som godkänts av Facebook och i enlighet med dina instruktioner. Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomst från tredje part (t. ex. genom att återställa åtkomsttoken eller ta bort appbehörighet) när som helst om vi tror att sådan åtkomst har missbrukats eller kommer att missbrukas.
  • Ladda upp virus, skadlig programvara eller annan skadlig kod eller göra något som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Workplace eller relaterade system (som en denial of service-attack (DoS) eller störning av sidvisningen eller andra Workplace-funktioner).
Tänk också på att Workplace inte är avsett för barn yngre än 13, så om du är yngre än 13 får du inte ansluta till eller använda tjänsten.

Vårt ansvar och din feedback
Facebook kan använda automatisk teknik för att identifiera barnpornografi eller olagligt eller stötande material eller annat material som vi på rimlig grund anser kan skada Workplace, användare eller tredje part.
Vi får (men är inte skyldiga att) ta bort eller begränsa åtkomsten till dina data eller ditt innehåll om vi anser att det bryter mot denna policy för godkänd användning, organisationens Workplace-konsumentavtal eller tillämpliga lagar eller regler. Facebook informerar dig eller din organisation i rimlig tid om sådana åtgärder om inte lagstiftningen förbjuder det.
Vi välkomnar all feedback om Workplace, men tänk på att vi kan använda dina kommentarer eller förslag utan skyldighet eller kompensation gentemot dig.

Uppdaterades senast: 19 augusti 2021