Sekretesspolicy för Workplace


Workplace är en onlineplattform som skapats av Meta, där användare kan samarbeta och dela information på jobbet. Plattformen Workplace omfattar webbplatser, appar och relaterade onlinetjänster för Workplace, som kollektivt benämns ”tjänsten”.
I denna sekretesspolicy beskrivs hur din information samlas in, används och delas när du använder tjänsten.
Tjänsten är avsedd att användas av organisationer och i enlighet med deras instruktioner. Den tillhandahålls dig av din arbetsgivare eller annan organisation som har beviljat att du får tillgång till och använder tjänsten (”organisation”).
Tjänsten är fristående från andra Meta-tjänster som du eventuellt använder. De andra Meta-tjänsterna tillhandahålls till dig av Meta och omfattas av egna villkor. Den här tjänsten tillhandahålls däremot av din organisation och omfattas av föreliggande sekretesspolicy och policyn för tillåten användning av Workplace samt cookiepolicyn för Workplace.
Din organisation är ansvarig för och förvaltar ditt Workplace-konto (”ditt konto”). Din organisation är också ansvarig för att samla in och använda data som du lämnar in eller tillhandahåller genom tjänsten, och sådan användning omfattas av de villkor som din organisation har fastställt med Meta.
Utöver den här sekretesspolicyn kan din organisation ha flera policyer eller uppförandekoder som gäller med anknytning till din användning av tjänsten.
Kontakta din organisation om du har frågor om policyerna.

I. Vilken typ av information samlas in?
Din organisation kommer att samla in följande typer av information när du, dina kolleger eller andra användare utnyttjar tjänsterna:
 • dina kontaktuppgifter som fullständigt namn och e-postadress,
 • ditt användarnamn och lösenord,
 • din befattning, avdelningsinformation och annan information som rör ditt arbete eller din organisation,
 • innehåll, kommunikation och annan information som du lämnar när du använder tjänsten, bland annat när du registrerar ett konto, skapar eller delar innehåll och skickar meddelanden eller kommunicerar med andra, Detta kan omfatta information i eller om innehållet du delar (t. ex. metadata), exempelvis platsen för ett foto eller datumet då en fil skapades,
 • innehåll, kommunikation och information som andra personer uppger när de använder tjänsten, Det kan inkludera information om dig, till exempel när de delar eller kommenterar ett foto på dig, skickar ett meddelande till dig, eller laddar upp, synkroniserar eller importerar dina kontaktuppgifter,
 • all kommunikation med andra användare av tjänsten,
 • användarkommunikation, feedback, förslag och idéer som skickas till din organisation,
 • faktureringsinformation och
 • information som du tillhandahåller när du eller din organisation kontaktar eller interagerar med plattformens support gällande tjänsten.

II. Hur använder din organisation informationen?
Din organisation kommer, som leverantör av plattformen, att dela informationen de samlar in med Meta i syfte att låta Meta tillhandahålla och bistå med support för tjänsten till din organisation och andra användare samt i enlighet med andra instruktioner från din organisation. Exempel på sådan användning omfattar följande:
 • kommunikation med användare och administratörer om deras användning av tjänsten,
 • förstärkning av tjänstens säkerhet och trygghet för din organisation och andra användare, t. ex. genom att utreda misstänkt aktivitet eller brott mot tillämpliga villkor eller policyer,
 • anpassning av dina och organisationens upplevelser som en del av vår administration av tjänsten,
 • utveckling av nya verktyg, produkter eller tjänster i tjänsten för din organisation,
 • sammankoppling av aktivitet i tjänsten på olika enheter som används av samma individ för att förbättra tjänstens övergripande drift,
 • identifiering och åtgärd av fel som kan förekomma och
 • genomförande av data- och systemanalys, inklusive forskning för att förbättra tjänsten.

III. Yppande av information
Din organisation yppar den insamlade informationen på följande sätt:
 • för leverantörer av tredjepartstjänster som bidrar till att tillhandahålla tjänsten eller delar av tjänsten,
 • för externa appar, webbplatser eller andra tjänster som du kan ansluta till via tjänsten,
 • i samband med en större företagstransaktion, som överföring av tjänsten, en sammanslagning, konkurs eller insolvens skulle uppstå,
 • för att skydda säkerheten för personer, motverka bedrägeri, säkerhetsproblem eller tekniska problem och
 • i samband med ett föreläggande, en order, ett editionsföreläggande eller annan begäran från annat brottsbekämpande myndighet.

IV. Få tillgång till och ändra din information
Du och din organisation kan få tillgång till, korrigera eller ta bort information som du har laddat upp till tjänsten med hjälp av verktygen i tjänsten (exempelvis genom att redigera din profilinformation eller via aktivitetsloggen). Om du inte kan göra det genom att använda verktygen i tjänsten ska du kontakta organisationen direkt för att få tillgång till eller ändra din information.

V. Länkar och innehåll från tredje part
Tjänsten kan ha länkar till innehåll från tredje part som din organisation inte styr över. Du bör granska sekretesspolicyerna för varje webbplats du går in på.

VI. Kontostängning
Om du vill sluta använda tjänsten ska du kontakta organisationen. Om du slutar jobba för eller med organisationen kan organisationen stänga av ditt konto och/eller ta bort information som är kopplad till kontot.
Det tar vanligtvis omkring 90 dagar att radera ett konto efter att det stängts, men viss information kan finnas kvar i säkerhetskopior under en tid. Innehåll som du skapar och delar i tjänsten ägs av organisationen och kan finnas kvar i tjänsten och vara tillgängligt även om organisationen inaktiverar eller säger upp ditt konto. På detta sätt liknar innehåll som du tillhandahåller i tjänsten andra typer av innehåll (såsom presentationer eller anteckningar) som du kan skapa under arbetets gång.

VII. Ändringar av sekretesspolicyn
Denna sekretesspolicy kan då och då komma att uppdateras. Vid uppdatering ändras ”ikraftträdandedatumet” nedan och den nya sekretesspolicyn publiceras online.

VIII. Kontakt
Om du har frågor om den här sekretesspolicyn eller policyn om tillåten användning av Workplace kan du kontakta din organisation via organisationens administratör.
Invånare i delstaten Kalifornien i USA kan ta reda på mer om sina sekretessrättigheter som konsumenter genom att kontakta sin organisation via organisationsadministratören.

Uppdaterades senast: 5 april 2022